đại chiến người khổng lồ

Attack On Titan ss4: Final – Đại Chiến Người Khổng Lồ phần 4 (29/??)

Attack on Titan Movie 2: CHRONICLE

Shingeki! Kyojin Chuugakkou – Đại Chiến Trường Trung Học

Attack On Titan OVA

Attack On Titan Movie 1 – Crimson Bow and Arrow

Attack On Titan Live kích hoạt 2 – Tận Thế

Attack On Titan SS1 – Đại Chiến Người Khổng Lồ phần 1

Attack On Titan SS2 – Đại Chiến Người Khổng Lồ phần 2

Attack On Titan SS3 – Đại Chiến Người Khổng Lồ phần 3

Attack On Titan Live kích hoạt 1 – Cuộc Tấn Công Của Người Khổng Lồ Phần 1

Mới Cập Nhật

Vạn Giới Độc Tôn (176/??)

Độc Sở Vạn Cổ (10/??)

Chiến Thần Ngũ Hành (39/??)

Cửu Thần Phong Vân Lục (32/??)

Tu La Võ Thần (06/??)

Luyện Khí Mười Vạn Năm (75/??)

Linh Kiếm Tôn (429/??)

Võ Thần Chúa Tể (379/??)

Thôn Phệ Tinh Không (90/??)

Kiếm Cốt (41/??)