amin nào dưới đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 92,516

Bạn đang xem: amin nào dưới đây là amin bậc 2

A. đimetylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay vì gốc hiđrocacbon.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

Xem thêm: dàn diễn viên trong bạn gái tôi là hồ ly

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất nào là sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Lúc rét chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng rất rất, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng rất rất gửi 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm tho đều độc. Số đánh giá và nhận định đích là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất với phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Chất bự.

Xem thêm: tất cả các trái trong blox fruit