tác giả truyện kiếm hiệp

 • Trang chủ >
 • Tác giả >
 • Vô Danh
 • Tử động
  Trọn cỗ 36 hồi - 1,085,987 lượt xem
 • Ảo Thế
  Trọn cỗ 11 hồi - 202,129 lượt xem
 • Bích Linh quái ảnh
  Trọn cỗ 70 hồi - 1,715,045 lượt xem
 • Bộ lão thử
  Trọn cỗ 5 hồi - 52,789 lượt xem
 • Cổ bụt Tâm Đăng
  Trọn cỗ 53 hồi - 1,040,687 lượt xem
 • Cữu Âm giáo
  Trọn cỗ 29 hồi - 490,984 lượt xem
 • Đại tình hiệp
  Trọn cỗ 70 hồi - 1,023,740 lượt xem
 • Đại trượng trận
  Trọn cỗ 13 hồi - 93,789 lượt xem
 • Đàm Đình hội
  Trọn cỗ 12 hồi - 86,391 lượt xem
 • Điệp chi chiến
  Trọn cỗ 7 hồi - 62,605 lượt xem
 • Độc chiến thiên nhai
  Trọn cỗ 50 hồi - 805,908 lượt xem
 • Đông Phương nhất chiến
  Trọn cỗ 17 hồi - 93,353 lượt xem
 • Hắc Thánh thần tiêu
  Trọn cỗ 156 hồi - 2,582,970 lượt xem
 • Hận thù hằn quyết tử
  Trọn cỗ 24 hồi - 180,397 lượt xem
 • Hoang Nguyên Tuyết
  Trọn cỗ 22 hồi - 218,854 lượt xem
 • Khai Tạ Hoa
  Trọn cỗ 14 hồi - 116,874 lượt xem
 • Khô lâu họa
  Trọn cỗ 37 hồi - 300,181 lượt xem
 • Kim cương bất hoại
  Trọn cỗ 41 hồi - 1,063,702 lượt xem
 • Kim mò mẫm lệnh
  Trọn cỗ 88 hồi - 1,686,027 lượt xem
 • Kì hiệp Côn Lôn kiếm
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 149,300 lượt xem
 • Long Phụng bảo mẻ duyên
  Trọn cỗ 52 hồi - 411,977 lượt xem
 • Lưu Hương tử lệnh
  Trọn cỗ 47 hồi - 573,055 lượt xem
 • Thánh mò mẫm đoạt hồn
  Trọn cỗ 42 hồi - 603,542 lượt xem
 • Nam thiên Nhất tuyệt kiếm
  Trọn cỗ 30 hồi - 313,861 lượt xem
 • Ngọc mò mẫm ly hồn tiêu
  Trọn cỗ 24 hồi - 601,021 lượt xem
 • Thư mò mẫm giang hồ
  Trọn cỗ 43 hồi - 683,898 lượt xem
 • Nhất mò mẫm tam ưng
  Trọn cỗ 25 hồi - 237,671 lượt xem
 • Vong tình cốc
  Trọn cỗ 55 hồi - 909,105 lượt xem
 • Vô tự động thần bi
  Trọn cỗ 22 hồi - 493,629 lượt xem
 • Vô ưu kiếm
  Trọn cỗ 49 hồi - 1,087,803 lượt xem
 • Toái ko đao
  Trọn cỗ 8 hồi - 42,668 lượt xem
 • Tử quải dù cung
  Trọn cỗ 42 hồi - 630,520 lượt xem
 • Thập tam sát thủ
  Trọn cỗ 6 hồi - 42,716 lượt xem
 • Thất dạ tuyết
  Trọn cỗ 17 hồi - 104,246 lượt xem
 • Tứ đại danh cỗ hồi kinh sư
  Trọn cỗ 26 hồi - 146,708 lượt xem
 • Thần mò mẫm kim thoa
  Trọn cỗ 78 hồi - 985,849 lượt xem
 • Quái khách hàng muôn mặt
  Trọn cỗ 38 hồi - 779,841 lượt xem
 • Tà mò mẫm huyền môn
  Trọn cỗ 30 hồi - 988,208 lượt xem
 • Chấn thiên mò mẫm phổ
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 513,013 lượt xem
