yah sure chắc chắn là như vậy rồi

I'm sure he did. All right, well, I appreciate the cooperation, Deputy, and, uh, when I need you, I will come find you, okay?

Thấy ko Eugeo, nếu như Alice,người học tập tối đa làng mạc nhưng mà vẫn phát biểu vậy thì chắc chắn là vậy rồi!

Bạn đang xem: yah sure chắc chắn là như vậy rồi

Chắc chắn là vậy rồi, những đứa bạn của Cửa Hàng chúng tôi đã từng đi trì trệ dần, hí lên, bơi lội vòng tròn trặn và tiến công tương đối nước.

Sure enough, our fishy friends had slowed down and were whinnying and swimming in circles, sniffing the water.

Most certainly, because I love it a great khuyến mãi.

Nếu các bạn phát biểu nó ko tương quan gì cho tới tôi, chắc chắn là vậy rồi.

Nếu các bạn mang đến rằng“ Chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh của tôi không tồn tại đầy đủ những con gấu vĩ đại rộng lớn nhằm hoàn toàn có thể cho tới xử lí không còn toàn cỗ lũ Zombie”, bạn phải nghĩ về giản dị và đơn giản rộng lớn.

Xem thêm: keo 502 bao nhiêu tiền

If you're saying,“Sure, but it's not lượt thích my thành phố is full of bears that can come eat all the zombies,” you need vĩ đại think smaller.

Nếu các bạn nói“ Chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh của tôi ko thể giàn giụa rẫy những con gấu vĩ đại rộng lớn nhằm hoàn toàn có thể cho tới xử lí không còn toàn cỗ lũ Zombie”, bạn phải nghĩ về giản dị và đơn giản rộng lớn.

If you're saying,"Sure, but it's not lượt thích my thành phố is full of bears that can come eat all the zombies," you need vĩ đại think smaller.

Việt Nam tất cả chúng ta một nước tự tại báo mạng, chắc chắn là như vậy rồi.

Xem thêm: vẽ con vật dễ thương | tik tok

A miễn phí press is essential vĩ đại a miễn phí nation- I'm sure of that.

Chuyện này chắc chắn là như vậy rồi, tuy nhiên lúc này Trái Đất đang được nên Chịu đựng cuộc xịn hoảng to hơn thật nhiều Lever của chính nó.

They definitely are, but this is a crisis that's two whole stages higher than vãn Earth's current levels.