stand in for là gì

Trong giờ Anh, phrasal verb được dùng không hề ít vô tiếp xúc cũng giống như các bài xích đua, chính vì vậy bắt được những phrasal verb phổ biến sẽ hỗ trợ cho tới việc dùng giờ Anh của khách hàng thuận tiện rộng lớn. Trong số tê liệt, “stand in” là 1 cụm kể từ khá thông thường gặp gỡ. Nhưng stand in là gì? Ngay giờ đây các bạn hãy nằm trong IZONE thám thính hiểu nhé!

Phiên âm

Bạn đang xem: stand in for là gì

UK: /stænd/

US: /stænd/

Stand vừa phải là danh kể từ, vừa phải là động kể từ.

Khi là danh kể từ, stand đem những đường nét nghĩa phổ biến sau:

 • Sự đứng yên ổn, ko di chuyển
 • Sự kháng cự, đấu tranh giành chống lại
 • Chỗ đứng, vị trí
 • Lập ngôi trường, quan tiền điểm

Khi là động kể từ, stand đem những đường nét nghĩa phổ biến sau:

 • Đứng
 • Cao
 • Đặt, dựng
 • Có giá chỉ trị
 • Ra ứng cử

stand

Ngoài những đường nét nghĩa bên trên, “stand” còn một số trong những nghĩa không giống tùy nằm trong vô văn cảnh dùng.

Stand in là gì?

Phiên âm:  /stænd ɪn/

Stand in đem ý nghĩa sâu sắc nhằm rằng việc thực hiện thay cho thế việc làm của người nào tê liệt vô một thời hạn trong những lúc bọn họ không tồn tại tài năng thao tác làm việc.

Ví dụ:

 • I had to lớn stand in as the goalkeeper for the injured player during the soccer match. (Tôi cần thực hiện thủ môn thay cho cho tới cầu thủ bị thương vô trận đấu đá bóng.)
 • The soldier bravely volunteered to lớn stand in the line of fire to lớn protect his comrades. (Người chiến sĩ đang được dũng mãnh xung phong đứng vô làn lửa nhằm đảm bảo đồng team.)

Ngoài stand in, còn một số trong những cụm kể từ thông thường gặp gỡ là stand in for và stand in line.

Stand in for là gì?

Stand in for /stænd ɪn fɔː/ Tức là thay cho thế địa điểm trong thời điểm tạm thời.

Ví dụ: The assistant manager will stand in for the manager during their absence. (Trợ lý giám đốc tiếp tục thay cho thế cho tất cả những người quản lý và vận hành khi bọn họ vắng vẻ mặt mày.)

Stand in line là gì?

Stand in line /stænd ɪn laɪn/ đem ý tức thị xếp mặt hàng.

Ví dụ: The concert was ví popular that people had to lớn stand in line for hours to lớn get tickets. (Buổi hòa nhạc có tiếng đến mức độ người xem cần xếp mặt hàng hàng tiếng đồng hồ để sở hữ vé.)

stand in line

Từ đồng nghĩa tương quan với stand in

Từ đồng nghĩa tương quan với stand inPhiên âmNghĩa
alternate/ˈɔːltərnət/luân phiên
double/ˈdʌbl/gấp đôi
proxy/ˈprɑːksi/ủy quyền
backup/ˈbækʌp/sao lưu
second/ˈsekənd/thứ hai
surrogate/ˈsɜːrəɡət/thay thế
understudy/ˈʌndərstʌdi/học việc

Các cụm kể từ thông thường gặp gỡ không giống với stand

Stand by 

Stand by /stænd baɪ/ Tức là hỗ trợ ai tê liệt vô thực trạng khó khăn khăn

Xem thêm: my darling nghĩa là gì

Ví dụ: I will stand by my friend no matter what challenges or obstacles come their way. (Tôi tiếp tục sát cánh mặt mày các bạn bản thân bất kể thách thức hoặc trở lo ngại nào là cho tới với bọn họ.)

Stand down

Stand down /stænd daʊn/ Tức là tách ngoài địa điểm việc làm đang được đảm nhiệm.

Ví dụ: I’m prepared to lớn stand down in favour of another candidate. (Tôi sẵn lòng rút lùi nhằm nhượng bộ đàng cho tới ứng viên không giống.)

Stand back 

Stand back /stænd bæk/ tăng thêm ý nghĩa là đứng lùi lại, lưu giữ khoảng cách.

Ví dụ: The parent instructed their child to stand back and not get too close to lớn the edge of the cliff. (Cha u chỉ dẫn con cái bọn họ đứng lùi lại và ko cho tới quá ngay gần mép vách đá.)

Stand for

Stand for /stænd fɔː/ đem ý tức thị viết lách tắt cho tới đồ vật gi tê liệt.

Ví dụ: The abbreviation “CEO” stands for Chief Executive Officer. (Chữ viết lách tắt “CEO” là viết lách tắt của Giám đốc điều hành và quản lý.)

Stand aside

Stand aside /stænd əˈsaɪd/ được dùng với ý nghĩa sâu sắc dịch rời thanh lịch một phía.

Ví dụ: The teacher asked the students to lớn stand aside and make way for the guest speaker. (Giáo viên đòi hỏi học viên đứng thanh lịch một phía và nhượng bộ địa điểm cho tới diễn thuyết khách hàng chào.)

Stand between

Stand between /stænd bɪˈtwiːn/ đem ý tức thị rào cản, ngăn chặn.

Ví dụ: The language barrier stood between the tourists and the locals, making communication difficult. (Rào cản ngôn từ đằm thắm khách hàng phượt và người dân địa hạt, khiến cho việc tiếp xúc trở thành trở ngại.)

Stand out

Stand out /stænd aʊt/ đem ý nghĩa sâu sắc nổi trội.

Xem thêm: keo 502 bao nhiêu tiền

Ví dụ: Her vibrant red dress made her stand out in the crowd. (Chiếc váy đỏ ối tỏa nắng rực rỡ khiến cho cô nổi trội đằm thắm chỗ đông người.)

>>> Tham khảo thêm: Phrasal verb pass: 10 cụm động kể từ thông dụng, thông thường sử dụng với pass

Bài tập

Bài tập: Điền kể từ tương thích vô địa điểm trống:

 1. The colorful graffiti art on the wall made it _________ from the rest of the plain buildings.
 2. The security guard instructed the crowd to  _________ and allow the VIP to lớn pass through.
 3. The fireworks display was about to lớn begin, and the crowd was instructed to  _________ for their safety.
 4. The popular food truck always had a line of hungry customers ready to  _________ for their delicious tacos.
 5. The coach chose a skilled player to  _________ the injured team captain.
 6. The lead singer lost his voice, ví the backup vocalist had to  _________ and perform the songs.
 7. In times of crisis, it is important for communities to lớn come together and  _________ one another.
 8. The acronym “NASA”  _________ National Aeronautics and Space Administration.
 9. The turbulent weather conditions  _________ the climbers and reaching the mountain’s summit.
 10. The new employee was asked to  _________ as a temporary supervisor until a permanent one could be hired.