bungo stray dogs các nhân vật chính

Công ty Thám tử Vũ trang[]

Thủ lĩnh

Fukuzawa Yukichi

Fukuzawa Yukichi

Bạn đang xem: bungo stray dogs các nhân vật chính

Thành viên

Edogawa Ranpo

Edogawa Ranpo

Yosano Akiko

Yosano Akiko

Kunikida Doppo

Kunikida Doppo

Dazai Osamu

Dazai Osamu

Tanizaki Junichirou

Tanizaki Junichirou

Miyazawa Kenji

Miyazawa Kenji

Nakajima Atsushi

Nakajima Atsushi

Izumi Kyouka

Izumi Kyouka

Nhân viên

Tanizaki Naomi

Tanizaki Naomi

Haruno Kirako

Haruno Kirako

Nhân viên 1

Nhân viên 2

Nhân viên 3

Cựu trở thành viên

Tayama Katai

Tayama Katai

Mafia Cảng[]

Thủ lĩnh

Mori Ougai

Mori Ougai

Quản lý

Ozaki Kouyou

Ozaki Kouyou

Nakahara Chuuya

Nakahara Chuuya

Ace

Ace

Biệt hiệu "Colonel"†

Paul Verlaine

Paul Verlaine

Phó Quản lý

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud

Flags

Piano Man

Piano Man

Lippmann

Lippmann

Iceman

Iceman

Albatross

Albatross

Doc

Doc

Đội Chỉ huy

Akutagawa Ryuunosuke

Akutagawa Ryuunosuke

Higuchi Ichiyou

Higuchi Ichiyou

Thằn Lằn Đen

Hirotsu Ryuurou

Xem thêm: anime chuyển sinh phép thuật

Hirotsu Ryuurou

Gin Akutagawa

Gin Akutagawa

Tachihara Michizou

Tachihara Michizou

Thành viên

Elise

Elise

Karma

Karma

Yumeno Kyuusaku

Yumeno Kyuusaku

Kajii Motojirou

Kajii Motojirou

Oda Sakunosuke

Oda Sakunosuke

Thành viên khác

Kazuma Utagawa

Utagawa Kazuma

Kurehito Umeki

Umeki Kurehito

Miroku Ishige

Ishige Miroku

Shōkichi Saegusa

Saegusa Shoukichi

Cựu thủ lĩnh

Cựu Thủ lĩnh của Mafia Cảng

Cựu Thủ lĩnh

Cựu trở thành viên

Dazai Osamu

Dazai Osamu

Sakaguchi Ango

Sakaguchi Ango

Izumi Kyouka

Izumi Kyouka

The Guild[]

The Guild mới

Francis Scott Key Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald

Louisa May Alcott

Louisa May Alcott

Tàn quân The Guild

John Steinbeck

John Steinbeck

Cựu thủ lĩnh

Herman Melville

Herman Melville

Cựu trở thành viên

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Herman Melville

Herman Melville

Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft

James L.

James L.

Lucy Maud Montgomery

Lucy Maud Montgomery

Margaret Mitchell

Margaret Mitchell

Mark Twain

Xem thêm: the gioi hoan my tap 23

Mark Twain

Nathaniel Hawthorne

Nathaniel Hawthorne