cô giáo khương cười lên đi

 • Reads 71,276
 • Votes 3,599
 • Parts 153

Ongoing, First published Aug 12, 2022

Bạn đang xem: cô giáo khương cười lên đi

Table of contents

 • Chương 1: Có ham muốn thao tác làm việc mang lại tôi không?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 2: Nữ nhân bên dưới nghiền cây ngô đồng

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 3: Không quỳ đã có được ko, gia sư Khương?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 4: Chúng tao thích nghi một ít nhé?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 5: Tôi ham muốn quan hoài em cũng ko được sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 6: Cô Khương, cô từng nào tuổi?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 7: Không được sản xuất khó khăn học tập trò của tôi!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 8: Em cố ý thiếu hiểu biết nhiều sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 9: Là con chuột cống hoặc con chuột bạch?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 10: Nếu tôi phát biểu, tôi ko cảm nhận thấy phiền thì sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 11: Vì em đặc biệt

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 12: Như thế này lại đặc biệt?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 13: Cô giáo Diệp, cô dạy dỗ đoạn chưa?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 14: Đại tẩu, sao chị lại ở đây?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 15: Cô sẽ giữ lại được em lại chứ?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 16: Chỉ quan hoài em thôi

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 17: Cô giáo Khương, cô thiệt bá đạo!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 18: Em biết tôi đợi em nhưng mà, với chính không?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 20: Em rất có thể tin cậy tưởng ở tôi

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 21: Chỉ vì như thế em là em thôi

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 22: Cô vẫn ko buông tay em. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 23: Chẳng lẽ cũng vì như thế say nên mới mẻ đỏ ối hoặc sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 24: Tôi cần thực hiện thế này mới mẻ chất lượng tốt đây?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 25: Em khi say nhìn rất đáng để yêu

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 26: Kế hoạch dự phòng

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 27: Chỉ cần thiết thực hiện những gì nhưng mà em nghĩ rằng đúng

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 28: Những lời nói em phát biểu đều là thật

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 29: Cô tao chỉ chất lượng tốt với từng bản thân em

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 30: Nữ nhân cấm dục

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 31: Đừng giận dỗi em nữa đã có được không?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 32: Em mới mẻ là kẻ cần thiết trực tiếp thắn ko cần sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 33: Là cô Khương mang lại tôi biết

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 34: Lúc nãy những em đùa trò gì?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 35: Cô khi nào thì cũng bá đạo thế này sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 36: Em phát biểu demo xem?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 37: Giống em là tương đương thế nào?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 38: Tôi ham muốn chủ yếu em cần dữ thế chủ động quá nhận

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 39: Chỉ phải là em phát biểu, tôi chắc chắn tiếp tục tin

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 40: Không vụng về về chút nào! (H nhẹ)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 41: Tôi thực hiện với chất lượng tốt không? (H)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 42: Đều ko trở nên thật!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 45: Dung túng (H nhẹ)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 46: Tôi van lơn lỗi (H)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 47: Em tiếp tục lưu giữ tôi chứ?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 48: tường rồi, lão công

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 49: Cuộc uỷ thác dịch

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 56: Nữ nhân nhưng mà em từng cứu giúp. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 57: Tôi tin cậy tưởng em

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 58: Không cần thiết thiết

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 61: Thích lắm với chính không? (H)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 64: Học trò bảo vật của cô ý Khương

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 65: Vệ sĩ chất lượng tốt hơn!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 66: Vệ sĩ với chất lượng tốt ko nào? (H)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 67: Rung động. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 69: Cô ấy là phái đẹp nhân của tôi!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 70: Tại mái ấm tôi cũng đều có thể

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 71: Đập chậu cướp hoa

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 72: Chúng tao về chống thôi

  Xem thêm: khi tôi bị giáo bá theo dõi

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 73: Tôi ham muốn tháo dỡ gom em

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 74: Sai địa điểm rồi! (H+)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 75: Lý trí bị tiến công gục!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 76: Tôi biết cô là kẻ của team trưởng!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 77: Thân phận bại lộ

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 78: Tôi rốt cuộc là loại người gì?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 79: Cảm giác thất bại cuộc. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 81: Thờ ơ lãnh đạm

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 82: Chị van lơn lỗi. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 83: Gọi tôi là Ninh Mẫn

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 87: Đưa đi ra quyết định

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 88: Chút tình cũ này đó là gì?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 89: Cô ấy lại khóc rồi (H+)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 90: Không cơ hội này cứu giúp thưa (H++)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 91: Một cái ôm đơn thuần

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 96: Còn em thì thế nào?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 97: Cô yên tâm rồi chứ?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 101: Không chút trở nên ý!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 102: Em tiếp tục nhức lòng vì như thế tôi sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 106: Nếu thiệt sự cần xuống địa ngục. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 107: Đảo khách hàng trở nên chủ

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 109: Gọi chị chuồn. . . (H+++)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 111: Không chú tâm. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 112: Nồng nặc hương thơm giấm

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 113: Đi nốc chút gì ê không?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 114: Chìm đắm. . .

