25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

Đôi khi tỷ trọng xác suất hoàn toàn có thể tạo nên ngán chán nản vì thế ko cần khi nào thì cũng hoàn toàn có thể đơn giản dễ dàng ghi nhớ được những gì tất cả chúng ta đang được học tập ở ngôi trường. Hãy nhằm Excel thao tác làm việc bại cho mình – những công thức giản dị và đơn giản hoàn toàn có thể khiến cho bạn thăm dò tỷ trọng xác suất của một tổng hoặc tỷ trọng chênh chéo thân thích nhì số.

Tìm tỷ trọng xác suất của một tổng

Giả sử chúng ta đang được vấn đáp 42 thắc mắc vô số 50 thắc mắc đúng trong các một bài xích đánh giá. Tỷ lệ xác suất số câu vấn đáp đúng là bao nhiêu?

Bạn đang xem: 25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =42/50, rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là 0,84.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Nút Kiểu Phần trăm.

  Kết trái ngược là 84,00%, là tỷ trọng xác suất câu vấn đáp đúng trong các bài xích đánh giá.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Tìm tỷ trọng xác suất của sự việc thay cho thay đổi thân thích nhì số

Giả sử thu nhập của doanh nghiệp là $2.342 vô mon 11 và $2.500 vô mon 12. Tỷ lệ xác suất thay cho thay đổi vô thu nhập của doanh nghiệp thân thích nhì mon này là bao nhiêu? Sau bại, nếu như lệch giá của doanh nghiệp là $2.425 vô Tháng Một, thì tỷ trọng xác suất thay cho thay đổi vô thu nhập của doanh nghiệp từ thời điểm tháng 12 cho tới mon một là bao nhiêu? quý khách hoàn toàn có thể đo lường và tính toán chênh chéo bằng phương pháp trừ thu nhập mới mẻ kể từ thu nhập ban sơ của tôi, tiếp sau đó phân chia sản phẩm cho tới thu nhập ban sơ của doanh nghiệp.

Tính toán tỷ trọng xác suất tăng

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =(2500-2342)/2342, rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là 0,06746.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Nút Kiểu Phần trăm.

  Kết trái ngược là 6,75%, là tỷ trọng xác suất tăng thu nhập.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Tính toán tỷ trọng xác suất giảm

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =(2425-2500)/2500, rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là -0,03000.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Nút Kiểu Phần trăm.

  Kết trái ngược là -3,00%, là tỷ trọng xác suất hạn chế thu nhập.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Tìm tổng khi chúng ta biết số chi phí và tỷ trọng phần trăm

Giả sử giá thành của một cái áo là $15, hạn chế 25% đối với giá bán gốc. Giá gốc là bao nhiêu? Trong ví dụ này, bạn thích thăm dò số nhưng mà 75% của chính nó là 15.

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =15/0,75, rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là đôi mươi.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

  Xem thêm: cô chủ và chàng hầu thuyết minh

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Bấm để để một định dạng số kế toán.

  Kết trái ngược là $20,00, là giá bán gốc của cái áo.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Tìm số chi phí khi chúng ta biết tổng và tỷ trọng phần trăm

Giả sử ham muốn mua sắm một PC với giá bán $800 và cần trả thêm thắt 8,9% thuế bán sản phẩm. quý khách cần trả từng nào chi phí thuế buôn bán hàng? Trong ví dụ này, bạn thích thăm dò 8,9% của 800.

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =800*0,089, rồi nhấn RETURN.

  Kết trái ngược là 71,2.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Bấm để để một định dạng số kế toán.

  Kết trái ngược là $71,20, là số chi phí thuế bán sản phẩm cho tới PC.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Tăng hoặc hạn chế một số trong những theo gót một tỷ trọng phần trăm

Giả sử chúng ta đầu tư tầm $113 cho tới thức ăn hàng tuần và bạn thích tăng ngân sách thức ăn mặt hàng tuần lên 25%. quý khách hoàn toàn có thể đầu tư bao nhiêu? Hoặc, nếu như bạn thích hạn chế trợ cấp cho thức ăn mặt hàng tuần của tôi $113 xuống 25%, thì tấp tểnh nút đầu tư mặt hàng tuần mới mẻ của doanh nghiệp là bao giờ?

Tăng số theo gót tỷ trọng phần trăm

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =113*(1+0,25), rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là 141,25.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Bấm để để một định dạng số kế toán.

  Kết trái ngược là $141,25, tăng 25% ngân sách thức ăn mặt hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

Giảm số theo gót tỷ trọng phần trăm

 1. Bấm vô dù trống trải ngẫu nhiên.

 2. Nhập =113*(1-0,25), rồi nhấn RETURN .

  Kết trái ngược là 84,75.

 3. Chọn dù với chứa chấp sản phẩm kể từ bước 2.

 4. Trên tab Trang đầu , nhấp vào Bấm để để một định dạng số kế toán.

  Kết trái ngược là $84,75, hạn chế 25% ngân sách thức ăn mặt hàng tuần.

  Lưu ý: Để thay cho thay đổi số địa điểm thập phân xuất hiện tại vô sản phẩm, hãy bấm Tăng Số Tăng số chữ số thập phân hoặcGiảm Vị trí Giảm số chữ số thập phân.

  Xem thêm: hoàng hậu công lược phần 2

Xem thêm

Hàm PERCENTRANK

Tính tổng hiện tại có

Tính trung bình