build nhà lữ hành hệ thảo

Nhà Lữ Hành (Thảo)

Nhà Lữ Hành phiêu dạt cho tới phía trên kể từ toàn cầu không giống, bị Thần cướp rơi rụng người thân trong gia đình, kể từ bại lao vào tuyến phố đi tìm kiếm 7 vị Thần.

Bạn đang xem: build nhà lữ hành hệ thảo

——

Kỹ năng Nhà Lữ Hành (Thảo)

Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang

Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang

Tấn Công Thường
Thực hiện tại tối nhiều 5 chuyến tấn công dò la thường xuyên.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực chắc chắn, vung rời khỏi nhị nhát dò la về phía đằng trước nhập chớp đôi mắt.

Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống khu đất kể từ bên trên ko, tiến công kẻ địch bên trên đàng và tạo nên sát thương phạm vi khi vấp khu đất.

Level

Sát Thương Trọng Kích

55.9% + 60.72%

Thể lực Trọng Kích xài hao

20 điểm

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

127.84% / 159.68%

Yển Thảo Nhược Hóa

Yển Thảo Nhược Hóa

Cùng Paimon nghiên cứu và phân tích tiếng động của cây cối mới nhất đâm chồi sau mưa này.

Ngưng tụ sức khỏe cây cỏ muốn tạo rời khỏi Thảo Liên Đăng.
Thảo Liên Đăng tiếp tục liên tiếp tiến công kẻ địch nhập chống, tạo nên Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Ánh Sen Biến Hóa
Thảo Liên Đăng khi xúc tiếp với Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Lôi/Nguyên Tố Hỏa sẽ có được những thay cho thay đổi sau:
·Nguyên Tố Thủy: Khuếch đại phạm vi chống Thảo Liên Đăng, và ngày càng tăng phạm vi tác động khi tiến công của nó;
·Nguyên Tố Lôi: Tăng vận tốc tiến công của Thảo Liên Đăng;
·Nguyên Tố Hỏa: Thảo Liên Đăng tiếp tục tiếng nổ lớn sau thời hạn cụt, tạo nên Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo.
Thảo Liên Đăng nhập thời hạn tồn bên trên chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt một chuyến Ánh Sen Biến Hóa.

Cùng khi chỉ hoàn toàn có thể tồn bên trên một Thảo Liên Đăng bởi Nhà Lữ Hành dẫn đến.

Level

Sát Thương Thảo Liên Đăng

80.16%

Thời Gian Tồn Tại Thảo Liên Đăng

12s

Thảo Duyên Kiếm

Thảo Duyên Kiếm

Cùng Paimon để ý mặt mày sắc và nhọn của lá cây này.

Vung dò la chém rời khỏi những phiến lá sắc bén, tạo nên Sát Thương Nguyên Tố Thảo về phía đằng trước.

Level

Thiên phú nội tại

Ngọn Cỏ Sinh Trưởng

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong thời hạn Thảo Liên Đăng tồn bên trên, từng giây tiếp tục có được một tầng cảm giác Ánh Sen Chiếu Rọi, khiến cho anh hùng nhập trận đang được nhập chống bại tăng 6 điểm Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng tối nhiều nằm trong dồn 10 tầng.

Cỏ Cây Sum Suê

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành tiếp tục tăng 0.15% sát thương của Thảo Duyên Kiếm tạo ra, tăng 0.1% sát thương của Yển Thảo Nhược Hóa tạo ra.

Cung mệnh

Hạt Giống Ký Sinh

Chòm sao Lv. 1

Thảo Duyên Kiếm khi tấn công trúng kẻ địch tiếp tục hồi mang đến Nhà Lữ Hành 3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.

Mầm Non Uyển Chuyển

Chòm sao Lv. 2

Thời gian trá tồn bên trên của Thảo Liên Đăng kéo dãn dài thêm thắt 3s.

Ngọn Cỏ Đung Đưa

Chòm sao Lv. 3

Cấp khả năng Thảo Duyên Kiếm +3.
Tăng tối nhiều cho tới cung cấp 15.

Bụi Cỏ Um Tùm

Chòm sao Lv. 4

Thảo Liên Đăng sau thời điểm kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa tiếp tục có được 5 tầng hiệu suất cao Ánh Sen Chiếu Rọi của thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Cần phanh khóa thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.

Đồng Cỏ Sum Suê

Chòm sao Lv. 5

Cấp khả năng Yển Thảo Nhược Hóa +3.
Tăng tối nhiều cho tới cung cấp 15.

Mảng Xanh Hùng Vĩ

Chòm sao Lv. 6

Nhân vật Chịu tác động kể từ Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng tiếp tục có được 12% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo; Nếu Thảo Liên Đăng kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa tiếp tục có được 12% buff sát thương yếu tắc ứng.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên

sau khi thăng thiên

Đột Phá

-

1

HP Căn Bản

Xem thêm: nhân vật my hero academia

-

912

Tấn Công Căn Bản

-

18

P.Ngự Căn Bản

-

57

Tấn Công%

-

0.0%

Vật liệu thăng thiên

Tổng cộng

420000

1

9

9

6

168

18

30

36

tài liệu tài năng

3

Bài Giảng Của "Khuyên Nhủ"

4

Hướng Dẫn Của "Thực Hành"

6

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

4

Triết Học Của "Thực Hành"

6

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

12

Triết Học Của "Tinh Tế"

16

Triết Học Của "Thực Hành"

Tổng cộng

1652500

3

11

6

4

20

12

6

6

22

Xem thêm: acc flo tinh hệ miễn phí

31

6

1