husky và sư tôn mèo trắng

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục

GIỚI THIỆU LỜI ÍT Ý NHIỀU:

Bạn đang xem: husky và sư tôn mèo trắng

Ta vốn liếng mong muốn ôm sư huynh về, sau cuối lại ôm về… sư tôn?

GIỚI THIỆU DÀI DÒNG:

Mặc Nhiên cảm nhận thấy bản thân bái Sở Vãn Ninh thực hiện thầy đó là sai lầm không mong muốn.

Sư tôn hắn thiệt sự rất rất giống như mèo, nhưng mà hắn lại như con cái chó ngốc rung rinh đùi đắc ý.

Chó với mèo cần tách biệt sinh đẻ, chó ngốc vốn liếng cũng chẳng với ý vươn nanh vuốt cỗ lông xù xù của con cái mèo cơ.

Hắn vốn liếng cảm nhận thấy ấy à, chó nên ở cùng theo với chó, ví như sư huynh của hắn, xinh đẹp mắt êm ả, như 1 con cái hồ ly tinh trung khuyển dễ thương, nhị người chúng ta ở cùng nhau chắc chắn rất rất xứng song.

Nhưng nhưng mà bị tiêu diệt rồi sinh sống lại, sinh sống nhị đời, sau cuối hắn tha bổng về ổ vẫn luôn luôn là sư tôn mèo white nhưng mà lúc đầu hắn khinh thường cơ.

Husky ngu cho tới phân phát gắt công x Mèo white ngạo kiều mạnh mẽ và uy lực thụ.

———

Tình trạng bạn dạng gốc: 311 chương + Phiên nước ngoài (đã hoàn)

Tình trạng bạn dạng edit: Hoàn chủ yếu văn + Phiên nước ngoài (Đang vô quy trình beta)

———

QUYỂN I: THÙ ĐỒ

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85

Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90

Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95

Chương 96 – Chương 97

HẾT QUYỂN ITHÙ ĐỒ

QUYỂN II: ĐỒNG QUY

Chương 98 – Chương 99 – Chương 100

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110

Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125

Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145

Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150

Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155

Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175

Xem thêm: ai chubg tình được mãi

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương 200

Chương 201 – Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205

Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210

Chương 211

HẾT QUYỂN II: ĐỒNG QUY

QUYỂN III: QUYẾT CHIẾN

Chương 212 – Chương 213 – Chương 214 – Chương 215

Chương 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương 220

Chương 221 – Chương 222 – Chương 223 – Chương 224 – Chương 225

Chương 226 – Chương 227 – Chương 228 – Chương 229 – Chương 230

Chương 231 – Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương 235

Chương 236 – Chương 237 – Chương 238 – Chương 239 – Chương 240

Chương 241 – Chương 242 – Chương 243 – Chương 244 – Chương 245

Chương 246 – Chương 247 – Chương 248 – Chương 249 – Chương 250

Chương 251 – Chương 252 – Chương 253 – Chương 254 – Chương 255

Chương 256 – Chương 257 – Chương 258 – Chương 259 – Chương 260

Chương 261 – Chương 262 – Chương 263 – Chương 264 – Chương 265

Chương 266 – Chương 267 – Chương 268 – Chương 269 – Chương 270

Chương 271 – Chương 272 – Chương 273 – Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 – Chương 278 – Chương 279 – Chương 280

Chương 281 – Chương 282 – Chương 283 – Chương 284 – Chương 285

Chương 286 – Chương 287 – Chương 288 – Chương 289 – Chương 290

Chương 291 – Chương 292 – Chương 293 – Chương 294 – Chương 295

Chương 296 – Chương 297 – Chương 298 – Chương 299 – Chương 300

Chương 301 – Chương 302 – Chương 303 – Chương 304 – Chương 305

Chương 306 – Chương 307 – Chương 308 – Chương 309 – Chương 310

Chương 311

HẾT QUYỂN III: QUYẾT CHIẾN

PHIÊN NGOẠI

Phiên nước ngoài 1: Chương 312 – Về vườn ẩn cư

Phiên nước ngoài 2: Chương 313 – Khả năng độc nhất 1

Phiên nước ngoài 3: Chương 314 – Khả năng độc nhất 2

Phiên nước ngoài 4: Chương 315 – Khả năng độc nhất 3

Phiên nước ngoài 5: Chương 316 – Khả năng độc nhất 4

Phiên nước ngoài 6: Chương 317 – Khả năng độc nhất 5

Phiên nước ngoài 7: Chương 318 – Khả năng độc nhất kết

Phiên nước ngoài 8: Chương 319 – Ai động vô điểm tâm của Manh Manh (dạng trình diễn đàn) 1

Phiên nước ngoài 9: Chương 320 – Ai động vô điểm tâm của Manh Manh 2

Phiên nước ngoài 10: Chương 321 – Ai động vô điểm tâm của Manh Manh kết

Phiên nước ngoài 10: Chương 321 – Tiểu biệt thắng tân hôn

Phiên nước ngoài Manh Manh coi đôi mắt (Không cần group làm)

Phiên ngoại: Tranh Sủng 1

Phiên ngoại: Tranh Sủng 2

Phiên ngoại: Tranh Sủng 3

Phiên ngoại: Tranh Sủng 4

Phiên ngoại: Tranh Sủng 5

Xem thêm: vẽ tranh cô bé bán diêm

Phiên ngoại: Tranh Sủng 6

Phiên ngoại: Tranh Sủng 7

Phiên ngoại: Tranh Sủng kết