toán lớp 5 trang 138 139


Một người lên đường xe pháo máy lên đường nhập 3h được 105km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người lên đường xe pháo máy. Một máy cất cánh bay được 1800km nhập 2,5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng sản phẩm cất cánh.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 138 139

Video chỉ dẫn giải

Một người lên đường xe pháo máy lên đường nhập 3h được 105km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người lên đường xe pháo máy.

Phương pháp giải:

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng lối phân tách mang lại thời hạn.

                    \(v =  s : t\)

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của những người lên đường xe pháo máy là: 

105 : 3 = 35 (km/giờ)

              Đáp số: 35km/giờ.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một máy cất cánh bay được 1800km nhập 2,5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng sản phẩm cất cánh.

Phương pháp giải:

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng lối phân tách mang lại thời hạn.

                       v =  s : t

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của dòng sản phẩm cất cánh là:

1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

                        Đáp số: 720km/giờ.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người chạy được 400m trong một phút trăng tròn giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của những người cơ với đơn vị chức năng đo là m/giây.

Phương pháp giải:

- Đổi thời hạn lịch sự đơn vị chức năng là giây.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng lối phân tách mang lại thời hạn.

                          v =  s : t

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: vay9.com lừa đảo

Đổi: 1 phút trăng tròn giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của những người cơ là:

400 : 80 = 5 (m/giây)

                     Đáp số: 5m/giây.

Lý thuyết

a) Bài toán 1: Một xe hơi lên đường được quãng lối nhiều năm 170km không còn 4 giờ. Hỏi tầm từng giờ xe hơi cơ lên đường được từng nào ki-lô-mét?

Bài giải:

Trung bình từng giờ tô tô lên đường được là:

              170 : 4 = 42,5 (km)

                         Đáp số: 42,5km.

Nhận xét: Trung bình từng giờ xe hơi lên đường được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay trình bày vắn tắt vận tốc của xe hơi là bốn mươi nhì phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết lách tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi là:

                    170 : 4 = 42,5 (km/giờ)

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng lối phân tách mang lại thời hạn.

\(v =  s : t\)

b) Bài toán 2: Một người chạy được 60m nhập 10 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của những người cơ.

Bài giải:

Vận tốc chạy của những người cơ là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

                   Đáp số : 6m/giây.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập dượt

  Một con cái đà điểu Lúc cần phải có thể chạy được 5250m nhập 5 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của đà điểu.Viết nhập dù rỗng (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 141 Quãng lối

  Một ca nô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 15,2km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô nhập 3h.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập dượt

  Tính chừng nhiều năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi viết lách nhập dù trống:Một xe hơi lên đường kể từ A khi 7 giờ nửa tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính chừng nhiều năm quãng lối AB.

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian tham

  Viết số tương thích nhập dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn lên đường của những người cơ. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập dượt

  Viết số tương thích nhập dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng lối 1,08m nhập thời hạn bao lâu ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: 36 chữ bùa lỗ ban

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.