thiên đạo đồ thư quán truyện chữ

Skip vĩ đại content


Bạn đang xem: thiên đạo đồ thư quán truyện chữ

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai , Huyền Huyễn
Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không,
Loại: Truyện convert
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
968
Giọng nam: 150 tập

– Thiên Đạo Đồ Thư Quán – Trương Huyền vốn liếng ko cần người của trái đất này nhưng mà là quản lý và vận hành tủ sách của một ngôi trường ĐH rất rất đỗi thông thường ở thế giới. Hắn chỉ hãy nhớ là đem vụ cháy rộng lớn, sau đó… có lẽ rằng là không tồn tại tiếp sau đó. Hắn tỉnh lại một đợt nữa thì đang đi đến với trái đất này. Cũng khá tương đương với mô tả vô đái thuyết, lấy võ đạo thực hiện đầu, kẻ mạnh thực hiện vua!

Vốn nhận định rằng bản thân xuyên qua quýt một mái ấm gia đình túng khó khăn, Chịu bi thảm kể từ thơm, tiếp sau đó phấn đấu trở bản thân, vinh quy trở về… Xem rời khỏi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều rồi. Đến điểm này, hắn mới mẻ phân phát sinh ra bản thân ko cần là học tập viên nhưng mà là… lão sư. Lớp học tập của những người không giống đều sầm uất đến mức độ ko đầy đủ ghế ngồi. Vậy nhưng mà lớp học tập của hắn lại không tồn tại nổi một người. Hắn trở ngại lắm mới mẻ mách bảo được vài ba người, sau cuối đều mắng hắn là “lừa đảo” rồi vứt đi!

Ko Sv2 hoặc lỗi link

1:

Tap 001 - 04:56:18

2:

Tap 002 - 04:29:53

3:

Tap 003 - 03:21:50

4:

Tap 004 - 03:21:16

5:

Tap 005 - 03:29:03

6:

Tap 006 - 03:02:56

7:

Tap 007 - 02:40:24

8:

Tap 008 - 02:34:41

9:

Tap 009 - 02:41:11

10:

Tap 010 - 02:28:31

11:

Tap 011 - 02:40:53

12:

Tap 012 - 02:37:22

13:

Tap 013 - 02:34:37

14:

Tap 014 - 03:23:25

15:

Tap 015 - 02:41:28

16:

Tap 016 - 02:41:56

17:

Tap 017 - 03:00:08

18:

Tap 018 - 03:14:03

19:

Tap 019 - 03:08:24

20:

Tap 020 - 02:51:41

21:

Tap 021 - 02:37:55

22:

Tap 022 - 02:38:16

23:

Tap 023 - 02:49:43

24:

Tap 024 - 02:38:52

25:

Tap 025 - 02:38:49

26:

Tap 026 - 02:36:41

27:

Tap 027 - 02:36:18

28:

Tap 028 - 02:31:43

29:

Tap 029 - 02:54:32

30:

Tap 030 - 02:55:44

31:

Tap 031 - 02:39:08

32:

Tap 032 - 02:42:29

33:

Tap 033 - 02:41:01

34:

Tap 034 - 02:35:41

35:

Tap 035 - 02:37:02

36:

Tap 036 - 02:41:02

37:

Tap 037 - 02:39:18

38:

Tap 038 - 03:01:15

39:

Tap 039 - 03:01:28

40:

Tap 040 - 03:07:46

41:

Tap 041 - 02:42:54

42:

Tap 042 - 02:43:09

43:

Tap 043 - 02:42:13

44:

Tap 044 - 02:54:04

45:

Tap 045 - 02:43:42

46:

Tap 046 - 02:41:38

47:

Tap 047 - 02:41:01

48:

Tap 048 - 02:41:53

49:

Tap 049 - 02:41:44

50:

Tap 050 - 02:40:06

51:

Tap 051 - 02:29:35

52:

Tap 052 - 02:23:08

53:

Tap 053 - 02:23:38

54:

Tap 054 - 02:22:45

55:

Tap 055 - 02:24:54

56:

Tap 056 - 02:22:15

57:

Tap 057 - 02:23:55

58:

Tap 058 - 02:24:37

59:

Tap 059 - 02:23:55

60:

