truyện main có hệ thống

Đừng Hòng Thèm Muốn Nhan Sắc Của Đệ Đệ Xinh Đẹp Đừng Hòng Thèm Muốn Nhan Sắc Của Đệ Đệ Xinh Đẹp Chap 8
Xuyên Nhanh - Nhân Vật Phản Diện Quá Nuông Chiều Ta Xuyên Nhanh - Nhân Vật Phản Diện Quá Nuông Chiều Ta Chap 139
Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều Chap 77
Đại Y Lăng Nhiên Đại Y Lăng Nhiên Chap 110
Đoạt Mạng phẳng phiu Trị Liệu Thuật Đoạt Mạng phẳng phiu Trị Liệu Thuật Chap 154
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo Chap 139
Ta, Người Chỉ Cần Nhìn Thấy Thanh Máu, Có Thể Trừng Phạt Thần Linh Ta, Người Chỉ Cần Nhìn Thấy Thanh Máu, Có Thể Trừng Phạt Thần Linh Chap 45
Quán Kịch Bản Trần Mộng Quán Kịch Bản Trần Mộng Chap 56
Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa Chap 150
Sự Trả Thù Của Thợ Rèn Huyền Thoại Sự Trả Thù Của Thợ Rèn Huyền Thoại Chap 29.2
Dược Sư Kì Lạ - Bệnh Nhân Của Tôi Đều Rất Khủng Bố Dược Sư Kì Lạ - Bệnh Nhân Của Tôi Đều Rất Khủng Ba Chap 151
Ocd Thành Vương Giả Ocd Thành Vương Giả Chap 56
Thiên Khải Bại Gia Thiên Khải Bại Gia Chap 136
Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài Chap 129
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện Chap 114
Cách Thức Trò Chơi Bắt Đầu Cách Thức Trò Chơi Bắt Đầu Chap 4.2
Tôi Đến Từ Thế Giới Trò Chơi Tôi Đến Từ Thế Giới Trò Chơi Chap 228
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Thiên Đạo Đồ Thư Quán Chap 317
Khắc Kim Thành Tiên Khắc Kim Thành Tiên Chap 91
Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới Chap 74
Lão Tổ Tông Vừa Xinh Vừa Ngầu Lão Tổ Tông Vừa Xinh Vừa Ngầu Chap 34
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái Chap 154
Ván Cược Của Chúa Ván Cược Của Chúa Chap 16.2
Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Lời Nguyền Này Thật Tuyệt Vời Chap 23