 • Ma hình ảnh huyền cơ
  Trọn cỗ 42 hồi - 827,504 lượt xem
 • Nhất mò mẫm động giang hồ
  Trọn cỗ 78 hồi - 692,979 lượt xem
 • Tướng cướp Liêu Đông
  Trọn cỗ 58 hồi - 283,794 lượt xem
 • Tiểu quỹ bá đạo
  Trọn cỗ 24 hồi - 179,968 lượt xem
 • Bát nhã thần chưởng
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 506,127 lượt xem
 • Cờ Long tay máu
  Trọn cỗ 90 hồi - 985,322 lượt xem
 • Đạt quái kinh
  Trọn cỗ 33 hồi - 919,813 lượt xem
 • Đường gươm tuyệt kỹ
  Trọn cỗ 48 hồi - 697,235 lượt xem
 • Hấp lực thần công
  Trọn cỗ 13 hồi - 181,428 lượt xem
 • Hào hoa mò mẫm khách
  Trọn cỗ 32 hồi - 235,216 lượt xem
 • Khoái kiếm
  Trọn cỗ 5 hồi - 33,978 lượt xem
 • Hỏa Long thần kiếm
  Trọn cỗ 29 hồi - 264,782 lượt xem
 • Lăng ko tam kiếm
  Trọn cỗ 44 hồi - 433,687 lượt xem
 • Lăng ko địch ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 383,942 lượt xem
 • Ma đao
  Trọn cỗ 21 hồi - 152,637 lượt xem
 • Ma diện ngân kiếm
  Trọn cỗ 54 hồi - 492,977 lượt xem
 • Phụng hoàng thần
  Trọn cỗ 118 hồi - 1,548,706 lượt xem
 • Tàn chi tuyệt thủ
  Trọn cỗ 34 hồi - 784,722 lượt xem
 • Thần đồng Diêm La
  Trọn cỗ 18 hồi - 177,568 lượt xem
 • Thanh gươm cô độc
  Trọn cỗ 17 hồi - 89,146 lượt xem
 • Thiên Ma mệnh lệnh chủ
  Trọn cỗ 25 hồi - 169,493 lượt xem
 • Thiết ly môn
  Trọn cỗ 52 hồi - 586,346 lượt xem
 • Thiết kỵ môn
  Trọn cỗ 70 hồi - 600,395 lượt xem
 • Thiếu hiệp hành
  Trọn cỗ 44 hồi - 415,941 lượt xem
 • Tử chiến Phiên Ngưng thành
  Trọn cỗ 12 hồi - 45,595 lượt xem
 • Vạn lưu quy tông
  Trọn cỗ 34 hồi - 343,030 lượt xem
 • Chiến yên tĩnh hùng cái
  Trọn cỗ 26 hồi - 374,239 lượt xem
 • Xác bị tiêu diệt loàn giang hồ
  Trọn cỗ 177 hồi - 1,643,538 lượt xem
 • Đàn chỉ thần công
  Trọn cỗ 124 hồi - 1,464,186 lượt xem
 • Thất tuyệt quái kiếm
  Trọn cỗ 180 hồi - 1,052,574 lượt xem
 • Thiên hạc phổ
  Trọn cỗ 43 hồi - 635,221 lượt xem
 • Túy Tâm kiếm
  Trọn cỗ 71 hồi - 569,839 lượt xem
 • Ngưng Sương kiếm
  Trọn cỗ 19 hồi - 175,473 lượt xem
 • Thánh Tâm quái ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 334,531 lượt xem
 • Quỹ mò mẫm u linh
  Trọn cỗ 64 hồi - 671,855 lượt xem
 • Ảo mò mẫm linh kỳ
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 239,431 lượt xem
 • Ân chiên ký
  Trọn cỗ 50 hồi - 637,536 lượt xem
 • Ác thủ tè tử
  Trọn cỗ 24 hồi - 940,546 lượt xem
 • Âm Dương giới
