crom không phản ứng với chất nào sau đây

Crom ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

Bạn đang xem: crom không phản ứng với chất nào sau đây

Crom ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. hỗn hợp H2SO4 loãng đun rét.

B. hỗn hợp NaOH quánh, đun nóng

C. hỗn hợp HNO3 quánh, đun rét.

D. hỗn hợp H2SO4 đặc, đun nóng

Đáp án B

Cr ko phản xạ với hỗn hợp NaOH, cho dù là NaOH quánh nóng

Chọn B

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Nhanh Hóa học tập lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu căn vặn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng buột tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Hoá 2024 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: tội đánh bạc khoản 1 điều 321

Tổng ôn Nhanh Hóa học tập lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Hóa học tập lớp 12 tập luyện 1 200.000đ 149.000đ