truyện vô thượng thần đế

Vô Thượng Thần Đế

  • Oa Ngưu Cuồng Bôn
  • Huyền Huyễn
  • Đang ra

Hàng vạn sản phẩm ngàn đại toàn cầu, cường giả sử rừng . Nhất đại Tiên Vương Mục Vân, trọng sinh cho tới một chiếc cần Chịu Lúc dễ dàng con cái tư sinh đằm thắm lên, thề bồi cần khuấy động gió mây, quay về đỉnh phong . Bao la thiên vực, ai nằm trong so sánh tài ? Chư thiên vạn giới, tao công ty chìm nổi! Đây là câu truyện phần 1 về người thân phụ của Tần Trần vô Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của 2 thân phụ con cái ra mắt tuy vậy song và rất rất sở hữu côn trùng đối sánh tương quan cùng nhau nên theo đuổi đòi hỏi của khá nhiều chúng ta bản thân tái hiện lại luôn luôn cỗ Vô Thượng Thần Đế này. Mong quý khách cỗ vũ năng nổ. Mình cảm ơn. ✍✍ Cảnh giới tu luyện: Ba ngàn tè thế giới: - Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn thờ - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh Tiên giới : - Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh. Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Đại Đạo thần cảnh ( Đạo Trụ - Đạo Đài - Đạo Hải - Đạo Vấn - Đạo Thần - Đạo Chủ ) - Vô Pháp - Vô Thiên - Thần Đế. ︵✰Danh sách 9 vị nương tử của main: 1, Mạnh Tử Mặc 2, Tần Mộng Dao 3, Diệp Tuyết Kỳ 4, Tiêu Doãn Nhi 5, Vương Tâm Nhã 6, Cửu Nhi 7, Diệu Tiên Ngữ 8, Minh Nguyệt Tâm 9, Bích Thanh Ngọc