Tap 060 - 02:39:02

61:

Tap 061 - 02:30:41

62:

Tap 062 - 02:24:02

63:

Tap 063 - 02:22:16

64:

Tap 064 - 02:21:45

65:

Tap 065 - 02:23:20

66:

Tap 066 - 02:21:02

67:

Tap 067 - 02:26:01

68:

Tap 068 - 02:23:46

69:

Tap 069 - 02:25:13

70:

Tap 070 - 02:24:11

71:

Tap 071 - 02:22:38

72:

Tap 072 - 02:23:57

73:

Tap 073 - 02:22:52

74:

Tap 074 - 02:23:49

75:

Tap 075 - 02:22:41

Xem thêm: after midnight skin chap 1

76:

Tap 076 - 02:24:42

77:

Tap 077 - 02:23:57

78:

Tap 078 - 02:23:45

79:

Tap 079 - 02:23:20

80:

Tap 080 - 02:24:40

81:

Tap 081 - 02:24:07

82:

Tap 082 - 02:21:02

83:

Tap 083 - 02:20:37

84:

Tap 084 - 02:25:47

85:

Tap 085 - 02:21:30

86:

Tap 086 - 02:22:19

87:

Tap 087 - 02:23:24

88:

Tap 088 - 02:21:18

89:

Tap 089 - 02:23:29

90:

Tap 090 - 02:23:35

91:

Tap 091 - 02:22:24

92:

Tap 092 - 02:19:53

93:

Tap 093 - 02:22:17

94:

Tap 094 - 02:21:07

95:

Tap 095 - 02:21:44

96:

Tap 096 - 02:20:11

97:

Tap 097 - 02:21:30

98:

Tap 098 - 02:22:42

99:

Tap 099 - 02:22:49

100:

Tap 100 - 02:25:24

101:

Tap 101 - 02:22:56

102:

Tap 102 - 02:18:07

103:

Tap 103 - 02:22:37

104:

Tap 104 - 02:22:45

105:

Tap 105 - 02:19:33

106:

Tap 106 - 01:50:48

107:

Tap 107 - 01:39:12

108:

Tap 108 - 01:38:26

109:

Tap 109 - 01:36:58

110:

Tap 110 - 01:35:51

111:

Tap 111 - 01:38:17

112:

Tap 112 - 01:39:49

113:

Tap 113 - 01:37:26

114:

Tap 114 - 01:37:34

115:

Tap 115 - 01:44:41

116:

Tap 116 - 01:37:45

117:

Tap 117 - 01:35:13

118:

Tap 118 - 01:35:55

119:

Tap 119 - 01:43:44

120:

Tap 120 - 01:46:04

121:

Tap 121 - 01:53:26

122:

Tap 122 - 01:52:39

123:

Tap 123 - 01:46:41

124:

Tap 124 - 01:40:04

125:

Tap 125 - 01:38:57

126:

Tap 126 - 01:38:47

127:

Tap 127 - 02:11:30

128:

Tap 128 - 01:34:22

129:

Tap 129 - 01:36:05

130:

Tap 130 - 01:33:57

131:

Tap 131 - 01:35:10

132:

Tap 132 - 01:35:38

133:

Tap 133 - 01:33:50

134:

Tap 134 - 01:34:45

135:

Tap 135 - 01:36:08

136:

Tap 136 - 01:36:02

137:

Tap 137 - 01:34:53

138:

Tap 138 - 01:35:07

139:

Tap 139 - 04:50:51

140:

Tap 140 - 04:57:36

141:

Tap 141 - 04:56:37

142:

Tap 142 - 04:47:55

143:

Tap 143 - 04:34:43

144:

Tap 144 - 04:44:13

145:

Tap 145 - 04:55:20

146:

Tap 146 - 04:56:57

147:

Tap 147 - 05:28:14

148:

Tap 148 - 05:20:58

149:

Tap 149 - 05:06:43

150:

Tap 150 - 05:00:59

Xem thêm: dịch truyện kiếm tiền trên mangatoon

ThienDaoThuVien–ThienDaoDoThuQuanTH

Tải trình duyệt CỐC CỐC nhằm nghe mượt, vận tải truyện dễ! (lưu ý cần thiết tắt ngăn QC nhằm xem)