chư giới tận thế online truyện chữ

Tác giả: Yên Hỏa Thành Thành
Thể loại: Mạt Thế, Khoa Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
35674
Giọng nam: 92 tập

Bạn đang xem: chư giới tận thế online truyện chữ

– Tận thế của chư giới vẫn cho tới.
Ma Vương Trật Tự thu gặt lấy từng mạng sinh sống của bọn chúng sinh.
Ở vô bóng tối giàn giụa vô vọng này,

Có một người rời bay thời ko, quay về toàn cầu sụp ụp trước bại liệt, quyết tâm cải thay đổi vận mệnh vô quá khứ.
Nhưng theo đuổi thời hạn từ từ trôi qua loa, hắn từ từ trị hiện tại rằng tận thế cũng ko cần là giản dị và đơn giản như vậy…

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 03:52:35

2:

Tap 002 - 03:56:28

3:

Tap 003 - 03:41:57

4:

Tap 004 - 03:43:04

5:

Tap 005 - 03:58:45

6:

Tap 006 - 04:01:08

7:

Tap 007 - 03:57:43

8:

Tap 008 - 04:23:06

9:

Tap 009 - 03:56:27

10:

Tap 010 - 03:59:33

11:

Tap 011 - 04:05:04

12:

Tap 012 - 04:45:18

13:

Tap 013 - 03:59:33

14:

Tap 014 - 04:48:21

15:

Tap 015 - 04:29:31

16:

Tap 016 - 04:32:13

17:

Tap 017 - 04:28:24

18:

Tap 018 - 04:37:52

19:

Tap 019 - 04:47:36

20:

Tap 020 - 04:20:46

21:

Tap 021 - 04:36:07

22:

Tap 022 - 04:38:31

23:

Tap 023 - 04:29:25

24:

Tap 024 - 04:37:25

25:

Tap 025 - 04:17:54

26:

Tap 026 - 04:30:10

27:

Tap 027 - 04:22:52

28:

Tap 028 - 04:28:38

29:

Tap 029 - 04:43:25

30:

Tap 030 - 04:44:00

31:

Tap 031 - 04:25:41

32:

Tap 032 - 04:35:57

33:

Tap 033 - 04:42:24

34:

Tap 034 - 04:48:18

35:

Tap 035 - 04:24:41

36:

Tap 036 - 04:30:32

37:

Tap 037 - 04:26:10

38:

Tap 038 - 04:41:16

39:

Tap 039 - 04:39:30

40:

Tap 040 - 04:37:14

41:

Tap 041 - 04:33:08

42:

Tap 042 - 04:21:33

43:

Tap 043 - 04:33:22

44:

Tap 044 - 04:30:34

45:

Tap 045 - 04:43:23

46:

Tap 046 - 04:57:58

47:

Tap 047 - 04:46:36

Xem thêm: hoà thạc hoà gia công chúa

48:

Tap 048 - 04:36:39

49:

Tap 049 - 04:49:32

50:

Tap 050 - 04:25:04

51:

Tap 051 - 04:25:23

52:

Tap 052 - 04:55:15

53:

Tap 053 - 04:32:56

54:

Tap 054 - 04:28:43

55:

Tap 055 - 04:17:39

56:

Tap 056 - 04:41:27

57:

Tap 057 - 04:09:38

58:

Tap 058 - 04:26:55

59:

Tap 059 - 04:30:39

60:

Tap 060 - 04:38:42

61:

Tap 061 - 04:35:45

62:

Tap 062 - 04:39:23

63:

Tap 063 - 04:59:04

64:

Tap 064 - 04:48:27

65:

Tap 065 - 04:48:45

66:

Tap 066 - 05:07:07

67:

Tap 067 - 03:49:48

68:

Tap 068 - 03:50:06

69:

Tap 069 - 03:56:37

70:

Tap 070 - 03:53:11

71:

Tap 071 - 03:51:48

72:

Tap 072 - 03:52:33

73:

Tap 073 - 03:41:48

74:

Tap 074 - 03:54:15

75:

Tap 075 - 03:59:33

76:

Tap 076 - 03:36:11

77:

Tap 077 - 03:42:10

78:

Tap 078 - 03:45:59

79:

Tap 079 - 03:37:35

80:

Tap 080 - 03:52:59

81:

Tap 081 - 03:48:28

82:

Tap 082 - 03:57:32

83:

Tap 083 - 03:56:23

84:

Tap 084 - 04:12:02

85:

Tap 085 - 03:59:05

86:

Tap 086 - 04:01:48

87:

Tap 087 - 04:00:24

88:

Tap 088 - 04:03:14

89:

Tap 089 - 04:04:18

90:

Tap 090 - 04:07:38

91:

Tap 091 - 04:06:56

92:

Tap 092 - 00:47:56

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: the eminence in shadow master of garden

Truyện Chư Giới Tận Thế Online Audio nằm trong phân mục Mạt Thế, Khoa Huyễn của người sáng tác Yên Hỏa Thành Thành. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số luyện là 92. Các các bạn sở hữu phát âm những phân mục không giống của truyện Chư Giới Tận Thế Online bên trên đây: