quên rồi chu lâm phong

[Bbmaj7]qíshí wǒ míngbái

wǒ bìng bù míngbái

Bạn đang xem: quên rồi chu lâm phong

[C]jiéjú huì fēnkāi

wǒ bùxiǎng fēnkāi

[Am7]wǒ hái zài bào zhuó shǒujī shǎ [Dm]shǎ qídài

[Bbmaj7]wǒ yě néng shìhuái

bìng bùnéng shìhuái

[C]ài huòzhě bèi ài

dōu bùshì lìwài

[Am7]nǐ liú xià de yīfú hái zài [Dm]yángtái

[Bbmaj7]kěnéng wǒ méi jiànguò nǐ shuō dì nà piàn hǎi

Xem thêm: hack hành trình bất tận

[A#]kěnéng nǐ shuō de ài shì jiǎ de bù cúnzài

[Am7]wǒ bù zhīdào wǒ zěnmeliǎo wǒ hái zài qídài

[Dm7]néng hé nǐ yǒu wèilái [Dm]

nǐ zěnme [Bbmaj7]wàngle nǐ xiān shuō de ài [A#][C]

chōutì lǐ [Am7]fàngzhe nǐ sòng de yīnyuè [Dm]

shì bùshì [Bbmaj7]kuàilè quán bèi nǐ lâu năm [A#]zǒule [C]

háishì [Am7]xíguàn gūdú yīgè rón rén de [Dm]shēnghuó

Danh sách thích hợp âm (Click nhằm tắt)

Xem thêm: vẽ con vật dễ thương | tik tok

Chưa đem phiên bản Tab nào là mang đến bài bác hát này

👋

Hợp âm này được góp phần vì thế member qn_chi. Nếu chúng ta quí Hợp Âm Chuẩn và ham muốn góp phần, chúng ta cũng có thể đăng thích hợp âm mới nhất hoặc gửi đòi hỏi thích hợp âm. Hợp âm của các bạn sẽ được hiện trên trang chủ mang đến toàn bộ quý khách tra cứu vớt.

Nếu chúng ta thấy thích hợp âm đem sơ sót, chúng ta cũng có thể phản hồi ở bên dưới hoặc gửi chung ý vì thế nút Báo lỗi. Bên cạnh đó chúng ta cũng rất có thể sửa đổi thích hợp âm bài bác hát có trước và lưu trở nên phiên phiên bản cá thể bằng phương pháp nhấn nút Chỉnh sửa thích hợp âm.