đường tím bằng lăng song ca

TONE: Nam: Ebm | STYLE: Rhumba

Hàng cây trái thắm color, Trên tuyến phố thời xưa, nhị tớ công cộng lối chiêm bao, Em thương sắc tím vì chưng lăng, anh thương color áo Trắng, Tan ngôi trường hoa áo tung tăng...

Bạn đang xem: đường tím bằng lăng song ca

Tình bao năm thắm nồng, Nhưng ko một lời nói yêu thương, ko trao câu ước nguyện, Em ao ước sánh bước nằm trong anh, mừng rỡ cùng nhau ngày đám hỏi, Trên đàng hoa tím.. sườn trời...

[ĐK: ] Mùa đua năm cuối xong xuôi, em bám theo ông xã xứ kỳ lạ, Để phẳng Lăng ngóng điểm xa xôi... Từ lâu yêu thương người tớ, nhưng mà sao ko Chịu đựng thưa, Để giờ tiếc ngơ ngẩn...

Người yêu thương hoa tím ơi, sao ko hóng ko đợi, Vội vàng chi lắm em ơi, Trường đời ko là mơ, như lời nói thơ ngày ê, Trường đời thối lắm nổi trôi...

Bằng Lăng hoa tím buồn, Trên tuyến phố giờ phía trên, anh đơn độc lối này, Tương tư áo Trắng người xưa, giờ tan ngôi trường anh cho tới, Mong lần bóng hình thân thiện thân quen...

Hàng cây trái tưởng ngàng, Thương duyên bản thân dở dang, ko yêu thương đang được lỡ làng mạc, Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Mùa đua năm cuối xong xuôi, em bám theo ông xã xứ kỳ lạ, Để phẳng Lăng ngóng điểm xa xôi... Từ lâu yêu thương người tớ, nhưng mà sao ko Chịu đựng thưa, Để giờ tiếc ngơ ngẩn...

Người yêu thương hoa tím ơi, sao ko hóng ko đợi, Vội vàng chi lắm em ơi, Trường đời ko là mơ, như lời nói thơ ngày ê, Trường đời thối lắm nổi trôi...

Bằng Lăng hoa tím buồn, Trên tuyến phố giờ phía trên, anh đơn độc lối này, Tương tư áo Trắng người xưa, giờ tan ngôi trường anh cho tới, Mong lần bóng hình thân thiện thân quen...

Hàng cây trái tưởng ngàng, Thương duyên bản thân dở dang, ko yêu thương đang được lỡ làng mạc, Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!...

* Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, Hoa còn phía trên, thất lạc em.. rồi!... ** Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, Hoa còn phía trên, thất lạc em.. rồi!......

== HẾT BÀI ==

TONE: C#m | STYLE: Rhumba

[NAM: ] Hàng cây trái thắm color, Trên tuyến phố thời xưa, nhị tớ công cộng lối chiêm bao, [NỮ: ] Em thương sắc tím vì chưng lăng, anh thương color áo Trắng, Tan ngôi trường hoa áo tung tăng...

[NAM: ] Tình bao năm thắm nồng, Nhưng ko một lời nói yêu thương, ko trao câu ước nguyện, [NỮ: ] Em ao ước sánh bước nằm trong anh, mừng rỡ cùng nhau ngày đám hỏi, Trên đàng hoa tím.. sườn trời...

Xem thêm: nữ vương thét chói tai

[ĐK: ] [NAM: ] Mùa đua năm cuối xong xuôi, em bám theo ông xã xứ kỳ lạ, Để phẳng Lăng ngóng điểm xa xôi... [NỮ: ] Từ lâu yêu thương người tớ, nhưng mà sao ko Chịu đựng thưa, Để giờ tiếc ngơ ngẩn...

[NAM: ] Người yêu thương hoa tím ơi, sao ko hóng ko đợi, Vội vàng chi lắm em ơi, [NỮ: ] Trường đời ko là mơ, như lời nói thơ ngày ê, [NAM: ] Trường đời thối lắm nổi trôi...

[NAM: ] phẳng Lăng hoa tím buồn, Trên tuyến phố giờ phía trên, anh đơn độc lối này, [NỮ: ] Tương tư áo Trắng người xưa, giờ tan ngôi trường anh cho tới, Mong lần bóng hình thân thiện thân quen...

[NAM: ] Hàng cây trái tưởng ngàng, Thương duyên bản thân dở dang, ko yêu thương đang được lỡ làng mạc, [NỮ: ] Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, [NAM: ] Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] [NAM: ] Mùa đua năm cuối xong xuôi, em bám theo ông xã xứ kỳ lạ, Để phẳng Lăng ngóng điểm xa xôi... [NỮ: ] Từ lâu yêu thương người tớ, nhưng mà sao ko Chịu đựng thưa, Để giờ tiếc ngơ ngẩn...

[NAM: ] Người yêu thương hoa tím ơi, sao ko hóng ko đợi, Vội vàng chi lắm em ơi, [NỮ: ] Trường đời ko là mơ, như lời nói thơ ngày ê, [NAM: ] Trường đời thối lắm nổi trôi...

[NAM: ] phẳng Lăng hoa tím buồn, Trên tuyến phố giờ phía trên, anh đơn độc lối này, [NỮ: ] Tương tư áo Trắng người xưa, giờ tan ngôi trường anh cho tới, Mong lần bóng hình thân thiện thân quen...

[NAM: ] Hàng cây trái tưởng ngàng, Thương duyên bản thân dở dang, ko yêu thương đang được lỡ làng mạc, [NỮ: ] Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, [NAM: ] Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!...

* [NỮ: ] Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, [NAM: ] Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!... ** [NỮ: ] Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ, [NAM: ] Hoa còn phía trên, thất lạc em.. rồi!......

== HẾT BÀI ==

Hàng cây trái thắm color, 
Trên tuyến phố thời xưa, nhị tớ công cộng lối chiêm bao,  
Em thương sắc tím vì chưng lăng, anh thương color áo Trắng, 
Tan ngôi trường hoa áo tung tăng...

Tình bao năm thắm nồng,
Nhưng ko một lời nói yêu thương, ko trao câu ước nguyện, 
Em ao ước sánh bước nằm trong anh, mừng rỡ cùng nhau ngày đám hỏi, 
Trên đàng hoa tím.. sườn trời... 

[ĐK: ]
Mùa đua năm cuối xong xuôi, em bám theo ông xã xứ kỳ lạ,  
Để phẳng Lăng ngóng điểm xa xôi... 
Từ lâu yêu thương người tớ, nhưng mà sao ko Chịu đựng thưa, 
Để giờ tiếc ngơ ngẩn...

Xem thêm: gả cho góa nam nhân

Người yêu thương hoa tím ơi, sao ko hóng ko đợi,  
Vội vàng chi lắm em ơi,  
Trường đời ko là mơ, như lời nói thơ ngày ê, 
Trường đời thối lắm nổi trôi...

Bằng Lăng hoa tím buồn,  
Trên tuyến phố giờ phía trên, anh đơn độc lối này,  
Tương tư áo Trắng người xưa, giờ tan ngôi trường anh cho tới,  
Mong lần bóng hình thân thiện thân quen...

Hàng cây trái tưởng ngàng,
Thương duyên bản thân dở dang, ko yêu thương đang được lỡ làng mạc, 
Ve ngân khúc hát sầu vương vãi, hoa giăng tím đàng nhung ghi nhớ,
Hoa còn phía trên, thất lạc em rồi!...