giờ giọt nước mắt cứ thế lăn dài

3107 - 2 - DuongG x Nâu x W/N

Hợp âm ghi chép ở Tone [Am] - Tone gốc Dm: Capo 5

Bạn đang xem: giờ giọt nước mắt cứ thế lăn dài

Đến bao giờ[F] mới nhất hoàn toàn có thể quên[G] cút những câu chuyện[Em] nhưng mà tớ đang được trao[Am]

Đến bao giờ[F]mới hoàn toàn có thể yêu[G] một người cho tới [C]sau

Đến bao giờ[F] mới nhất hoàn toàn có thể quên[G]đi những kỷ niệm[Em] nhưng mà tớ đã[Am]qua

Và nếu[F]hôm ni là ngày[G] nhưng mà tất cả chúng ta đang được rời [C]xa

Chỉ cần thiết ai [F]đó cạnh mặt mũi giới hạn [G]lại và níu lấy [Em]em duy nhất phút [Am]giây

Dù là với [F]đúng hoặc sai [G]vẫn cứ yêu thương thêm 1 [Em]lần chẳng cần thiết nghi ngờ [Am]ngại

Ngày nhiều năm vẫn [F]thế cứ thế trôi [G]hoài

Xem thêm: xin quẻ cửu huyền thất tổ

Lạc mất mặt nhau [Em]sao bản thân còn cút [Am]mãi

Nơi anh [F]đến tiếp tục là một trong những [G]nơi chẳng còn tồn tại [C]em

Giờ giọt nước [F]mắt cứ thế quặt [G]dài

Ngày mon trôi[Em] cút không thể níu [Am]ai

Rồi ngày mai [F]đến đi ra sao Khi [G]cứ nom hy vọng một [Em]người sẽ vẫn ở [Am]lại?

Xem thêm: lê sang đường tím bằng lăng

Ngày hạ năm [F]ấy với nhắc những [G]

Và tất cả chúng ta [Em]đã là nhì thế [Am]giới

Thế giới [F]ấy giờ đây chẳng [G]còn điều gì như là [C]ai