  Trọn cỗ 73 hồi - 1,536,273 lượt xem
 • Âm Dương tam thư sinh
  Trọn cỗ 24 hồi - 508,239 lượt xem
 • Bách cỗ quái ảnh
  Trọn cỗ 51 hồi - 754,893 lượt xem
 • Bách vậy nện chủ
  Trọn cỗ 22 hồi - 491,694 lượt xem
 • Bảo mò mẫm kỳ thư
  Trọn cỗ 37 hồi - 909,452 lượt xem
 • Bích Vân thần chưởng
  Trọn cỗ 37 hồi - 968,342 lượt xem
 • Cái bang thập ác
  Trọn cỗ 21 hồi - 251,297 lượt xem
 • Chân kinh cữu cữu
  Trọn cỗ 35 hồi - 635,855 lượt xem
 • Chỉ đao
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 231,575 lượt xem
 • Chức cẩm đồ
  Trọn cỗ 49 hồi - 588,419 lượt xem
 • Cữu chưởng huyền công
  Trọn cỗ 52 hồi - 867,616 lượt xem
 • Cữu tháp
  Trọn cỗ 39 hồi - 597,915 lượt xem
 • Điệu sáo say đắm hồn
  Trọn cỗ 117 hồi - 990,885 lượt xem
 • Độc cô quái ác khách
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,567,012 lượt xem
 • Độc hiệp Phi Long
  Trọn cỗ 16 hồi - 250,293 lượt xem
 • Đơn mò mẫm khử quần ma
  Trọn cỗ 29 hồi - 1,041,218 lượt xem
 • Thái A kiếm
  Trọn cỗ 30 hồi - 900,146 lượt xem
 • Tục Thái A kiếm
  Trọn cỗ 52 hồi - 981,530 lượt xem
 • Hồng thần huyết ấn
  Trọn cỗ 57 hồi - 699,738 lượt xem
 • Kiếm đăng
  Trọn cỗ 65 hồi - 819,770 lượt xem
 • Thiên Mộc sắc kiếm
  Trọn cỗ 32 hồi - 232,507 lượt xem
 • Thượng Ngươn mò mẫm pháp
  Trọn cỗ 46 hồi - 390,736 lượt xem
 • Vô tuy vậy mò mẫm pháp
  Trọn cỗ 34 hồi - 682,226 lượt xem
 • Mai Hoa quái ác kiệt
  Trọn cỗ 40 hồi - 424,535 lượt xem
 • Hàn Mai kim kiếm
  Trọn cỗ 18 hồi - 239,715 lượt xem
 • Thần Võ túng bấn kíp
  Trọn cỗ 27 hồi - 374,080 lượt xem
 • Ngũ tuyệt quái vương
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,041,658 lượt xem
 • Hoạt sát
  Trọn cỗ 58 hồi - 525,090 lượt xem
 • Tiểu lặn thần
  Trọn cỗ 52 hồi - 714,409 lượt xem
 • Tục tè lặn thần
  Trọn cỗ 41 hồi - 307,307 lượt xem
 • Ma hình ảnh kiếm
  Trọn cỗ 52 hồi - 607,530 lượt xem
 • Huyết chưởng thánh tâm
  Trọn cỗ 71 hồi - 1,035,333 lượt xem
 • Hàn huyết lệnh
  Trọn cỗ 65 hồi - 876,014 lượt xem
 • Linh khứu phi long
  Trọn cỗ 46 hồi - 364,087 lượt xem
 • Ma nữ giới nhiều tình
  Trọn cỗ 71 hồi - 631,090 lượt xem
 • Linh thứu phi long
  Trọn cỗ 46 hồi - 461,027 lượt xem
 • Vô hình ảnh thần chiêu
  Trọn cỗ 35 hồi - 735,513 lượt xem
 • Ma đao sát tinh
  Trọn cỗ 60 hồi - 579,544 lượt xem
 • Hải nội triều âm
  Trọn cỗ 89 hồi - 457,502 lượt xem
 • Hải nộ triều âm
