152 là tài khoản gì

Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn ra làm sao so với thông tin tài khoản 152 (nguyên liệu, vật liệu) vận dụng nhập doanh nghiệp? – Quỳnh Như (Thừa Thiên Huế).

Căn cứ bên trên khoản 1 Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy tấp tểnh về thông tin tài khoản 152 (nguyên liệu, vật liệu) vận dụng nhập công ty, rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: 152 là tài khoản gì

1. Phân loại nguyên vật liệu, vật tư phản ánh nhập thông tin tài khoản 152

Tài khoản này dùng để làm phản ánh trị giá bán hiện tại sở hữu và tình hình dịch chuyển tăng, hạn chế của những loại nguyên vật liệu, vật tư nhập kho của công ty. Nguyên liệu, vật tư của công ty là những đối tượng người sử dụng làm việc mua sắm ngoài hoặc tự động chế biến hóa sử dụng mang đến mục tiêu phát hành, marketing của công ty.

Nguyên liệu, vật tư phản ánh nhập thông tin tài khoản này được phân loại như sau:

- Nguyên liệu, vật tư chính: Là những loại nguyên vật liệu và vật tư khi nhập cuộc nhập quy trình phát hành thì cấu trở nên thực thể vật hóa học, thực thể chủ yếu của thành phầm. Vì vậy định nghĩa nguyên vật liệu, vật tư chủ yếu nối liền với từng công ty phát hành rõ ràng. Trong những công ty marketing thương nghiệp, công ty... ko đề ra định nghĩa vật tư chủ yếu, vật tư phụ. Nguyên liệu, vật tư chủ yếu cũng bao hàm cả nửa trở nên phẩm mua sắm ngoài với mục tiêu nối tiếp quy trình phát hành, sản xuất đi ra trở nên phẩm.

- Vật liệu phụ: Là những loại vật tư khi nhập cuộc nhập quy trình phát hành, ko cấu trở nên thực thể chủ yếu của thành phầm tuy nhiên hoàn toàn có thể kết phù hợp với vật tư chủ yếu thực hiện thay cho thay đổi sắc tố, vị, dáng vẻ hình thức, gia tăng unique của thành phầm hoặc tạo ra ĐK mang đến quy trình sản xuất thành phầm được tiến hành thông thường, hoặc đáp ứng mang đến yêu cầu technology, chuyên môn, bảo vệ đóng góp gói; đáp ứng mang đến quy trình làm việc.

- Nhiên liệu: Là những loại có công năng hỗ trợ nhiệt độ lượng nhập quy trình phát hành, marketing tạo ra ĐK mang đến quy trình sản xuất thành phầm ra mắt thông thường. Nhiên liệu hoàn toàn có thể tồn bên trên ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.

- Vật tư thay cho thế: Là những vật tư dùng để làm thay cho thế, sửa chữa thay thế công cụ tranh bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, khí cụ, công cụ phát hành...

- Vật liệu và tranh bị kiến thiết cơ bản: Là những loại vật tư và tranh bị được dùng mang đến việc làm kiến thiết cơ bạn dạng. Đối với tranh bị kiến thiết cơ bạn dạng bao hàm cả tranh bị cần thiết thi công, ko cần thiết thi công, khí cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để làm lắp ráp nhập công trình xây dựng kiến thiết cơ bạn dạng.

Toàn văn File Word Thông tư chỉ dẫn chính sách kế toán tài chính năm 2023

Hướng dẫn thông tin tài khoản 152 (nguyên liệu, vật liệu) theo dõi Thông tư 200/2014/TT-BTC

(Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. gí dụng phương pháp giá bán gốc khi kế toán tài chính nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, vật tư bên trên thông tin tài khoản 152

Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, vật tư bên trên thông tin tài khoản 152 nên được tiến hành theo dõi phương pháp giá bán gốc quy tấp tểnh nhập chuẩn chỉnh mực “Hàng tồn kho”. Nội dung giá bán gốc của nguyên vật liệu, vật tư được xác lập tuỳ theo dõi từng mối cung cấp nhập.

Xem thêm: giờ tỵ là mấy h

- Giá gốc của nguyên vật liệu, vật tư mua sắm ngoài, gồm những: Giá mua sắm ghi bên trên hóa đơn, thuế nhập vào, thuế hấp phụ đặc trưng, thuế độ quý hiếm ngày càng tăng mặt hàng nhập vào, thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh nên nộp (nếu có), ngân sách vận gửi, bốc xếp, bảo vệ, phân loại, bảo đảm,... nguyên vật liệu, vật tư kể từ điểm mua sắm về cho tới kho của công ty, công tác làm việc phí của cán cỗ thu mua sắm, ngân sách của thành phần thu mua sắm song lập, những ngân sách không giống sở hữu tương quan thẳng cho tới việc thu mua sắm vẹn toàn vật tư và số hao hụt bất ngờ nhập tấp tểnh nấc (nếu có):

+ Trường phù hợp thuế độ quý hiếm ngày càng tăng mặt hàng nhập vào được khấu trừ thì độ quý hiếm của nguyên vật liệu, vật tư mua sắm nhập được phản ánh theo dõi giá bán mua sắm chưa xuất hiện thuế độ quý hiếm ngày càng tăng. Nếu thuế độ quý hiếm ngày càng tăng mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm của nguyên vật liệu, vật tư mua sắm nhập bao hàm cả thuế độ quý hiếm ngày càng tăng.

+ Đối với nguyên vật liệu, vật tư mua sắm vì thế nước ngoài tệ được tiến hành theo dõi quy tấp tểnh bên trên Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC về thông tin tài khoản 413 (chênh chếch tỷ giá bán ăn năn đoái). 

- Giá gốc của nguyên vật liệu, vật tư tự động chế biến hóa, gồm những: Giá thực tiễn của nguyên vật liệu xuất chế biến hóa và ngân sách chế biến hóa.

- Giá gốc của nguyên vật liệu, vật tư mướn ngoài gia công chế biến hóa, gồm những: Giá thực tiễn của nguyên vật liệu, vật tư xuất mướn ngoài gia công chế biến hóa, ngân sách vận gửi vật tư cho tới điểm chế biến hóa và kể từ điểm chế biến hóa về công ty, chi phí mướn ngoài gia công chế biến hóa.

- Giá gốc của nguyên vật liệu nhận hùn vốn liếng liên kết kinh doanh, CP là độ quý hiếm được những mặt mày nhập cuộc hùn vốn liếng liên kết kinh doanh thống nhất nhận xét chấp thuận đồng ý.

3. Phương pháp tính trị giá bán nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

Việc tính trị giá bán của nguyên vật liệu, vật tư tồn kho, được tiến hành theo dõi một trong số cách thức sau:

- Phương pháp giá bán chính danh.

- Phương pháp trung bình gia quyền sau từng thứ tự nhập hoặc vào cuối kỳ.

Xem thêm: tháng tư lời nói dối của em

- Phương pháp nhập trước, xuất trước.

Doanh nghiệp lựa lựa chọn cách thức tính giá bán này thì nên đáp ứng tính nhất quán nhập cả niên chừng kế toán tài chính.

Quý người sử dụng coi tiếp >> Hướng dẫn thông tin tài khoản 152 (nguyên liệu, vật liệu) theo dõi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)