đọc truyện đam mỹ full

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được viết lách với cùng một phong thái romantic, nhẹ dịu, tràn tình thân và tế bào mô tả những tình tiết tình thương trong số những anh hùng phái nam vô cùng cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được viết lách với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập nhập việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

Bạn đang xem: đọc truyện đam mỹ full

5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thả Phất

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Đông Phương

Chương 78
Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

7.5/10

3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tê Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

7.3/10

3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cố Thanh Từ

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

7.4/10

8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chloe Mia (Mía)

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 79
Nhóc Cà Lăm

Nhóc Cà Lăm

7.8/10

5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tâm Hương Tung

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 129
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.2/10

4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Toán Dung Thổ Tư

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 228
Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

7/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lăng Y Chủ

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 28
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

7.8/10

26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 164
Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ

7/10

5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huyết Huyết

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 65
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

7.7/10

62.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hồi Mâu Dĩ Bán Hạ

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 160
Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

7.8/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khương Ô Lap

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Dục Mãn Hạnh Lâm

Dục Mãn Hạnh Lâm

7.5/10

10K

Trạng thái: Full

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

C78

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

C42

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

7.5/10

3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

C58

Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

7.3/10

3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xem thêm: vợ hờ yêu của tổng tài

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

C79

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

7.4/10

8.5K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Nhóc Cà Lăm

C129

Nhóc Cà Lăm

7.8/10

5.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

C228

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.2/10

4.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

C28

Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

7/10

1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

C164

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

7.8/10

26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tiểu Địa Chủ

C65

Tiểu Địa Chủ

7/10

5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

C160

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

7.7/10

62.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

C9

Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

7.8/10

1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Dục Mãn Hạnh Lâm

C63

Dục Mãn Hạnh Lâm

7.5/10

10K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

7.5/10

Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

7.3/10

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

7.4/10

Nhóc Cà Lăm

7.8/10

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.2/10

Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

7/10

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

7.8/10

Tiểu Địa Chủ

7/10

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

7.7/10

Dục Mãn Hạnh Lâm

7.5/10