lữ bố nhân sinh máy mô phỏng

Tác giả: Nhất Kỵ Sấm Thiên Nhai
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
12085
Giọng nam: 26 tập

Bạn đang xem: lữ bố nhân sinh máy mô phỏng

– Nhân vật chủ yếu gửi kiếp cho tới Bạch Môn Lâu Lữ Cha quăng quật bản thân tối trước, Nghịch Thiên Cải Mệnh, tránh khỏi tử kiếp, Tam Quốc lịch sử vẻ vang kể từ điểm này đột biến biến hóa chuyển! Nhân vật chủ yếu thu Hiền Thần mãnh tướng mạo, hãm sợ hãi danh nhân nhập lịch sử vẻ vang, đoạt mỹ phái nữ, tham gia quan trọng lịch sử vẻ vang sự khiếu nại, nghịch ngợm thế quật khởi, cẩn trọng, nhừ khu đất trở nên quốc, Tứ Quốc Diễn Nghĩa, nằm trong Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền những loại (chờ) tuyệt thế kiêu hùng nằm trong Sảnh khấu dựng vai thao diễn, quốc chiến phú phong!

Quyển sách sở hữu thiết huyết nhu tình, binh pháp trận mạc, phân chia rẽ mách bảo, tầng tầng sắp xếp, hăng hái giành bá!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 05:51:03

2:

Tap 002 - 05:42:34

3:

Tap 003 - 05:29:28

4:

Tap 004 - 05:36:44

5:

Tap 005 - 05:55:54

6:

Tap 006 - 05:14:29

7:

Tap 007 - 04:57:19

8:

Tap 008 - 05:21:08

9:

Tap 009 - 05:22:17

10:

Tap 010 - 05:41:00

11:

Tap 011 - 05:36:54

12:

Tap 012 - 05:34:54

13:

Tap 013 - 05:48:58

14:

Tap 014 - 05:44:45

Xem thêm: tai thỏ dính luôn rồi

15:

Tap 015 - 05:38:23

16:

Tap 016 - 05:36:49

17:

Tap 017 - 05:30:21

18:

Tap 018 - 05:26:42

19:

Tap 019 - 05:40:42

20:

Tap 020 - 05:39:52

21:

Tap 021 - 05:58:20

22:

Tap 022 - 05:46:22

23:

Tap 023 - 05:40:46

24:

Tap 024 - 05:37:58

25:

Tap 025 - 05:28:42

26:

Tap 026 - 04:36:36

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: kho báu truyền thuyết hack

Truyện Tam Quốc Lữ Cha Nghịch Chuyển Nhân Sinh Audio nằm trong phân mục Lịch Sử, Quân Sự của người sáng tác Nhất Kỵ Sấm Thiên Nhai. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số luyện là 26. Các chúng ta sở hữu gọi những phân mục không giống của truyện Tam Quốc Lữ Cha Nghịch Chuyển Nhân Sinh bên trên đây: