bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

Tác giả: Thiên Biên Lão Tứ
Thể loại: Hệ Thống, Cập nhật mới mẻ, Huyền Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Đang ra
Lượt nghe:
50242
Giọng nam: 65 luyện 3 mới

Bạn đang xem: bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

– Xuyên qua quýt cho tới huyền huyễn trái đất, Khương Thành chính thức ngay tắp lự được 100 triệu kiểu mẫu mạng.
Chỉ cần phải bị giết thịt ngay tắp lự hoàn toàn có thể phục sinh, đạt được thắng lợi đối phương tùy cơ năng lượng.
Từ tê liệt, hắn mong chờ sự tình cũng chính là bị giết thịt.
“Đinh, kí công ty phục sinh! Lấy được đối phương phụ vương toàn cỗ thực lực!”

Nào tê liệt hoàng triều Đế Tử: Cái này ngay tắp lự bị tiêu diệt, Khương Thành ko gì rộng lớn kiểu mẫu này!
Đinh, kí công ty phục sinh, đạt được Tổ Long chi lực gia trì!
Nào tê liệt Thượng giới tiên nhân: Còn tưởng rằng tính năng này Khương Thành sở hữu từng nào lợi sợ hãi, bạn dạng tọa xuất thủ còn ko cần trở thành tro bụi?
Đinh, kí công ty phục sinh, đạt được Thượng Cổ Ma Chủ chi huyết quán thể!
Nào tê liệt Thánh Địa Thánh Nữ: Liền kiểu mẫu này?
Đinh, kí công ty phục sinh, đạt được? ? ?
Thành ca: Bị giết thịt loại sự tình này nếu như sở hữu số thứ tự giới hạn, tao kỳ vọng là 100 triệu lần!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 02:56:01

2:

Tap 002 - 03:02:45

3:

Tap 003 - 03:05:46

4:

Tap 004 - 03:03:52

5:

Tap 005 - 02:58:04

6:

Tap 006 - 03:00:07

7:

Tap 007 - 02:57:36

8:

Tap 008 - 03:07:11

9:

Tap 009 - 02:58:30

10:

Tap 010 - 02:57:30

11:

Tap 011 - 03:03:23

12:

Tap 012 - 03:04:06

13:

Tap 013 - 03:05:28

14:

Tap 014 - 03:03:30

15:

Tap 015 - 03:02:52

16:

Tap 016 - 02:56:37

17:

Tap 017 - 03:00:02

18:

Tap 018 - 03:01:27

19:

Tap 019 - 02:58:35

20:

Tap 020 - 02:56:06

21:

Tap 021 - 05:03:45

22:

Tap 022 - 04:57:57

23:

Tap 023 - 05:07:38

24:

Tap 024 - 05:10:30

25:

Tap 025 - 05:07:34

26:

Tap 026 - 04:56:13

27:

Tap 027 - 05:04:29

28:

Tap 028 - 05:07:24

29:

Tap 029 - 05:01:44

30:

Tap 030 - 05:02:41

31:

Tap 031 - 04:57:17

32:

Tap 032 - 04:50:35

33:

Tap 033 - 05:02:11

Xem thêm: everyone else is a returnee

34:

Tap 034 - 05:04:09

35:

Tap 035 - 04:55:42

36:

Tap 036 - 05:14:48

37:

Tap 037 - 05:25:34

38:

Tap 038 - 05:32:07

39:

Tap 039 - 05:32:12

40:

Tap 040 - 05:24:53

41:

Tap 041 - 05:14:47

42:

Tap 042 - 05:25:31

43:

Tap 043 - 05:27:42

44:

Tap 044 - 05:22:04

45:

Tap 045 - 05:32:50

46:

Tap 046 - 04:39:00

47:

Tap 047 - 04:37:57

48:

Tap 048 - 04:37:24

49:

Tap 049 - 04:25:26

50:

Tap 050 - 04:39:49

51:

Tap 051 - 04:30:10

52:

Tap 052 - 04:36:16

53:

Tap 053 - 04:34:53

54:

Tap 054 - 04:39:23

55:

Tap 055 - 04:42:16

56:

Tap 056 - 05:21:22

57:

Tap 057 - 05:12:59

58:

Tap 058 - 05:12:42

59:

Tap 059 - 05:23:55

60:

Tap 060 - 05:40:11

61:

Tap 061 - 05:28:22

62:

Tap 062 - 05:55:22

63:

Tap 063 - 05:13:42

64:

Tap 064 - 05:20:35

65:

Tap 065 - 05:24:26

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: one piece tập 892 tiếng việt

Truyện Bắt Đầu Khen Thưởng 100 Triệu Mạng Audio nằm trong chuyên mục Hệ Thống, Cập nhật mới mẻ, Huyền Huyễn của người sáng tác Thiên Biên Lão Tứ. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Đang đi ra với số luyện là 65. Các các bạn sở hữu hiểu những chuyên mục không giống của truyện Bắt Đầu Khen Thưởng 100 Triệu Mạng bên trên đây: