luyện tập chung trang 137

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 137

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo dõi những quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách số đo thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) (2 giờ nửa tiếng + 3h 15 phút) × 3;

    2 tiếng nửa tiếng  + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

    5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta triển khai tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

a) +) (2 giờ nửa tiếng + 3h 15 phút) × 3

        =   5 giờ 45 phút  × 3

        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 tiếng 15 phút)

        =   17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng 30 phút  + 3h 15 phút × 3

    = 2 tiếng nửa tiếng + 9h 45 phút

    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2

         = 12 giờ 60 phút : 2

         =  6 giờ 30 phút

+) 5 giờ trăng tròn phút  + 7 giờ 40 phút : 2

    = 5 giờ trăng tròn phút + 3h 50 phút

    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)

    = 9h 10 phút

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Hương và Hồng hứa bắt gặp nhau khi 10 giờ 40 phút sáng sủa. Hương cho tới điểm hẹn khi 10 giờ trăng tròn phút còn Hồng lại cho tới muộn thất lạc 15 phút. Hỏi Hương cần đợi Hồng nhập từng nào lâu?

Xem thêm: vẽ con hươu cao cổ

A. trăng tròn phút                 B. 35 phút                C. 55 phút                   D. 1 giờ trăng tròn phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa + thời hạn Hồng cho tới muộn đối với giờ hứa.

Cách 2 :

- Tính thời hạn khi Hồng cho tới điểm hẹn = 10 giờ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương cần đợi Hồng = thời gian tham khi Hồng cho tới địa điểm hẹn – thời gian tham khi Hương cho tới điểm hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa số thời hạn là :

       10 giờ 40 phút – 10 giờ trăng tròn phút = trăng tròn phút

Hương cần đợi Hồng trong số thời hạn là:

                   20 + 15 = 35 phút

                                      Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng cho tới điểm lúc:

      10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương cần đợi Hồng nhập số thời hạn là:

      10 giờ 55 phút – 10 giờ trăng tròn phút = 35 phút

                                       Đáp số: 35 phút.

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Bạn Lan kiểm tra giờ tàu kể từ ga thủ đô hà nội lên đường một vài điểm như sau:

Tính thời hạn tàu lên đường kể từ ga thủ đô hà nội cho tới những ga TP Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian tham lên đường = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Thời gian tham tàu lên đường kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga TP Hải Phòng là:

     8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 tiếng 5 phút

+) Thời gian tham tàu lên đường kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút – 14 giờ trăng tròn phút = 3h 5 phút

+) Thời gian tham tàu lên đường kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Đồng Đăng là:

      11 giờ nửa tiếng – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+) Thời gian tham tàu lên đường kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Lào Cai là:

     (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

                            Đáp số:  2 tiếng 5 phút;

Xem thêm: chó ngoan phải biết tuân lệnh

                                          3h 5 phút;

                                          5 giờ 45 phút;

                                          8 giờ.