có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

D

Mi cơ hội bố trí 5 học viên là 1 trong hoạn của 5 phn tử.

Số những hoạn là: 5!

Theo bài bác đi ra, tao thấy cơ hội bố trí đó là việc phái mạnh phái đẹp đứng xen kẹt nhau.

Như vậy sẽ sở hữu nhị tình huống, hoặc là các bạn phái mạnh hàng đầu mặt hàng hoặc là phái nữ hàng đầu mặt hàng.

Và 5 các bạn phái mạnh thay cho thay vị trí lẫn nhau ứng với 5! cơ hội.

Tương tự động với 5 phái nữ thay cho thay vị trí ứng với 5! cơ hội.

Vậy số cơ hội bố trí cần thiết tìm 2.(5!)2.

Chọn B.

Đáp án C

Chọn An là kẻ hàng đầu, 4 các bạn còn sót lại xếp vô 4 địa điểm còn sót lại nên có 4 ! = 24  cách

Đáp án C

Chọn An là kẻ đứng đầu

4 các bạn còn sót lại xếp vô 4 địa điểm còn sót lại nên với 4!=24 cách

- Mỗi cơ hội xếp với 4+5=9 học viên trở thành mặt hàng dọc là 1 trong hoạn của 9 học viên cơ. Vậy với toàn bộ 9! Cách xếp. Chọn đáp án là C

Nhận xét: học viên rất có thể lầm lẫn xếp phái mạnh và phái đẹp riêng biệt nên mang lại thành phẩm 4!*5! (phương án A); hoặc vừa phải xếp phái mạnh và phái đẹp riêng biệt và dùng quy tắc nằm trong khiến cho thành phẩm 4!+5! (phương án B); hoặc lựa chọn 4 học viên phái mạnh vô p học viên và 5 học viên phái đẹp vô 9 học viên khiến cho thành phẩm A94.A95 ( phương án D)

Chọn đi ra 5 học viên vô 11 học viên ko quan hoài cho tới trật tự.

=> Tổ phù hợp chập 5 của 11 phân tử: \(C_{11}^5\)

- Nếu khắc số theo đòi mặt hàng dọc từ là 1 cho tới 9 thì nên cần xếp 5 học tập phái đẹp vô 5 địa điểm lẻ nên với 5!cách xếp; và xếp 4 học viên phái mạnh vô 4 địa điểm chẵn nên với 4!cách xếp. Theo quy tắc nhân tao với, tao với 4!*5! Cách xếp 9 học viên trở thành mặt hàng dọc xen kẹt phái mạnh phái đẹp.

Chọn A