  Trọn cỗ 89 hồi - 809,781 lượt xem
 • Hiệp cốt đan tâm
  Trọn cỗ 32 hồi - 173,640 lượt xem
 • Yên chi bảo đao
  Trọn cỗ 28 hồi - 244,001 lượt xem
 • Tố thủ kiếp
  Trọn cỗ 60 hồi - 349,069 lượt xem
 • Thiên Nhai hiệp lữ
  Trọn cỗ 44 hồi - 364,849 lượt xem
 • Ma trả lãnh nhân
  Trọn cỗ 65 hồi - 590,895 lượt xem
 • Độc nhãn hắc lang
  Trọn cỗ 90 hồi - 891,842 lượt xem
 • Hoàng nhan đoạt phách
  Trọn cỗ 73 hồi - 674,364 lượt xem
 • Kim Điêu thần chưởng
  Trọn cỗ 78 hồi - 1,641,922 lượt xem
 • Hấp huyết nga
  Trọn cỗ 17 hồi - 80,567 lượt xem
 • Nửa cõi nện hà
  Trọn cỗ 31 hồi - 206,775 lượt xem
 • Tu la thần công
  Trọn cỗ 79 hồi - 838,097 lượt xem
 • Bát cỗ thần công
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,647,124 lượt xem
 • Lục chỉ vậy ma
  Trọn cỗ 49 hồi - 395,215 lượt xem
 • Đường Phương nhất kiếm
  Trọn cỗ 17 hồi - 79,465 lượt xem
 • Huyết Thư
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 246,110 lượt xem
 • Trảm Lư bảo kiếm
  Trọn cỗ 50 hồi - 394,865 lượt xem
 • Cuồng hiệp lặn kiếm
  Trọn cỗ 24 hồi - 518,885 lượt xem
 • Tuyệt mò mẫm Đoạn ngôi trường nhai
  Trọn cỗ 14 hồi - 132,702 lượt xem
 • Thất mò mẫm hạ Thiên Sơn
  Trọn cỗ 30 hồi - 150,794 lượt xem
 • Huyết hải rạm thù
  Trọn cỗ 16 hồi - 169,672 lượt xem
 • Tục huyết hải rạm thù
  Trọn cỗ 24 hồi - 181,061 lượt xem
 • Mai hình ảnh mai hương
  Trọn cỗ 7 hồi - 41,368 lượt xem
 • Mạn châu tụt xuống hoa
  Trọn cỗ 10 hồi - 50,790 lượt xem
 • Mai Khôi sứ giả
  Trọn cỗ 74 hồi - 476,145 lượt xem
 • Nghịch thủy hàn
  Trọn cỗ 111 hồi - 498,785 lượt xem
 • Nô tình mò mẫm thủ
  Trọn cỗ 49 hồi - 319,000 lượt xem
 • Vô tuy vậy kiếm
  Trọn cỗ 94 hồi - 1,158,290 lượt xem
 • Võ lâm nhị long
  Trọn cỗ 36 hồi - 657,582 lượt xem
 • Nữ lương y sát thủ
  Trọn cỗ 8 hồi - 51,005 lượt xem
 • Ôn nhu nhất đao
  Trọn cỗ 64 hồi - 434,347 lượt xem
 • Phấn diện độc lang
  Trọn cỗ 56 hồi - 839,067 lượt xem
 • Phi Ưng chưởng
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 246,961 lượt xem
 • Nữ cỗ khoái
  Trọn cỗ 4 hồi - 18,008 lượt xem
 • Nhất mò mẫm quang quẻ hàn khởi thu lâu
  Trọn cỗ 18 hồi - 138,621 lượt xem
 • Phi đao túy nguyệt
  Trọn cỗ 19 hồi - 172,757 lượt xem
 • Song nữ giới hiệp hồng y
  Trọn cỗ 96 hồi - 593,646 lượt xem
 • Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 85,162 lượt xem
 • Lã Mai Nương
  Trọn cỗ 35 hồi - 233,801 lượt xem
 • Ái đích quyền đầu
  Trọn cỗ 15 hồi - 153,354 lượt xem
 • Ảo long Thần cung ký
  Trọn cỗ 8 hồi - 199,812 lượt xem
 • Bán thế anh hùng
  Trọn cỗ 22 hồi - 277,796 lượt xem
 • Bẻ mò mẫm mặt mày trời
  Trọn cỗ 62 hồi - 553,769 lượt xem
 • Bích huyết can vân
  Trọn cỗ 50 hồi - 799,078 lượt xem
 • Bình tung hiệp hình ảnh lục
  Trọn cỗ 31 hồi - 257,576 lượt xem
 • Chưởng hồn chiêu
  Trọn cỗ 41 hồi - 653,338 lượt xem
 • Cự Linh thần chưởng
  Trọn cỗ 27 hồi - 702,275 lượt xem
 • Cuồng lặn tuyệt đản
  Trọn cỗ 36 hồi - 698,366 lượt xem
 • Cữu quỷ chén bát mã đao
  Trọn cỗ 14 hồi - 224,025 lượt xem
 • Đỗ chưng chi vương
  Trọn cỗ 75 hồi - 684,076 lượt xem
 • Đại hành quyết
  Trọn cỗ 35 hồi - 468,017 lượt xem
 • Đại ôn thần
  Trọn cỗ 9 hồi - 79,385 lượt xem
 • Dược mã hoàng hà
  Trọn cỗ 14 hồi - 110,999 lượt xem
 • Đại mạc lãng phí nhan
  Trọn cỗ 11 hồi - 75,372 lượt xem
 • Đại mạc lãng nhân đao
  Trọn cỗ 134 hồi - 1,427,150 lượt xem
 • Đại lối hiệp khách ký
  Trọn cỗ 40 hồi - 216,974 lượt xem
 • Giang hồ nước ký
  Trọn cỗ 47 hồi - 576,016 lượt xem
 • Giang hồ nước tam nữ giới hiệp
  Trọn cỗ 48 hồi - 259,369 lượt xem
 • Hào môn nhất kiếm
  Trọn cỗ 55 hồi - 743,995 lượt xem
 • Giang hồ nước thập tam đao
  Trọn cỗ 30 hồi - 272,675 lượt xem
 • Hoàn mò mẫm kỳ tình lục
  Trọn cỗ 14 hồi - 130,857 lượt xem
 • Hồi tâm chưởng
  Trọn cỗ 12 hồi - 155,305 lượt xem
 • Lam nó nữ giới hiệp
  Trọn cỗ 46 hồi - 223,161 lượt xem
 • Linh phong địch ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 181,156 lượt xem
 • Lôi thần lương y quân
  Trọn cỗ 66 hồi - 599,146 lượt xem
 • Quyền công ty ngọc ấn
  Trọn cỗ 45 hồi - 510,842 lượt xem
 • Thất kỳ đoạt mạng
  Trọn cỗ 59 hồi - 524,907 lượt xem
 • Thần trượng loàn giang hồ
  Trọn cỗ 52 hồi - 536,440 lượt xem
 • Vân hải ngọc duyên cung
  Trọn cỗ 52 hồi - 249,853 lượt xem
 • Võ lâm thư sinh
  Trọn cỗ 40 hồi - 606,329 lượt xem
 • Bách thủ thư sinh
  Trọn cỗ 51 hồi - 734,227 lượt xem
 • Bích mò mẫm kim tiêu
  Trọn cỗ 29 hồi - 274,398 lượt xem
 • Tuyết liên kim long
  Trọn cỗ 10 hồi - 100,231 lượt xem
 • Thánh thủ thần thâu
  Trọn cỗ 18 hồi - 187,858 lượt xem
 • Thiên Hương tiêu
  Trọn cỗ 30 hồi - 191,453 lượt xem
 • Ân ân oán quan lại trườmg
  Trọn cỗ 57 hồi - 599,316 lượt xem
 • Thiên thu tình hận
  Trọn cỗ 48 hồi - 552,518 lượt xem
 • Kim tụt xuống tuyệt mệnh chưởng
  Trọn cỗ 51 hồi - 1,065,433 lượt xem
 • Thiên thủ tuy vậy tôn
  Trọn cỗ 16 hồi - 182,659 lượt xem
 • Rừng tử vong
  Trọn cỗ 92 hồi - 1,261,421 lượt xem
 • Thiết hán yêu thương hồ
  Trọn cỗ 24 hồi - 199,903 lượt xem
 • Tử hình ảnh đan tâm
  Trọn cỗ 40 hồi - 461,743 lượt xem
 • Thần châu tam kiệt
  Trọn cỗ 85 hồi - 896,016 lượt xem
 • Bạch mò mẫm linh mã
  Trọn cỗ 71 hồi - 1,582,629 lượt xem
 • Xú khách hàng vô hình dung chưởng
  Trọn cỗ 48 hồi - 955,866 lượt xem
 • Huyết chỉ đoạt hồn
  Trọn cỗ 74 hồi - 1,040,250 lượt xem
 • Huyết long tuyệt kiếm
  Trọn cỗ 37 hồi - 767,554 lượt xem
 • Kiếm đàm túng bấn kiếp
  Trọn cỗ 38 hồi - 516,698 lượt xem
 • Long nhi thánh nữ
  Trọn cỗ 21 hồi - 112,790 lượt xem
 • Tiểu sát tinh
  Trọn cỗ 130 hồi - 903,875 lượt xem
 • Thuyết đường
  Trọn cỗ 27 hồi - 103,453 lượt xem
 • Võ lâm tam tuyệt
  Trọn cỗ 69 hồi - 1,322,959 lượt xem
 • Tình kiếm
  Trọn cỗ 177 hồi - 1,020,006 lượt xem
 • Toái mơ đao
  Trọn cỗ 14 hồi - 68,960 lượt xem
 • Kiếm châu duyên
  Trọn cỗ 32 hồi - 176,977 lượt xem
 • Hắc tích dịch
  Trọn cỗ 22 hồi - 225,497 lượt xem
 • Giang hồ nước ân chiên ký
  Trọn cỗ 31 hồi - 264,265 lượt xem
 • Kinh Sở tranh cường ký
  Trọn cỗ 23 hồi - 119,193 lượt xem
 • Kim Lăng tàn mộng
  Trọn cỗ 11 hồi - 66,534 lượt xem
 • Khô lâu sát thủ
  Trọn cỗ 4 hồi - 41,284 lượt xem
 • Phá lãng trùy
  Trọn cỗ 10 hồi - 50,910 lượt xem
 • Quỷ huyết u linh
  Trọn cỗ 4 hồi - 37,383 lượt xem
 • Sát nhân fake lối trảm
  Trọn cỗ 7 hồi - 32,651 lượt xem
 • Sát Sở
  Trọn cỗ 29 hồi - 154,682 lượt xem
 • Thất bang Bát hội Cửu liên minh
  Trọn cỗ 10 hồi - 30,436 lượt xem
 • Thiên lý phi tinh
  Trọn cỗ 5 hồi - 23,928 lượt xem
 • Tỵ tuyết truyền kỳ
  Trọn cỗ 11 hồi - 52,603 lượt xem
 • Thanh ti yêu thương nhiêu
  Trọn cỗ 10 hồi - 43,672 lượt xem
 • Tử vong điểu
  Trọn cỗ 4 hồi - 32,060 lượt xem
 • Tuyển Vĩnh đao
  Trọn cỗ 5 hồi - 21,881 lượt xem
 • Trang hiệp khách
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 95,400 lượt xem
 • Thiếu Lâm tự động đệ chén bát đồng nhân
  Trọn cỗ 17 hồi - 105,807 lượt xem
 • Thiên lam thạch ngữ
  Trọn cỗ 15 hồi - 87,422 lượt xem
 • Truyền thuyết thánh chiến
  Trọn cỗ 15 hồi - 44,394 lượt xem
 • Tiên hạc thần kim
  Trọn cỗ 117 hồi - 836,466 lượt xem
 • Võ lâm ngũ bá
  Trọn cỗ 87 hồi - 764,270 lượt xem
 • Võ lâm phong thần bảng
  Trọn cỗ 79 hồi - 671,095 lượt xem
