toàn chức pháp sư phần 1 thuyết minh

 • Tập 12 END
 • Tập 11
 • Tập 10
 • Tập 9
 • Tập 8
 • Tập 7
 • Tập 6
 • Tập 5
 • Tập 4
 • Tập 3
 • Tập 2
 • Tập 1

Mở đôi mắt tỉnh giấc, toàn cầu đại thay đổi. Một ngôi trường cung cấp 3 không xa lạ giảng dạy dỗ Ma pháp, động viên những học viên cần phát triển thành Ma pháp môn sư đảm bảo chất lượng. Cạnh ngoài khu đô thị, lũ yêu thương quái quỷ quái ác đăng chằm chằm coi loại người như hổ đói, chực ngóng tiến công. Thế giới vốn liếng tôn sùng khoa học tập giờ trên đây tôn sùng Ma pháp... Mạc Phàm phân phát hiện nay đa số quý khách chỉ học tập được một hệ yêu thuật, tuy nhiên cậu lại là 1 pháp môn sư toàn năng...