câu chuyện bó đũa lớp 7

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Đề thi

Bạn đang xem: câu chuyện bó đũa lớp 7

Phần I: ĐỌC - HIỂU (4 điểm)

Đọc đoạn văn sau và triển khai những yêu thương cầu:

Câu chuyện bó đũa

    Ngày xưa, ở một gia đình bại liệt, có nhị đồng đội. Lúc nhỏ, đồng đội rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy rằng mỗi người một nhà tuy nhiên vẫn hoặc chạm chạm.

    Thấy các con cái ko mến yêu nhau, người phụ vương rất muộn phiền. Một hôm, ông để một bó đũa và một túi tiền bên trên bàn, rồi gọi các con cái, cả trai, cả gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì thưởng cho tới túi tiền

    Bốn người con cái lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà ko có gì bẻ gãy được. Người phụ vương bèn cởi bó đũa đi ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách may mắn.

    Thấy vậy, bốn người con cái cùng nói:

- Thưa phụ vương, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

    Người phụ vương liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con cái đều thấy rằng phân tách lẻ đi ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con cái phải biết thương yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

(Truyện ngụ ngôn Việt Nam)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản?

A. Thuyết minh

B. Tự sự

C. Nghị luận

D. Biểu cảm

Câu 2: Văn bản bên trên gồm mấy nhân vật?

A. Có 2 nhân vật

B. Có 3 nhân vật

C. Có 4 nhân vật

D. Có 5 nhân vật

Câu 3: Phó từ “vẫn” vô câu văn: “Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy rằng mỗi người một nhà tuy nhiên vẫn hoặc chạm chạm”, có tác dụng gì?

A. Chỉ sự tiếp diễn tương tự

B. Chỉ quan tiền hệ thời gian

C. Chỉ mức độ

D. Chỉ sự phủ định

Câu 4: Lúc nhỏ, những người con cái sống thế nào?

A. Anh em hoặc tạo ra gổ nhau

B. Anh em thường nói xấu, ghen tuông ghét nhau

C. Anh em sống hòa thuận, đoàn kết, mến yêu nhau

D. Anh em sánh bì, đố né nhau

Câu 5: Người phụ vương gọi các con cái lại để làm gì?

A. Trò chuyện mừng rỡ vẻ cùng các con

B. Chia tài sản cho tới các con

C. Căn dặn các con cái cần phải thường xuyên chỉ làm việc

D. Bảo họ rằng nếu ai bẻ gãy được bó đũa này thì phụ vương thưởng cho tới túi tiền

Câu 6: Tại sao bốn người con cái không có ai bẻ gãy được bó đũa?

A. Tại vì họ ko dùng hết sức mạnh của mình để bẻ

B. Tại vì họ cầm cả bó đũa người phụ vương đem để bẻ

C. Tại bó đũa làm bằng kim loại nên không có ai bẻ gãy được

D. Tại vì không có ai muốn bẻ gẫy bó đũa cả

Câu 7: Một chiếc đũa được ngầm sánh sánh với gì? Cả bó đũa ngầm sánh sánh với gì?

A. Một chiếc đũa hoặc cả bó đũa ngầm sánh sánh với một người con cái vô câu chuyện

B. Một chiếc đũa được ngầm sánh sánh với một người con; cả bó đũa ngầm sánh sánh với cả bốn người con

C. Một chiếc đãu được ngầm sánh sánh với bốn người con; cả bó đũa ngầm sánh sánh với một người con

D. Một chiếc đũa hoặc cả bó đũa ngầm sánh sánh với cả bốn người con cái vô câu chuyện

Câu 8: Người phụ vương muốn khuyên răn nhủ các con cái điều gì?

A. Các con cái ko cần phải quan hoài, tương trợ lẫn nhau, mỗi người phải tự thân thuộc vận động xây dựng cuộc sống của mình

B. Các con cái phải cùng tập hợp nhau lại, đồng lòng công cộng sức thì mới bẻ gẫy được cả bó đũa

C. Các con cái phải biết mến yêu, đùm bọc lẫn nhau; có đoàn kết thì mới tạo đi ra sức mạnh

D. Các con cái ko so kè, tính toán thiệt rộng lớn số tài sản phụ vương để lại cho tới mỗi người

Câu 9: “Câu chuyện bó đũa” khuyên răn nhủ chúng tao bài học gì vô cuộc sống?

