luật của tiểu thuyết mạng novel

Tóm tắt

Ham Dan Yi, một học viên thông thường với sở trường gọi tè thuyết bên trên mạng, một ngày tỉnh dậy và bất ngờ thấy láng giềng của tớ tiếp tục trở thành cô phái đẹp chủ yếu xinh đẹp nhất vô tè thuyết và ở ngôi trường cũng bất ngờ xuất hiện nay một "tứ đại thiên vương" ko biết kể từ đâu đâm chồi đi ra.

Thế giới của cô ấy tự nhiên trở thành toàn cầu tè thuyết chỉ vô một buổi sáng sớm và tầm quan trọng của cô ấy cũng phát triển thành người bạn tri kỷ số 1 của phái đẹp chính!

Bạn đang xem: luật của tiểu thuyết mạng novel

"Tôi chỉ mong muốn sinh sống thông thường thôi nhưng mà, tại vì sao người xem lại xử thế với tôi như vậy này chứ!"

Bị sẽ phải sinh sống cộng đồng với phái đẹp chủ yếu và tứ đại thiên vương vãi, liệu mẩu chuyện của Dan Yi sẽ sở hữu được cái kết như vậy nào?

Xem thêm

Poster's avatar

Chú mến thêm

Từ 22/5/2019 cho tới ???

Dịch kể từ phiên bản raw giờ Hàn: https://page.kakao.com/home?seriesId=49334308

Không với ngày đăng rõ ràng. Không bận thì dịch còn bận thì thôi. Yên tâm ko quăng quật của chạy lấy người.

Chỉ đăng ở Hako, Wattpad và Wordpress.

Thảo luận
Mục lục
 1. 01.Tập 01
 2. 02.Tập 02
 3. 03.Tập 03
 4. 04.Tập 04
 5. 05.Tập 05
 6. 06.Tập 06
 7. 07.Tập 07
 8. 08.Tập 08
 9. 09.Tập 09
 10. 10.Tập 10
Tập 01
 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • Xem tiếp (31 chương)

Tập 02
 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • Xem tiếp (34 chương)

Tập 03
 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • Xem tiếp (37 chương)

Tập 04
 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • Xem tiếp (36 chương)

Tập 05
 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

  Xem thêm: cô vợ hờ của cố tổng

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • Xem tiếp (28 chương)

Tập 06
 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 07/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • Xem tiếp (34 chương)

Tập 07
 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • Xem tiếp (28 chương)

Tập 08
 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 07/12/2019

 • 07/12/2019

 • 09/12/2019

 • 09/12/2019

 • 10/12/2019

 • 12/12/2019

 • 13/12/2019

 • 15/12/2019

 • 17/12/2019

 • 19/12/2019

 • 21/12/2019

 • 22/12/2019

 • 23/12/2019

 • 25/12/2019

 • 26/12/2019

 • 26/12/2019

 • 29/12/2019

 • 30/12/2019

 • 01/01/2020

 • 01/01/2020

 • 03/01/2020

 • 05/01/2020

 • Xem tiếp (25 chương)

Tập 09
 • 07/01/2020

 • 09/01/2020

 • 10/01/2020

 • 12/01/2020

 • 14/01/2020

 • 15/01/2020

 • 17/01/2020

 • 18/01/2020

 • 19/01/2020

 • 20/01/2020

 • 21/01/2020

 • 23/01/2020

 • 25/01/2020

 • 28/01/2020

 • 29/01/2020

 • 02/02/2020

 • 04/02/2020

 • 06/02/2020

 • 07/02/2020

 • 09/02/2020

 • 10/02/2020

 • 12/02/2020

 • 13/02/2020

 • 13/02/2020

 • 15/02/2020

 • 20/02/2020

 • 26/02/2020

 • 01/03/2020

 • 05/03/2020

 • 05/03/2020

 • 07/03/2020

 • 08/03/2020

 • Xem tiếp (27 chương)

Tập 10
 • 10/03/2020

 • 21/03/2020

 • 31/03/2020

 • 10/06/2020

 • 24/06/2020

 • 10/09/2020

 • 15/09/2020

 • 19/07/2022

 • 26/07/2022

 • 27/07/2022

 • 07/08/2022

 • 13/08/2022

 • Xem tiếp (7 chương)

Có thể các bạn quan lại tâm

Xem thêm

Tổng phản hồi (1917)
Báo cáo phản hồi ko thích hợp ở đây

431 Bình luận

Ụa cho chính mình căn vặn cỗ này sẽ không dịch típ nữa hã
Đc cmt thấy với bn bảo mặt mày fuhuz với dịch nhưng mà lần hong thấy:(

Xem thêm

là vì thế inso's law mặt mày fuhu bị tạm thời ngừng phân phát sóng r á bạn

Xem thêm

huhu, chị ơi này dịch tiếp dị🥹

Xem thêm

chị ơi, dịch tiếp lên đường chị iu, con cái dân ngóng chờ từng ngày :((

Xem thêm

Mn cho chính mình căn vặn chap tiên tiến nhất là chương từng nào quyển bao nhiêu của Hàn vậy ạ?

Xem thêm

C ơi tuồng như qua quýt mặt mày fuhuz ko re-up được á c.Mong c sớm đi ra chương mới mẻ 😭

Xem thêm

Aww truyện cuốn vượt lên trên. C ơi em đang được đợiii, khao khát sớm đi ra chương mới mẻ 😭🌷🌷
43-6 43-6 43-6!!!

Xem thêm

t nên thưa thiệt ,sau khoản thời gian gọi cho tới tập dượt 8 thì t ước gì t tiếp tục học tập giờ Hàn nhằm ngồi cày cho tới vol cuối vì như thế mặt mày eng lại ko dịch cỗ này :((mỗi tội t lại học tập từng giờ Nhật vs Anh mới mẻ nhức cơ chứ :v),khao khát chị trans thời buổi này cơ lạc trôi về trên đây nhằm nối tiếp dịch cỗ này vì như thế t thấy cỗ này tuồng như với 17 vol toàn bộ nhỉ :v

Xem thêm

tui đang dần học tập từng giờ nhật tuy nhiên nhưng mà vì như thế cỗ này tui nên dành riêng tg rảnh nhằm tự động học tập thêm thắt giờ hàn :<

Xem thêm

@nheduz: nể b thiệt ,t học tập từng nhật thôi tiếp tục đầy đủ cất cánh óc rồi :v

Xem thêm

Xem thêm thắt 2 vấn đáp

Sắp được một năm luôn luôn rồi Au ớiiiii

Xem thêm

Xem thêm: ngang tàng hay ngang tàn

cuối nằm trong nu9 về với ai vậy từng người=))

Xem thêm