my darling nghĩa là gì

Phép dịch "my darling" trở thành Tiếng Việt

ái khanh là bạn dạng dịch của "my darling" trở thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: My darling! That's true. ↔ Anh yêu thương, là vậy đấy.

My darling! That's true.

Anh yêu thương, là vậy đấy.

Oh, my darling.

Ôi, em yêu thương của anh.

Because you, my darling, have no control.

Bởi vì như thế anh không tồn tại năng lượng.

Good morning, my darling.

Buổi sáng sủa đảm bảo chất lượng lành lặn, anh yêu.

My darling one.

Chồng yêu thương của em.

You're a great cook my darling.

Con là 1 trong những đầu phòng bếp xuất sắc ê con yêu.

To my darling daughter Meera and my dear son Kevin...

Mừng mang lại con gái Meera và nam nhi Kevin của u...

But tự you suppose while you're doing that, my darling, you could write that check?

Nhưng anh với nghĩ về là trong lúc thực hiện vậy, anh rất có thể viết lách tấm chi phiếu này được không?

Of course I will, my darling girl.

Dĩ nhiên rồi cháu yêu.

And you, my darling Josephine.

Và mi nữa, Josephine, cục cưng của tao.

" To my darling daughter, April.

" Cho con gái yêu, April.

Good bye, my darling.

Tạm biệt mẹ thân thiết yêu.

Xem thêm: after midnight skin chap 1

As I promised, my darling

Như vẫn hứa, con yêu

Yes, my darling Daughter.

Ba biết rồi, thưa đàn bà cưng

Drink that, my darling.

Uống tính năng này lên đường, anh yêu.

Stop that, my darling, and come over here.

Dừng lại đi và cho tới trên đây này.

Don't tự that, my darling.

Đừng thực hiện thế nữa!

My darling boy!

Cục cưng của mẹ!

You are my darling boy and the world will be exactly as you want it to lớn be.

Con là con của mẹ và trái đất tiếp tục... là những loại nhưng mà con cái ham muốn.

Hear bầm clearly, my darlings, when I say that our days of shame and disgrace are nearly over.

Hãy nghe rõ ràng, những con, Khi tớ trình bày những ngày tăm tối và dù nhục săp sửa kết đốc rồi.

Shengnan, my darling girl.

Thắng Nam, cháu gái ngoan ngoãn của ta

Those slippers are absolutely beautiful, my darling.

Đôi hài ê vô nằm trong đẹp nhất, em yêu.

Not there, my darling.

Không cần địa điểm ê, cưng ạ.

" I long, my darling, to lớn know the touch of your... toàn thân. "

Xem thêm: để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

" Anh ước ao, em yêu, được nghe biết cảm hứng chạm vô... khung người em. "

Well, my darling, I was hoping to lớn make this a celebratory gift.

À, con yêu, thân phụ khao khát đổi thay tính năng này trở thành đi ra một phần quà mừng.