Câu 10: Viết khoảng 5 – 7 dòng trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tinh anh thần đoàn kết

Phần II: TẠO LẬP VĂN BẢN (6 điểm)

Viết bài văn kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho tới biết em đã rút đi ra bài học gì từ câu chuyện ấy, từ đó em vận dụng vào cuộc sống như thế nào?

Đáp án

Phần I:

Câu 1 (0.25 điểm):

Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản?

A. Thuyết minh

B. Tự sự

C. Nghị luận

D. Biểu cảm

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: B

Câu 2 (0.25 điểm):

Văn bản bên trên gồm mấy nhân vật?

A. Có 2 nhân vật

B. Có 3 nhân vật

C. Có 4 nhân vật

D. Có 5 nhân vật

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: D

Câu 3 (0.25 điểm):

Phó từ “vẫn” vô câu văn: “Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy rằng mỗi người một nhà tuy nhiên vẫn hoặc chạm chạm”, có tác dụng gì?

A. Chỉ sự tiếp diễn tương tự

B. Chỉ quan tiền hệ thời gian

C. Chỉ mức độ

D. Chỉ sự phủ định

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thứ phó từ

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: A

Câu 4 (0.25 điểm):

Lúc nhỏ, những người con cái sống thế nào?

Xem thêm: ngô kiến huy giả vờ yêu

A. Anh em hoặc tạo ra gổ nhau

B. Anh em thường nói xấu, ghen tuông ghét nhau

C. Anh em sống hòa thuận, đoàn kết, mến yêu nhau

D. Anh em sánh bì, đố né nhau

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: C

Câu 5 (0.25 điểm):

Người phụ vương gọi các con cái lại để làm gì?

A. Trò chuyện mừng rỡ vẻ cùng các con

B. Chia tài sản cho tới các con

C. Căn dặn các con cái cần phải thường xuyên chỉ làm việc

D. Bảo họ rằng nếu ai bẻ gãy được bó đũa này thì phụ vương thưởng cho tới túi tiền

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: D

Câu 6 (0.25 điểm):

Tại sao bốn người con cái không có ai bẻ gãy được bó đũa?

A. Tại vì họ ko dùng hết sức mạnh của mình để bẻ

B. Tại vì họ cầm cả bó đũa người phụ vương đem để bẻ

C. Tại bó đũa làm bằng kim loại nên không có ai bẻ gãy được

D. Tại vì không có ai muốn bẻ gẫy bó đũa cả

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: B

Câu 7 (0.25 điểm):

Một chiếc đũa được ngầm sánh sánh với gì? Cả bó đũa ngầm sánh sánh với gì?

A. Một chiếc đũa hoặc cả bó đũa ngầm sánh sánh với một người con cái vô câu chuyện

B. Một chiếc đũa được ngầm sánh sánh với một người con; cả bó đũa ngầm sánh sánh với cả bốn người con

C. Một chiếc đãu được ngầm sánh sánh với bốn người con; cả bó đũa ngầm sánh sánh với một người con

D. Một chiếc đũa hoặc cả bó đũa ngầm sánh sánh với cả bốn người con cái vô câu chuyện

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: B

Câu 8 (0.25 điểm):

Người phụ vương muốn khuyên răn nhủ các con cái điều gì?

A. Các con cái ko cần phải quan hoài, tương trợ lẫn nhau, mỗi người phải tự thân thuộc vận động xây dựng cuộc sống của mình

B. Các con cái phải cùng tập hợp nhau lại, đồng lòng công cộng sức thì mới bẻ gẫy được cả bó đũa

C. Các con cái phải biết mến yêu, đùm bọc lẫn nhau; có đoàn kết thì mới tạo đi ra sức mạnh

D. Các con cái ko so kè, tính toán thiệt rộng lớn số tài sản phụ vương để lại cho tới mỗi người

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án: C

Câu 9 (1 điểm):

“Câu chuyện bó đũa” khuyên răn nhủ chúng tao bài học gì vô cuộc sống?

Phương pháp giải:

Từ câu chuyện rút đi ra bài học

Lời giải chi tiết:

- Câu chuyện đã đem đến bài học sâu sắc sắc về sức mạnh của tinh anh thần đoàn kết đối với cuộc sống của nhân loại. Mỗi chúng tao cần phải biết đoàn kết, mến yêu, đùm bọc, sẻ phân tách với nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh phi thường, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề khó khăn, trở ngại vô cuộc sống.

