ứng dụng mức số tamhoang

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

TẠO MỨC SỐ 1D, 2 chiều, 4D

Nhập những dàn số nhập trên đây, rất có thể sử dụng copy, paste, tiếp sau đó click nút Tạo nút số Nhập Chạm, Tổng, Đầu, Đít, Hiệu, rất có thể sử dụng copy, paste, tiếp sau đó click nút Tạo dàn tương ứng

LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT

TẠO, LỌC, GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT

Đầu + Đuôi + Tổng + Hiệu
+ + +
Thêm
Bỏ
Kết quả
Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Dàn 1 Dàn 2