nàng dâu của thiên giới

Một Thiên dư Chú phược ( (てん) () (じゅ) (ばく) Ten'yo Jubaku?, Ràng buộc chửi rủa Trời cho) nói đến một "ràng buộc" được áp ném lên khung hình của Chú thuật sư khi sinh rời khỏi nhằm thay đổi lấy được nâng cấp góc nhìn không giống nhập cuộc sống thường ngày của mình.

Tổng quan[]

Ràng buộc so với những chú thuật sư khi mới mẻ sinh hoàn toàn có thể nâng cấp góc nhìn không giống nhập cuộc sống thường ngày của mình, trên đây được gọi là Thiên dư Chú phược. Nó được áp ném lên thuật sư mặc dù bọn họ vẫn muốn hay là không. Ví dụ, Muta Kokichi được sinh rời khỏi tuy nhiên không tồn tại đa số những chi và domain authority của cậu nhạy bén cho tới nỗi ko thể xúc tiếp với ánh trăng. Đổi lại, Kokichi mang trong mình 1 lượng rộng lớn chú lực.[1]

Bạn đang xem: nàng dâu của thiên giới

[...SPOILER...] As seen with both Toji Fushiguro and Maki Zenin, similar Heavenly Restrictions can also be shared among family members. This is seen where both Toji and Maki were born into the Zenin clan and both possessed superhuman physical abilities in exchange for having low or even zero cursed energy from birth in exchange.

Xem thêm: đấu phá thương khung phần 5 tập 43

Xem thêm: phim thanh gươm diệt quỷ tập 1

It is currently unknown how Heavenly Restriction is placed upon a person.

Thiên dư Chú phược tiếp tục ghi nhận[]

  • Muta Kokichi là 1 trong ví dụ rõ nét về Thiên dư Chú phược. Cậu sinh rời khỏi tiếp tục không tồn tại cánh tay nên và phần bên dưới của chân, ko thể Chịu đựng được tia nắng mặt mày trời hoặc ánh trăng tuy nhiên không biến thành rám nắng, na ná trải qua quýt lần đau mạn tính tột chừng tuy nhiên cậu tế bào mô tả là cảm hứng như "mọi chân lông bên trên khung hình... bị đâm liên tiếp." Đổi lại, Kokichi đem thật nhiều Chú lực được cậu dùng nhằm tinh chỉnh và điều khiển vô số con cái rối với tương đối nhiều hình dạng và độ cao thấp không giống nhau. Cậu ấy tiếp tục tuyên thân phụ rằng cậu tiếp tục hoàn toàn có thể kể từ quăng quật toàn bộ để sở hữu được một khung hình khỏe khoắn thông thường.[1]

[...SPOILER...]

  • Toji Fushiguro is thought lớn have been subjected lớn a Heavenly Restriction where his ability lớn use or create cursed energy was sacrificed in exchange for unrivaled physical ability.[2]
  • Maki Zenin is similarly thought lớn have been subjected lớn a Heavenly Restriction of a lesser extent, where her ability lớn control and manipulate cursed energy and its flow in her toàn thân was restricted lớn that of a civilian, in exchange for greatly enhanced physical prowess.[3] After the death of her sister, Maki lost all of her cursed energy which is shared by twins. Because of that, her physical strength, tốc độ and senses are increased lớn the point similar lớn her cousin Toji.[4]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 Manga và Anime Jujutsu Kaisen: Chương 38Tập 16.
  2. Manga Jujutsu Kaisen: Chương 77.
  3. Manga và Anime Jujutsu Kaisen: Chương 42Tập 17.
  4. Manga Jujutsu Kaisen: Chương 149.

Điều hướng[]

[v · e · ?]

