truyện tam quốc diễn nghĩa

Truyện Tiên Hiệp

Truyện người sáng tác Ưu Đàm Hoa

Bạn đang xem: truyện tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc thao diễn nghĩa
Trọn cỗ 119 hồi
Thể loại kết hợp: Quân Sự, Lịch Sử


Bạn đang được phát âm truyện Tam Quốc thao diễn nghĩa bên trên trang truyenkiemhiep, điểm chúng ta cũng có thể nhìn thấy thật nhiều truyện mò mẫm hiệp hay, mới nhất nhất!!!

>> Xuống list những hồi
>> Xuống bảng liệt kê truyện những người sáng tác khác

Tam Quốc thao diễn nghĩa là một trong trong mỗi kiệt tác của La Quán Trung.

Tam Quốc thao diễn nghĩa lấy toàn cảnh nhập trong thời điểm cuối triều đại ngôi nhà Hán, sự suy giảm của của triều đình thực hiện mang đến xã hội Trung Hoa rớt vào cảnh rối loạn. Vua tin cẩn dung thái giám khinh thường rẻ mạt hiền hậu tài, say mê tửu sắc chẳng chú ý chính vì sự nên triều đình càng ngày càng sụp đổ nhừ, cuộc sống thường ngày người dân càng ngày càng thứ tự kêu ca, đặc biệt đau đớn, giặc cướp nổi lên mọi nơi. Và nổi lên nhập này đó là loàn đảng khăn Vàng của đồng đội ngôi nhà Trương Giác với bao nhiêu vạn loại đệ theo gót hầu. Loạn thế xuất hero, nhiều hào kiệt chính thức xuất hiện chung nước ngôi nhà như tía đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan liêu Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, Quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự chung mức độ, ở đầu cuối triều đình cũng khuấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, ngôi nhà vua vẫn ngựa thân quen lối cũ, bọn thái giám vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này vẫn phế truất truất vua cũ, lập vua vừa rồi tự động phong cho bản thân mình thực hiện tướng mạo quốc bắt không còn quyền bính. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cho những quan liêu vô nằm trong phẫn nổ. Thứ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến bộ tấn công nhưng do vì nội cỗ bất hòa nên quân group cũng tan tan.

Kể kể từ thời điểm đó những trận chiến giành giành khu đất đai, quyền lực tối cao xẩy ra triền miên ko dứt trong số những lãnh chúa ở những châu quận, về sau từ từ tạo hình nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở khu đất Thục, Tào Tháo ngôi nhà Ngụy và Tôn Quyền ngôi nhà Ngô. Cuộc chiến thân mật 3 quyền lực kéo dãn dài ngay sát một thế kỉ tạo ra từng nào tổn thất mang đến bách tính đương thời tuy nhiên này cũng là những bạn dạng hero ca về sự việc gan góc, mưu đồ lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của hero Tam Quốc. Đó là những thế giới tuy nhiên hậu thế tất cả chúng ta khi nom lại vẫn nên thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược đẫy sự lôi kéo, phát âm và tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý giá chỉ mang đến chủ yếu bản thân.

>> Danh sách những hồi của truyện:

Trang: 1  2

Xem thêm: du hành đến truyện tận thế nóng bỏng

Trang: 1  2

Truyện những người sáng tác khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân mò mẫm hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương Tư phu nhân - Họa mi điểu - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lương y sát thủ) - Vô Trường công tử - Ngân lương y - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ chi tiêu - Quỷ huyết u linh - Huyết biển cả bức - Truy lạp chén bát bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - Khô lâu trinh sát - Tiêu hồn mệnh lệnh - Phong thần thất giới
Minh tướng mạo quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn biệt - Tuyệt đỉnh - Sơn hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình họa - Toái Không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần chi hữu thủ
Song trở nên - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục phù hợp thư - Chức nằm mê giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Xem thêm: phim đấu phá thương khung phần 5

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh Các - Bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú mò mẫm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ chi tiêu tiêu - Loạn thế - Tịch nhan - Mạn thanh - Thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh Kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc phí phạm nhan - Đế Đô Phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - Kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Kì hiệp Côn Lôn mò mẫm (Hạc kinh Côn Lôn) - Báo mò mẫm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - Ngọa hổ tàng long - Thiết kị ngân bình
Giả Kim Dung Bẻ mò mẫm mặt mày trời - Bích Vân thần chưởng - Giang hồ nước ân chiên ký - Hắc Thánh thần chi tiêu - Hậu hero xạ điêu - Ma phái đẹp nhiều tình - Thần trượng loàn giang hồ nước - Thần võ bí mật - Võ lâm ngũ bá
Giả Cổ Long Ân chiên ký - Bạch thạch thiên thủ - Chân kinh Cửu Cửu - Hiệp ẩn quái tung - Ma hình họa mò mẫm - Ma thần quỷ mò mẫm - Phi Thiên Ma - Quyền ngôi nhà ngọc ấn - Tiểu sát tinh ma 1 - Tiểu sát tinh ma 2 - Uy phong Cổ tự
Các người sáng tác khác Rất nhiều truyện hoặc, van nài coi tăng ở trang những người sáng tác khác

Tác giả

Bình luận