đi thôi tiếng anh là gì

Câu dịch mẫu: Đi thôi! ↔ Let's go.

Bản dịch máy

+ Thêm bạn dạng dịch Thêm

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại bạn dạng dịch mang lại Đi thôi nhập tự vị, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

Các cụm kể từ tương tự động như "Đi thôi" sở hữu bạn dạng dịch trở nên Tiếng Anh

  • cross-town

  • tut · tut-tut

  • hoity-toity

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch "Đi thôi" trở nên Tiếng Anh nhập văn cảnh, bộ lưu trữ dịch

Đi thôi, Erin.

Come on, Erin.

Chúng tớ đi thôi.

Come on, let's go.

Chúng tớ nên đi thôi.

We've got đồ sộ go.

Ta đi thôi nào!

Xem thêm: dành cả thanh xuân để yêu em

Here you go.

Được rồi, đi thôi.

All right, let's go.

Đi thôi, cô.

Let's go, miss.

Giờ đi thôi.

Now, come on.

Họ đang được ở trên đây, đi thôi.

They're here, come on.

Chúng tớ đi thôi.

We got this.

Đến giờ nên đi thôi!

Xem thêm: cá chép hóa rồng full lưng

" Time đồ sộ go ", is right.

Cage, đi thôi.

Cage, let's go.