hòn vọng phu thanh hóa bị sét đánh

Thanh Hóa - Hòn vọng phu ở xứ Thanh với nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ sập bất kể khi nào là. Trước tình trạng bên trên, ngành tác dụng Thanh Hóa đang được khẩn trương tư vấn những chủ kiến, nhằm mục đích thể hiện biện pháp bảo đảm an toàn, bảo đảm so với di tích lịch sử thắng cảnh này.