đấu phá thương khung tiêu viêm

Viêm Đế Tiêu Viêm

Tiêu Viêm, hero chủ yếu vô tè thuyết 《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất kể từ Thiên Tàm Thổ Đậu, bên trên 《 Vũ Động Càn Khôn 》, 《 Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ 》, 《 Đại Chúa Tể 》 và 《 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》 đều được nhắc cho tới hoặc xuất hiện tại.

Bạn đang xem: đấu phá thương khung tiêu viêm

Thông tin tưởng cơ bản
Tên: Tiêu Viêm - 萧炎
Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham
Xưng hào: Viêm Đế
Tu vi: Đấu Đế - Chúa Tể Cảnh - Đế Cảnh
Chức Nghiệp:Luyện Đan Sư
Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)
Chiến hữu: Võ Tổ-Lâm Động, Mục Tôn-Mục Trần
Hình tượng nhân vật: Mặc áo bào đen ngòm, bên trên mặt mũi luôn luôn vẻ lơ là nhác tiếu dung, vác nghiêng thanh đại xích black color. Cạnh ngoài thân thích thể thiêu nhóm hỏa diễm long lanh, kể từ xa xôi nhìn lại như 1 hỏa thần, tràn trề uy áp không hiểu biết nhiều được.
Câu thông thường nói: xxx, xịn tía như vậy!

Thành tựu
15 tuổi hạc chính thức tu luyện, trước 40 tuổi hạc trở nên tựu Đấu Đế, chấn hưng gia tộc
Tiêu khử Hồn Thiên Đế cứu vãn vớt thiên hạ thương sinh
Chưởng khống 22 loại Dị hỏa
Tại Đại Thiên Thế giới gây dựng Vô Tận Hoả Vực, vì chưng vô thuật luyện đan, ngắn ngủn ngủi bao nhiêu trăm năm phát triển thành thánh địa luyện đan, một siêu cấp cho quyền năng bên trên Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa
Sau 28 năm Khi Thiên Tà Thần bị tiêu diệt, bên trên Thương Khung Bảng ghi lại thương hiệu thiệt, tiến bộ vô Chúa Tể Cảnh, nằm trong Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần phát triển thành thủ hộ fake ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng phát triển thành 1 trong những thân phụ đại quyền năng ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ CảnhMục Phủ
Quan hệ nhân mạch
Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)
Sư tổ: Hàn San San
Sư phụ: Dược Trần
Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ
Thê tử: Tiêu Huân Nhi, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng-Thải Lân
Hồng nhan: Vân Vận, Thiên Độc Nữ-Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên
Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, nam nhi Tiêu Lâm, con cháu trai Tiêu Mạch
Hậu bối: Mục Tôn-Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ căn nhà Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ canh ty siêu bay.
Bằng hữu: Võ Tổ-Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh căn nhà Võ Cảnh, từng trợ canh ty Mục Trần siêu bay.
Thế lực phụ thuộc trực tiếp
Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia xây dựng ở nội viện Già Nam học viện chuyên nghành.
Tiêu Môn: Tiêu Viêm nằm trong nhị ca Tiêu Lệ xây dựng ở Hắc Giác Vực
Viêm Minh: Dung hợp ý Luyện Dược Sư hội đồng, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã nhưng mà xây dựng, minh căn nhà Tiêu Viêm, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng-Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)
Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn fake cùng với nhau gây dựng, Tiêu Viêm là thiếu thốn những căn nhà.
Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo nên trở nên liên minh nhằm ngăn chặn Hồn Điện.
Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm gây dựng bên trên Đại Thiên Thế Giới, giao hiếu với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại

Xem thêm: hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma

Xem thêm: lý triều loạn thần tặc tử

Thế lực hảo hữu
Mục Phủ: Mục Trần xây dựng bên trên Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới quần thể trục nước ngoài địch, lưu giữ gìn chủ quyền.
Võ Cảnh: Lâm Động xây dựng Võ Cảnh.
Năng lực Tiêu Viêm

Trang bị
Huyền Trọng Xích
Viễn Cổ Trùng Hoàng Y
Hỏa Lôi Tử
Thiên Yêu Khôi và cách thức luyện chế
Bắc Vương
Vạn Thú Đỉnh
Dị Hỏa Dược Đỉnh

Công pháp
Phần Quyết
Đấu kỹ
Hấp Chưởng
Xuy Hỏa Chưởng
Bát Cực Băng
Bạo Bộ
Tử Vân Dực
Sư Hổ Toái Kim Ngâm
Diễm Phân Phệ Lãng Xích
Vô Danh Xích Pháp
Phật Nộ Hỏa Liên
Đế đè Quyết
Tam Thiên Lôi Động
Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
Lục Hợp Du Thân Xích
Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp
Tam Thiên Lôi Huyễn Phân
Long Hoàng Cổ Giáp
Thiên Minh Tu La Thủ
Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng
Đại Địa Cương Viêm
Kim Cương Lưu Ly Thân
Phật Nộ Luân Hồi
Hoàng Tuyền Chỉ
Hoàng Tuyền Chưởng
Hoàng Tuyền Thiên Nộ
Viêm Chi Đế Thân
Viêm Huyền Bạo
Dị Hỏa Hằng Cổ Xích
Thần thông
Phận Nộ Đế Viêm Liên
Viêm Thần
Hồn thuật
Thái Nhất Hồn Quyết
Vô Danh Khẩu Quyết
Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn
Bí thuật
Thiên Hỏa Tam Huyền Biến
Thiên Đô Hỏa Ấn
Chân - Lộng Diễm Quyết
Thăng Linh
Tộc Văn
Hủy Diệt Hỏa Thể
Nạp giới
U Hải nập giới
Cốt Viêm giới
Bạch Sắc hấp thụ giới
Dị hỏa: 22 loại Dị Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa...