toán 5 trang 31 32


Viết những phân số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn. Diện tích một khu vực nghỉ ngơi đuối là 5ha, vô cơ đem 3/10 diện tích S là hồ nước nước. Hỏi diện tích S hồ nước nước là từng nào mét vuông ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 31 32

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

a) \( \dfrac{32}{35};\dfrac{18}{35};\dfrac{31}{35};\dfrac{28}{35}\)

b) \( \dfrac{2}{3};\dfrac{3}{4};\dfrac{5}{6};\dfrac{1}{12}\)

Phương pháp giải:

- Trong nhì phân số đem nằm trong khuôn số, phân số nào là đem tử số to hơn thì to hơn.

- Muốn đối chiếu những phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số những phân số rồi đối chiếu phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \( \dfrac{18}{35}<\dfrac{28}{35}<\dfrac{31}{35}<\dfrac{32}{35}\).

Vậy những phân số ghi chép theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:   \( \dfrac{18}{35};\, \dfrac{28}{35};\, \dfrac{31}{35};\, \dfrac{32}{35}\).

b) Quy đồng khuôn số (MSC = 12):

\( \dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{12}\) ;                      \( \dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{12}\) ;

\( \dfrac{5}{6}=\dfrac{10}{12}\) ;                     Giữ nguyên vẹn \( \dfrac{1}{12}\)

Ta có: \( \dfrac{1}{12} <  \dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12}< \dfrac{10}{12}\).

Do đó: \( \dfrac{1}{12}<\dfrac{2}{3}<\dfrac{3}{4}<\dfrac{5}{6}\) .

Vậy những phân số ghi chép theo thứ tự động kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:   \( \dfrac{1}{12};\, \dfrac{2}{3};\, \dfrac{3}{4};\, \dfrac{5}{6}\) . 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(a) \; \dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{12};\)                           

\(  b) \;\dfrac{7}{8}-\dfrac{7}{16}-\dfrac{11}{32};\)

\(c) \; \dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{7}\times\dfrac{5}{6};\)                         

\( d) \;\dfrac{15}{16}:\dfrac{3}{8}\times\dfrac{3}{4}.\)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, hoặc phép tắc nhân và phép tắc phân chia thì tớ tính theo thứ tự kể từ trái khoáy thanh lịch cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{{12}} = \dfrac{9}{{12}} + \dfrac{8}{{12}} + \dfrac{5}{{12}}\)\( =\dfrac{{9+8+5}}{{12}}= \dfrac{{22}}{{12}}=  \dfrac{{11}}{6};\)

b) \(\dfrac{7}{8} - \dfrac{7}{{16}} - \dfrac{{11}}{{32}} = \dfrac{{28}}{{32}} - \dfrac{{14}}{{32}} - \dfrac{{11}}{{32}}\)\( =\dfrac{28-14-11}{{32}}= \dfrac{3}{{32}};\)

c) \( \dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{7}\times \dfrac{5}{6}\) \( =\dfrac{3\times2\times5}{5\times7\times6}=\dfrac{3\times2\times5}{5\times7\times2\times 3}=\dfrac{1}{7}\) ; 

d) \(\dfrac{{15}}{{16}}:\dfrac{3}{8} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{15}}{{16}} \times \dfrac{8}{3} \times \dfrac{3}{4}\)\( = \dfrac{{15 \times 8 \times 3}}{{16 \times 3 \times 4}} = \dfrac{{15 \times 8 \times 3}}{{2 \times 8 \times 3 \times 4}} = \dfrac{{15}}{8}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Diện tích một khu vực nghỉ ngơi đuối là \(5ha\), vô cơ đem \(\dfrac{3}{{10}}\) diện tích là hồ nước nước. Hỏi diện tích S hồ nước nước là từng nào mét vuông ?

Phương pháp giải:

Xem thêm: làm ny e nhé baby

- Đổi \(5ha\) thanh lịch đơn vị chức năng đo là mét vuông. Lưu ý rằng \(1ha=10000m^2\).

- Diện tích hồ nước nước = diện tích S khu vực nghỉ ngơi mát  \(\times \dfrac{3}{{10}}\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Khu nghỉ ngơi mát: 5ha

Hồ nước: \(\dfrac{3}{{10}}\) khu vực nghỉ ngơi mát

Diện tích hồ: ? m2

Lời giải:

Đổi:  \(5ha= 50 000m^2\).

Diện tích hồ nước nước là :

               \(50000 \times \dfrac{3}{{10}} = 15000m^2\)

                                Đáp số: \( 15 000m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Năm ni tuổi tác thân phụ cấp \(4\) đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác của từng người, biết thân phụ rộng lớn con cái \(30\) tuổi tác.

Phương pháp giải:

Tìm tuổi tác của từng người theo mô hình toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều bằng nhau là:

                 \(4 - 1 = 3\) (phần)

Tuổi của con cái là :

                 \(30:3\times1 = 10\) (tuổi)

Tuổi của thân phụ là :

                 \(10 +30 = 40\) (tuổi)

                            Đáp số: Bố: \(40\) tuối;

                                        Con: \(10\) tuổi tác. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 32 Luyện tập dượt công cộng

  Một vòi vĩnh nước chảy vô bể, giờ đầu chảy vô được 2/15 bể, giờ loại nhì chảy vô được 1/5 bể. Hỏi tầm từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy vô được từng nào phần của bể ?

 • Toán lớp 5 trang 31 Luyện tập dượt công cộng

  Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống cơ, hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m?

 • Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập dượt

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là mét vuông :

 • Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta

  Viết số tương thích vô vị trí chấm: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy ghi chép số đo diện tích S vùng đồi núi cơ bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông.

 • Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S

  Bài 1: Đọc những số đo diện tích S.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nhà cái uy tín cx

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.