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 115: Đó là nụ thơm đầu của tôi!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 116: Vì sau tối ni. . . (H)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 117: Chân nhân bất lộ tướng

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 118: Không biết tiết chế

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 119: Đáng thương rộng lớn xứng đáng trách

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 120: Không biết ngán sao?

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 123: Tự giác (H++)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 127: Bữa cơm trắng gia đình

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 129: Không kịp đâu

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 130: Quyển nhật ký

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 131: Thay trời hành đạo

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 137: Không là không!

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 138: Muốn nhiều hơn thế nữa nữa! (H+++)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 140: Nguy hiểm (2)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 141: Đoá hoa nhập ký ức

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 142: Hư tình fake ý

  Sat, Jan 7, 2023

 • Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 144: Kết thúc đẩy (Chính văn trả.)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 145: Ngoại truyện 1

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 146: Ngoại truyện 2 (H) Sat, Jan 7, 2023
 • Chương 147: Ngoại truyện 3

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 148: Ngoại truyện 4

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 149: Ngoại truyện 5

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 150: Ngoại truyện 6 (H+)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 151: Ngoại truyện 7 (H++)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 152: Ngoại truyện 8 (H+++)

  Xem thêm: địa ngục cực lạc tập 3

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 153: Ngoại truyện 9 (End.)

  Sat, Jan 7, 2023

Tên truyện: Cô giáo Khương, mỉm cười lên đi!
  
  Tác giả: YangYangQ
  
  Truyện hầu hết đem nhân tố vui nhộn, học tập lối hài hước. Lãng mạn, ngọt ngược xen kẽ. Có chút bí mật nữa nha, tương tự như cú twist xuất hiện tại nhập mạch chuyện.
  
  Nữ- Nữ 1x1
  
  Diệp Ân: Nữ trinh sát tuy rằng cùi bắp tuy nhiên một thân mật võ nghệ. Vì nhận trách nhiệm nên cần cho tới ngôi trường học tập, quậy tung nóc.
  
  Khương Nhã Tịnh: Cô giáo vô cùng phẩm. Cạnh ngoài rét lùng bên phía trong ấm cúng. Cũng là cô công ty nhiệm của Diệp Ân. 
  
  ---------------------------
  
  Tóm tắt cộc gọn: 
  
  Trường Cao Trung BD có tiếng là một trong ngôi ngôi trường chan chứa rẫy tệ nàn, sang trọng lầm lội nhất vương quốc. Diệp Ân vì như thế chiếm hữu vẻ bề ngoài hack tuổi hạc nên được phó thác fake dạng trở nên phái đẹp sinh, cho tới ngôi ngôi trường ê nhằm chấp hành trách nhiệm.
  
  Tại trên đây, cô bắt gặp được Khương Nhã Tịnh. Cô giáo Khương cao lãnh, luôn luôn lưu giữ đường nét mặt mũi rét như băng tuy nhiên thực tế bên phía trong vô cùng ấm cúng.
  
  P/s: truyện loại nhì bản thân viết lách sau cỗ "Khi nhì tổng tài là oan gia!" 
  
  Vẫn với H, nặng trĩu hoặc nhẹ nhàng tuỳ hứng bản thân k hứa được 😂😂 điều có một không hai bản thân hứa là ko drop nhen!
  
  Lưu ý: truyện hư đốn cấu gia tăng phần kịch tính. Văn phong bản thân thay cho thay đổi một ít, tiếp tục nỗ lực đẽo gọt rộng lớn, nỗ lực tiến thủ cỗ hohi 🤭 À nhưng mà truyện teen nên sẽ có được bao nhiêu kể từ phổ biến.
  
  Cảm ơn bao nhiêu bà luôn luôn theo dõi dõi! Gấu gấu ẳng ẳng! 😗😗