 • Bích thành
  Trọn cỗ 7 hồi - 47,595 lượt xem
 • Hiệp uy chi giả
  Trọn cỗ 5 hồi - 25,929 lượt xem
 • Kiếm khí Trường Giang
  Trọn cỗ 5 hồi - 22,960 lượt xem
 • Họa mi điểu
  Trọn cỗ 4 hồi - 26,459 lượt xem
 • Hiệp nữ giới Linh Tương
  Trọn cỗ 5 hồi - 24,670 lượt xem
 • Dạ thuyền xuy địch vũ xài tiêu
  Trọn cỗ 12 hồi - 84,428 lượt xem
 • Bỉ ngạn hoa
  Trọn cỗ 12 hồi - 86,635 lượt xem
 • Hậu Anh hùng xạ điêu
  Trọn cỗ 55 hồi - 358,615 lượt xem
 • Phật tâm hồng nhan
  Trọn cỗ 5 hồi - 25,805 lượt xem
 • Hạnh Hoa thôn phục hận
  Trọn cỗ 18 hồi - 87,850 lượt xem
 • Võ lâm tình sử
  Trọn cỗ 10 hồi - 77,797 lượt xem
 • Tuyết đen
  Trọn cỗ 18 hồi - 87,355 lượt xem
 • Huyết biển khơi bức
  Trọn cỗ 8 hồi - 50,800 lượt xem
 • Kiếm ca
  Trọn cỗ 9 hồi - 50,007 lượt xem
 • Ngọc thanh đình
  Trọn cỗ 4 hồi - 22,037 lượt xem
 • Tương tư phu nhân
  Trọn cỗ 4 hồi - 28,724 lượt xem
 • Bạch tri thù
  Trọn cỗ 5 hồi - 54,883 lượt xem
 • Ngân mò mẫm hận
  Trọn cỗ 2 hồi - 21,986 lượt xem
 • Vô ngôi trường công tử
  Trọn cỗ 4 hồi - 44,054 lượt xem
 • Quái Long đầm
  Trọn cỗ 3 hồi - 29,133 lượt xem
 • Tứ đại danh cỗ chấn Quan Đông
  Trọn cỗ 25 hồi - 162,224 lượt xem
 • Vô dực biển khơi bức
  Trọn cỗ 6 hồi - 35,341 lượt xem
 • Truy lạp chén bát bạch lý
  Trọn cỗ 4 hồi - 27,710 lượt xem
 • Tầm Tần ký
  Trọn cỗ 289 hồi - 1,176,547 lượt xem
 • Ngân lang
  Trọn cỗ 4 hồi - 38,125 lượt xem
 • Đào hoa vô bão loạn
  Trọn cỗ 10 hồi - 54,802 lượt xem
 • Đằng tiên bắc ngạo
  Trọn cỗ 37 hồi - 429,625 lượt xem
 • Giặc Bắc
  Trọn cỗ 52 hồi - 205,488 lượt xem
 • Gươm đàn nữa gánh
  Trọn cỗ 10 hồi - 34,574 lượt xem
 • Phượng Hoàng kiếp
  Trọn cỗ 3 hồi - 42,979 lượt xem
 • Bàn về mò mẫm hiệp
  Trọn cỗ 9 hồi - 62,473 lượt xem
 • Kinh diễm nhất thương
  Trọn cỗ 86 hồi - 265,801 lượt xem
 • Người rất đẹp Phiên Ngưng thành
  Trọn cỗ 10 hồi - 57,909 lượt xem
 • Tao loạn
  Trọn cỗ 13 hồi - 41,680 lượt xem
 • Thạch kiếm
  Trọn cỗ 85 hồi - 338,052 lượt xem
 • Thiên đao
  Trọn cỗ 4 hồi - 70,365 lượt xem
 • Anh hùng Lĩnh Nam
  Trọn cỗ 40 hồi - 213,365 lượt xem
 • Động Đình hồ nước nước ngoài sử
  Trọn cỗ 30 hồi - 134,784 lượt xem
 • Cẩm Khê di hận
  Trọn cỗ 29 hồi - 148,908 lượt xem
 • Anh hùng Tiêu Sơn
  Trọn cỗ 30 hồi - 142,481 lượt xem
 • Thuận thiên di sử
  Trọn cỗ 30 hồi - 112,724 lượt xem
 • Anh hùng Bắc Cương
