lời bài hát jack là 1 thằng con trai

intro

Là một thằng con cái trai

Bạn đang xem: lời bài hát jack là 1 thằng con trai

Being a boy

Là một thằng con cái trai

Being a boy

verse

Là một thằng con cái trai

Being a boy

Nghèo như anh, white color song bàn tay

Poor lượt thích bầm, with white hands

Rượu này sẽ không say, vậy nốc cho tới vơi đầy

This wine is not drunk sánh drink to lớn the fullest

Rồi bản thân kể nhau nghe, chuyện tối mưa

Then we told each other, rainy night story

Chẳng với dù tuy nhiên che

There is no umbrella to lớn cover

Phố xá tối ai vô tình thôi cũng vì

Night street who accidentally stopped because

chorus

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Em bước tiến nằm trong ai

Who tự you go with?

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, ham muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want to lớn keep you from going

Những cớ sao bản thân chẳng trình bày nhau câu gì

The reasons why we don't say anything

chorus

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Em bước tiến nằm trong ai

Who tự you go with?

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, ham muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want to lớn keep you from going

Nhưng cớ sao bản thân chẳng trình bày nhau câu gì

But why don't we say anything?

hook

Vung tay hỉ nộ ái ố

Blessing gloves love

Cái số trời quyết định đặc biệt tiếc là thân ái cô

The destiny is very sorry for her body

Hồ loại ghi chép lên trang tình thương này vô bổ

Ho map written on this love page is useless

Khổ cả đoạn đường Lúc tờ giấy má này photo

Suffering all the way when this paper photo

hook

Dù với nỗi lưu giữ ham muốn kêu tên

Although there is nostalgia to lớn gọi out the name

Những ký ức mãi ko quên

Memories tự not forget

Giờ này còn có được gì

Now what have you got?

Người đang được hoá dã quỳ

People have turned to lớn kneel

Chẳng thể hóa diệu kỳ

Can not turn miraculous

verse

Là một thằng con cái trai

Being a boy

Xem thêm: để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

Nghèo như anh, white color song bàn tay

Poor lượt thích bầm, with white hands

Rượu này sẽ không say, vậy nốc cho tới vơi đầy

This wine is not drunk sánh drink to lớn the fullest

Rồi bản thân kể nhau nghe, chuyện tối mưa

Then we told each other, rainy night story

Chẳng với dù tuy nhiên che

There is no umbrella to lớn cover

Phố xá tối ai vô tình thôi cũng vì

Night street who accidentally stopped because

chorus

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Em bước tiến nằm trong ai

Who tự you go with?

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, ham muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want to lớn keep you from going

Những cớ sao bản thân chẳng trình bày nhau câu gì

The reasons why we don't say anything

chorus

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Em bước tiến nằm trong ai

Who tự you go with?

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, ham muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want to lớn keep you from going

Nhưng cớ sao bản thân chẳng trình bày nhau câu gì

But why don't we say anything?

bridge

Chào nhé, anh chúc yên ổn bình

Hi, I wish you peace!

Sau toàn bộ, tao vẫn là kẻ nhà

After all, I'm still a family!

Và chớ khóc, van lơn lưu giữ khoản quà

And don't cry, please keep the gift

Cho ông tơ tình, cho tới ước mơ của mình

For love, for my dreams

chorus

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Em bước tiến nằm trong ai?

Who tự you go with?

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, ham muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want to lớn keep you from going

Nhưng cớ sao bản thân chẳng trình bày nhau câu gì

But why don't we say anything?

outro

(Là một thằng con cái trai)

Being a boy

outro

One, two, three

One, two, three

outro

Là một thằng con cái trai

Xem thêm: hóa trang halloween cho nữ

Being a boy

Writer(s): Trieu Quoc Bui

Contributions

Last edit about 2 years ago