Chú thuật
Chú thuật thức
Sinh đắc
Thuật thức
Chú linh Thao thuật  •  Sô linh Chú pháp  •  Hỏa hoạn  •  Thực hoạn  •  Triều hoạn  •  Thập vạch Chú pháp  •  Vô vị Chuyển biến  •  Phó táng Thao thuật  •  Quỷ lỗi Thao thuật  •  Cấu trúc Thuật thức  •  Bất nghĩa Du hí  •  Ăn sút Hủ thuật  •  Bất tử  •  Hắc điểu Thao thuật  •  Nghịch  •  Vãng lai Thụy thú  •  Giáng linh Thuật  •  Ice Formation
Tương truyền
Thuật thức
Vô hạ hạn  •  Thập chủng Hình ảnh Pháp thuật  •  Xích huyết Thao thuật  •  Chú ngôn  •  Phóng xạ Chú pháp
Kết giới
Thuật thức
Trướng  •  Lãnh địa Giản dị  •  Triển khai Lãnh địa  •  Phát triển Lãnh địa  •  Lạc hoa Tình
Khuyếch trương
Thuật thức
Thuật thức Thuận chuyển: Thanh  •  Thuật thức Nghịch chuyển: Xích  •  Hư thức: Tử  •  Hỏa lịch trùng  •  Đáy giếng Bất tri  •  Cộng hưởng  •  Trâm  •  Lả mô tả lả tả  •  Gia tăng Lực đẩy  •  Giải phóng Đao nguyên  •  Tuyệt kỹ Khoét tích  •  Kiếm Sơn Thuẫn  •  Đại Phất Pháo  •  Pháo chú: Cường hóa Hình thái  •  Tam Trọng Đại Phất Pháo  •  Nhị Trọng Đại Phất Pháo  •  Pigeon Viola  •  Mạch liễm  •  Xuyên huyết  •  Xích lân Dược động  •  Ngải phất  •  Supernova  •  Xích phược  •  Blood Meteorite  •  Blood Edge  •  Hủ  •  Bird Strike  •  Soul Multiplicity  •  Body Repel  •  Polymorphic Soul Isomer  •  Instant Spirit Body of Distorted Killing  •  Frost Calm  •  Icefall
Cực đoan
Thuật thức
Cực đoan: Xoắn ốc  •  Cực đoan: Sí vương  •  Maximum: Meteor
Triển khai
Lãnh địa
Phục yêu tinh Ngự miếu tử  •  Vô lượng Không xứ  •  Cái quan tiền Thiết vi sơn  •  Tự bế Viên đốn khỏa  •  Khảm phù hợp Ế độ ẩm đình  •  Lãng uẩn Bình tuyến
Chú vật
Đặc cấp Ngục môn cương  •  Chú bầu Cửu tướng mạo đồ
Khác Bùa trừ ma  •  Chú thai  •  Phó thác thức Trướng
Chú cụ
Đặc cấp Du vân  •  Inverted Spear of Heaven  •  Chain of a Thousand Miles
Khác Hắc thừng  •  Đồ tọa ma  •  Sword of Extermination  •  Dragon-Bone
Chú hài
Rối Mechamaru Tối thượng  •  Tuyệt đối Hình thái
Chú hài Đột biến Chế chừng Khỉ đột
Thức thần
Thập chủng Hình ảnh Pháp thuật Ngọc khuyển  •  Ngọc khuyển: Hỗn  •  Nue  •  Hà mô  •  Đại xà  •  Mãn tượng  •  Rabbit Escape  •  Eight-Handled Sword Divergent Sila Divine General Mahoraga
Khác Điện nguyệt  •  Kogane
Thuật ngữ
Thể thuật Kính đình Quyền  •  Khích Chấn Chưởng  •  Hắc thiểm  •  Manji Kick  •  Shiranui-Gata
Thuật sư Chú thuật sư  •  Chú nguyền sư  •  Thuật sư Gia  •  Cấp
Lời nguyền Chú linh  •  Chú lực  •  Chú giả
Thuật thức Lãnh địa Bẩm sinh  •  Ràng buộc  •  Thiên dư Chú phược  •  Nghịch trả Thuật thức  •  Lục nhãn