phim nghịch thiên tà thần

239/?? HH 2 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Xem Trailer Chọn tập

Bạn đang xem: phim nghịch thiên tà thần

Click to lớn Play

WLT

Xem thêm: cập nhật clash of clans 2022

 • 1-30
 • 31-70
 • 71-94
 • 95-115
 • 116-121
 • 122-129
 • 130-139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239

Loading server...

Xem thêm: hoà thạc hoà gia công chúa

Phim được update vô Thứ 7 mặt hàng tuần

Nội dung phim

Nhất đại tài năng thiên bẩm huyền mạch bị hao phí phát triển thành truất phế vật, gia tộc vứt vứt, thế nhân chế nhạo, thậm chí là hiện đại hít bị người ô nhiễm. Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện tại, nghịch tặc thiên cải mệnh, phát động lại nhân sinh, đem theo đòi rán hận nằm trong tiếc nuối, thề thốt cần đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!