- Trong cuộc sống, cần xây dựng mối quan tiền hệ thân thuộc thiện giữa người với người, tạo nên một xã hội đoàn kết, giàu tình nhân ái,…

- Trong cuộc sống, nếu ko biết đoàn kết mà cứ tị nạnh, ghen tuông ghét lẫn nhau thì sẽ mãi cô độc như một chiếc đũa may mắn bị bẻ gãy vậy.

Câu 10 (1 điểm):

Viết khoảng 5 – 7 dòng trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tinh anh thần đoàn kết

Phương pháp giải:

Nêu suy nghĩ của em

Lời giải chi tiết:

- Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của quần chúng tao, thể hiện qua quýt sự tương trự, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những Khi gặp hoạn nạn, khó khăn.

- Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, ko thể tách dời, cùng đồng lòng công cộng sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lớn giúp chúng tao vượt qua quýt mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh anh thần, rước lại kết quả tốt đẹp cho tới cuộc sống.

- Mỗi chúng tao phải biết quan hoài, giúp đỡ người dùng bè, phát huy cao tinh anh thần đoàn kết vô tập thể để xây dựng tập thể vững mạnh. Biết phấn đấu vô học tập, rèn luyện nhân cách vô sáng, gan dạ vững vàng trở thành người hữu ích ni mai rước sức mình xây dựng quê nhà non sông.

Phần II:

Viết bài văn kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng và cho tới biết em đã rút đi ra bài học gì từ câu chuyện ấy, từ đó em vận dụng vào cuộc sống như thế nào?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng, từ nội dung câu chuyện rút đi ra bài học

Lời giải chi tiết:

I. Mở bài

- Giới thiệu về phân mục truyện ngụ ngôn (khái niệm, đặc thù về nghệ thuật và thẩm mỹ, ý nghĩa…)

- Giới thiệu về truyện “Ếch ngồi lòng giếng” (tóm tắt, bao quát độ quý hiếm nội dung và độ quý hiếm nghệ thuật…)

II. Thân bài

1. Ếch Khi ở vô giếng

- Hoàn cảnh sinh sống chật hẹp, hạn hẹp: vô một chiếc giếng, xung quang đãng chỉ mất vài ba con cái nhái, cua, ốc nhỏ xíu nhỏ

- Ếch tưởng trời chỉ vị loại vung còn bản thân là một trong vị chúa tể.

→ Thiếu nắm rõ, trí tuệ hạn hẹp, nông cạn tuy nhiên lại khinh suất, huênh hoang

2. Ếch Khi thoát khỏi giếng

- Môi ngôi trường sinh sống thay cho thay đổi sau đó 1 trận mưa lớn: to lớn, nhiều loại mới mẻ lạ

- Thái phỏng của ếch: lâng láo, ko thèm nhằm ý cho tới xung xung quanh, ngông nghênh di chuyển mọi chỗ và chứa chấp giờ kêu ồm ộp

- Kết quả: ếch bị một con cái trâu trải qua dẫm bẹp

→ Chủ quan tiền, kiêu ngạo nên phải trả giá bán vượt lên trước đắt

3. Bài học tập rút ra

- Môi ngôi trường nhỏ nhỏ xíu, hạn hẹp tiếp tục giới hạn tầm nắm rõ. Khi sinh sống lâu ở môi trường thiên nhiên ấy, ko không ngừng mở rộng nắm rõ sẽ trở thành nông cạn.

- Sự kiêu ngạo, khinh suất sẽ rất cần trả giá bán.

- Phải nỗ lực không ngừng mở rộng sự nắm rõ, tầm nom.

- Khi thay cho thay đổi môi trường thiên nhiên sinh sống cần thiết cẩn trọng, nhã nhặn nhằm thích ứng.

III. Kết bài

- Khái quát lác độ quý hiếm nội dung và nghệ thuật và thẩm mỹ của truyện

Xem thêm: tháng tư lời nói dối của em

+ Nội dung: phê phán những kẻ nắm rõ cạn hẹp nhưng mà huênh phí phạm, khuyên răn nhủ người tao cần nỗ lực không ngừng mở rộng tầm nắm rõ của tôi, ko được khinh suất, kiêu ngạo.

+ Nghệ thuật: mượn chuyện loài vật nhằm phát biểu xa xăm, kín mít chuyện nhân loại, xây cất hình tượng thân thiện, quen thuộc thuộc…

- Bài học tập cho tới bạn dạng thân: ko được khinh suất, tự phụ, cần luôn luôn nỗ lực học hỏi và chia sẻ nhằm không ngừng mở rộng nắm rõ của bạn dạng thân…