đọc truyện đam mỹ online

*Đam Mỹ* Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh

*Đam Mỹ* Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh

Thể loại: Đam mỹ, Bách Hợp, Cổ Đại, Báo oán, Cung đình hầu tước đoạt, Cường cường, Chủ thụ, đa phần CP,...

Bạn đang xem: đọc truyện đam mỹ online

Xem thêm

*Đam Mỹ* Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn – Thất Lưu

*Đam Mỹ* Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn – Thất Lưu

Thể loại: Đam mỹ, Mạt Thế, Hệ Thống, Sảng văn, Thăng cung cấp lưu, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, HE Độ...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Xuyên Thành quý khách hàng Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện – Hậu Giản

*Đam Mỹ* Xuyên Thành quý khách hàng Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện – Hậu Giản

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, Huyền Huyễn, Có H, Chủ thụ, 1×1, Sảng...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Thiên Quan Tứ Phúc – Mặc Hương Đồng Xú

*Đam Mỹ* Thiên Quan Tứ Phúc – Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Đam mỹ, Cổ Đại, Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần tai ác, tình hữu độc cộng đồng...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Xông Vào Ngõ Âm Dương – Mộc Hề Nương

*Đam Mỹ* Xông Vào Ngõ Âm Dương – Mộc Hề Nương

Thể loại: tiến bộ hỏng cấu, Đam mỹ, huyền huyễn, linh dị thần tai ác, Huyền học tập, sảng văn, 1×1, cường...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa

*Đam Mỹ* Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương – Lưu Cẩu Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Song trọng sinh, Cường cường, cung đình hầu tước đoạt, HE Độ dài: 89 chương...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Ngụy Trang Học Tra – Mộc Qua Hoàng

*Đam Mỹ* Ngụy Trang Học Tra – Mộc Qua Hoàng

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Vườn ngôi trường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Hài hước, cường cường, Ngọt sủng,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ – Vụ Thỉ Dực

*Đam Mỹ* Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ – Vụ Thỉ Dực

Thể loại: Đam mỹ, toàn cảnh phương Tây, Tây huyễn, Dị thế, Ma pháp, Hệ thống, Cường cường, Xuyên thư,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Công Tử Biến Bại Gia Tử – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

*Đam Mỹ* Công Tử Biến Bại Gia Tử – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Cổ xuyên kim, cường công cường thụ, huynh đệ, hài, HE Độ dài: 82...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn – Nhục Bao Bất Ngật Nhục

*Đam Mỹ* Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn – Nhục Bao Bất Ngật Nhục

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Huyền Huyễn, Tiên hiệp, Tu chân, Trọng sinh, Chủ công, Ngược luyến, Sư loại,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Mang Thai Ngoài Ý Muốn – Điềm Tức Chính Nghĩa

*Đam Mỹ* Mang Thai Ngoài Ý Muốn – Điềm Tức Chính Nghĩa

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Sinh con cái, Giới vui chơi giải trí, Cưới trước yêu thương sau, Chủ thụ, Khế ước tình...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng – Hà Mễ Sao Phấn Ti

*Đam Mỹ* Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng – Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại: Đam Mỹ, tiến bộ, Huyền huyễn, Linh dị thần tai ác, Hài hước, Chủ thụ, Đô thị tơ duyên,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Đừng Kỳ Thị Giống loại – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

*Đam Mỹ* Đừng Kỳ Thị Giống loại – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Thần tiên yêu thương tai ác, Tu chân, Chủ thụ, Kiếp trước kiếp này,...

Xem thêm: không tiếp người xàm l

Xem thêm

*Đam Mỹ* Hân Hoan – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

*Đam Mỹ* Hân Hoan – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới vui chơi giải trí, công bị trầm tính chứng lười ăn x thụ yêu thương đời ham...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Dior Tiên Sinh – Lục Dã Thiên Hạc

*Đam Mỹ* Dior Tiên Sinh – Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Hài Hước, Ngọt sủng,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

*Đam Mỹ* Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Thần tiên yêu thương tai ác, Huyền học tập, Làm nhiều, Hào môn thế gia,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản – Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

*Đam Mỹ* Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản – Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kiếp trước kiếp này, Linh dị...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Ân Hữu Trọng Báo – Quyết Tuyệt

*Đam Mỹ* Ân Hữu Trọng Báo – Quyết Tuyệt

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chủ công, Báo oán, Ngọt sủng, Trọng sinh, Làm nhiều, Vườn ngôi trường, Thanh...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Tiền Sử Dưỡng Phu Ký – Quyết Tuyệt

*Đam Mỹ* Tiền Sử Dưỡng Phu Ký – Quyết Tuyệt

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Huyền Huyễn, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Thú nhân, Song khiết, Làm ruộng,...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến – Bạc đãi Ngạn Biên

*Đam Mỹ* Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến – Bạc đãi Ngạn Biên

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn ngôi trường, Song phía yêu thương thì thầm, Thật fake thiếu hụt gia, HE Độ dài: 65...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Có Con Chim Sơn Ca – Bạc đãi Ngạn Biên

*Đam Mỹ* Có Con Chim Sơn Ca – Bạc đãi Ngạn Biên

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, ngọt sủng, công ty thụ, huynh đệ, Đô Thị Tình Duyên, HE Độ dài: 50...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Thiên Nhai Khách – Priest

*Đam Mỹ* Thiên Nhai Khách – Priest

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, giang hồ nước, mò mẫm khách hàng, vui nhộn, Sắc, HE Độ dài: 77 chương + 2...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Ma Đạo Tổ Sư – Mặc Hương Đồng Khứu

*Đam Mỹ* Ma Đạo Tổ Sư – Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, tu chân, Sắc, HE Độ dài: 113 chương...

Xem thêm

*Đam Mỹ* Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập – Nam Qua Lão Yêu

*Đam Mỹ* Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập – Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, Huyền Huyễn, HE, Dị Giới, tiên hiệp, tu chân, thụ trọng sinh, ngạo kiều...

Xem thêm

Xem thêm: nặn đất sét hình con vật đơn giản

*Đam Mỹ* Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện – Lâm Áng Tư

*Đam Mỹ* Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện – Lâm Áng Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới vui chơi giải trí, Cường cường,...

Xem thêm