  Trọn cỗ 40 hồi - 179,042 lượt xem
 • Nữ chúa hồ nước Ba Bể
  Trọn cỗ 7 hồi - 49,166 lượt xem
 • Yêu truyền kiếp
  Trọn cỗ 10 hồi - 53,111 lượt xem
 • Sư phụ
  Trọn cỗ 6 hồi - 47,042 lượt xem
 • Thất dạ câu hồn
  Trọn cỗ 4 hồi - 74,820 lượt xem
 • Thích
  Trọn cỗ 6 hồi - 25,671 lượt xem
 • Tiếng sấm Dương Châu
  Trọn cỗ 7 hồi - 39,933 lượt xem
 • Tiêu Sơn tráng sĩ
  Trọn cỗ 49 hồi - 119,442 lượt xem
 • Thương hải
  Trọn cỗ 70 hồi - 292,062 lượt xem
 • Anh linh thần võ tộc việt
  Trọn cỗ 40 hồi - 203,479 lượt xem
 • Nam quốc nện hà
  Trọn cỗ 50 hồi - 238,418 lượt xem
 • Anh hùng Đông A
  Trọn cỗ 50 hồi - 241,965 lượt xem
 • Chiếc ngai rồng vàng
  Trọn cỗ 11 hồi - 49,181 lượt xem
 • Côn Luân
  Trọn cỗ 66 hồi - 686,168 lượt xem
 • Song long Đại Đường
  Trọn cỗ 800 hồi - 2,631,278 lượt xem
 • Kiền khôn khéo võ hiệp
  Trọn cỗ 9 hồi - 93,774 lượt xem
 • Cuồng phong sa
  Trọn cỗ 43 hồi - 872,364 lượt xem
 • Giáng Tuyết Huyền Sương
  Trọn cỗ 58 hồi - 891,476 lượt xem
 • Ngọa hổ tàng long
  Trọn cỗ 14 hồi - 96,544 lượt xem
 • Loạn thế
  Trọn cỗ 4 hồi - 19,142 lượt xem
 • Phong lôi dẫn
  Trọn cỗ 8 hồi - 46,447 lượt xem
 • Quỷ tiêu
  Trọn cỗ 4 hồi - 37,871 lượt xem
 • Vô cực
  Trọn cỗ 8 hồi - 46,693 lượt xem
 • Bách dạ ký
  Trọn cỗ 7 hồi - 33,265 lượt xem
 • Gã râu xồm
  Trọn cỗ 1 hồi - 7,641 lượt xem
 • Hoa kính
  Trọn cỗ 8 hồi - 28,581 lượt xem
 • Hồi phong thất tuyệt
  Trọn cỗ 7 hồi - 91,990 lượt xem
 • Kinh sát cục
  Trọn cỗ 5 hồi - 31,075 lượt xem
 • Kiếm tâm
  Trọn cỗ 1 hồi - 10,438 lượt xem
 • Long thần
  Trọn cỗ 11 hồi - 91,599 lượt xem
 • Quỷ thủ
  Trọn cỗ 10 hồi - 123,858 lượt xem
 • Tế kiếm
  Trọn cỗ 3 hồi - 26,560 lượt xem
 • Tuyệt kỳ
  Trọn cỗ 1 hồi - 14,280 lượt xem
 • Vân mơ truyền thuyết
  Trọn cỗ 12 hồi - 74,531 lượt xem
 • Chung vô diệm
  Trọn cỗ 77 hồi - 284,867 lượt xem
 • Dương Gia tướng tá biểu diễn nghĩa
  Trọn cỗ 50 hồi - 147,521 lượt xem
 • Chung Vô Diệm
  Trọn cỗ 77 hồi - 0 lượt xem
 • Đông châu liệt quốc
  Trọn cỗ 108 hồi - 191,245 lượt xem
 • Hán Sở giành hùng
  Trọn cỗ 48 hồi - 151,998 lượt xem
 • Liêu trai chí dị
  Trọn cỗ 148 hồi - 343,321 lượt xem
 • Bàn về Tam Quốc
  Trọn cỗ 16 hồi - 49,188 lượt xem
 • Tình sử Vương Chiêu Quân
  Trọn cỗ 30 hồi - 86,583 lượt xem
 • Tôn Tử binh pháp
  Trọn cỗ 18 hồi - 56,862 lượt xem
 • Xuân thu oanh liệt
  Trọn cỗ đôi mươi hồi - 122,376 lượt xem