chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì

Câu hỏi:

27/05/2020 39,665

Bạn đang xem: chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì

A. luôn luôn trực tiếp với tia sáng sủa ló rời khỏi ở mặt mũi mặt loại nhì của lăng kính.

B. tia ló chếch về phía lòng của lăng kính đối với tia cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

C. tia ló chếch về phía đỉnh của lăng kính đối với tia cho tới.

D. lối đi của tia sáng sủa đối xứng qua chuyện mặt mũi phân giác của góc ở đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Chiếu một tia sáng sủa cho tới một phía mặt mũi của lăng kính thì tia ló chếch về phía lòng của lăng kính đối với tia cho tới.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một lăng kính với phân tách suất 1,5 đặt điều vô bầu không khí, thiết diện trực tiếp là 1 trong tam giác đều ABC.  Trong mặt mũi phẳng lặng ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy nhiên song với góc cho tới 15°. Tia ló thoát ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc sát độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 30°.

B. 22,5°.

C.  45°

D. 90°.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa cho tới một phía mặt mũi loại nhất của lăng kính ở vô bầu không khí. Sự hành động tự nhiên toàn phần xẩy ra khi:

A. Góc cho tới mặt mũi mặt loại nhất to hơn góc số lượng giới hạn hành động tự nhiên toàn phần

B. Góc cho tới mặt mũi mặt loại nhất nhỏ rộng lớn góc số lượng giới hạn hành động tự nhiên toàn phần

C. Sau Lúc lên đường vô lăng kính góc cho tới mặt mũi mặt loại nhì to hơn góc giớ hạn hành động tự nhiên toàn phần.

D. phân tách suất của lăng kính to hơn phân tách suất mặt mũi ngoài

Câu 3:

Chọn câu sai. Góc chếch của tia sáng sủa qua chuyện lăng kính

A. dựa vào góc ở đỉnh của lăng kính.

Xem thêm: vay9.com lừa đảo

B. dựa vào phân tách suất của lăng kính.

C. ko dựa vào phân tách suất của lăng kính.

D. dựa vào góc cho tới của chùm sáng sủa tới

Câu 4:

Cho tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới lăng kính, với thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló truyền rằng sát mặt mũi BC.  Chiết suất n của lăng kính có mức giá trị sát độ quý hiếm này nhất sau đây:

A. 1,4

B. 1,5 

C.  1,7

D. 1,8

Câu 5:

Lăng kính thủy tinh ma với thiết diện trực tiếp là tam giác cân nặng ABC đỉnh A, phân tách suất n, đặt điều vô bầu không khí. Một tia sáng sủa đơn sắc được chiếu vuông góc cho tới mặt mũi mặt AB. Sau nhì chuyến hành động tự nhiên toàn phần bên trên nhì mặt mũi AC và AB, ti sáng sủa ló thoát ra khỏi lòng BC theo gót phưong vuông góc với BC.  Giá trị của góc phân tách quang quẻ A và phân tách suất n (có thể) theo lần lượt là

A. A = 36° và n = 1,7

B. A = 36° và n = 1,5

C.  A = 35° và n = 1,7

D. A = 35° và n = 1,5

Câu 6:

Cho tia sáng sủa truyền cho tới lăng kính với thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló truyền rằng sát mặt mũi BC.  Góc chếch tạo ra thởi lăng kính có mức giá trị này sau đây:

A. 0°

B. 22,5°

C.  45°

D. 90°

Xem thêm: dầu gội pantene ngăn rụng tóc