luyện tập chung trang 139

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất vừa đủ những môn

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 139

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Cho những phân số: \( \displaystyle{3 \over 5};\quad {5 \over 6};\quad{{25} \over {30}};\quad{9 \over {15}};\quad{{10} \over {12}};\quad{6 \over {10}} \cdot \)

a) Rút gọn gàng những phân số trên;

b) Cho biết trong số phân số bên trên sở hữu những phân số này đều bằng nhau. 

Phương pháp giải:

Cách rút gọn gàng phân số:

- Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân chia không còn mang lại số bất ngờ này to hơn \(1\).

- Chia tử số và kiểu mẫu số mang lại số bại.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi cảm nhận được phân số tối giản (phân số ko thể rút gọn gàng được nữa).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{3 \over 5};{5 \over 6}\) là nhì phân số tối giản.

\( \displaystyle\eqalign{
& {{25} \over {30}} = {{25:5} \over {30:5}} = {5 \over 6}; \cr& {9 \over {15}} = {{9:3} \over {15:3}} = {3 \over 5}; \cr 
& {{10} \over {12}} = {{10:2} \over {12:2}} = {5 \over 6}; \cr&  {6 \over {10}} = {{6:2} \over {10:2}} = {3 \over 5} \cdot \cr} \)

b) Các phân số đều bằng nhau là:

\( \displaystyle\eqalign{
& {3 \over 5} = {9 \over {15}} = {6 \over {10}}; \quad \quad   {5 \over 6} = {{25} \over {30}} = {{10} \over {12}} \cdot \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A sở hữu \(32\) học viên được chia đều cả hai bên trở thành \(4\) tổ. Hỏi

a) \(3\) tổ cướp bao nhiêu phần số học viên của lớp?

b) \(3\) tổ sở hữu từng nào học viên ?

Phương pháp giải:

- Lớp 4A được chia đều cả hai bên thực hiện \(4\) tổ nên \(3\) tổ tiếp tục chiếm \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học viên cả lớp.

- Tìm số học viên của \(3\) tổ tức là tìm \( \displaystyle{3 \over 4}\) của \(32\) học viên. Để tìm \( \displaystyle{3 \over 4}\) của \(32\) học viên tao lấy \(32\) nhân với \( \displaystyle{3 \over 4}\), tiếp sau đó ghi thêm thắt đơn vị chức năng nhập thành phẩm.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 4A được chia đều cả hai bên thực hiện \(4\) tổ nên \(3\) tổ tiếp tục chiếm \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học viên cả lớp.

b) Số học viên của 3 tổ là:

                \( \displaystyle32 \times {3 \over 4} = 24\) (học sinh)

                         Đáp số: a) \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học tập sinh; 

                                      b) \(24\) học viên.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quãng đàng kể từ ngôi nhà anh Hải cho tới thị xã lâu năm \(15 km\). Anh Hải chuồn kể từ ngôi nhà đi ra thị xã, Khi chuồn được \( \displaystyle{2 \over 3}\) quãng đàng thì tạm dừng ngủ một khi. Hỏi anh Hải còn nên chuồn tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải tiếp tục đi

Xem thêm: yêu anh ta thế cơ mà

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải còn nên đi 

Cách 2:

- Tìm số phần đàng anh Hải còn nên chuồn tao lấy \(1\) trừ chuồn số phần đàng anh tiếp tục đi

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải còn nên đi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Đi được: \( \displaystyle{2 \over 3}\) quãng đường

Còn lại: ...km?

Bài giải

Cách 1:

Anh Hải chuồn được số ki-lô-mét là:

       \( \displaystyle15 \times {2 \over 3} = 10\,\,(km)\)

Số ki-lô-mét anh Hải còn nên chuồn là:

        \( \displaystyle15 - 10 = 5 \;(km) \)

                                  Đáp số: \( \displaystyle 5km\).

Cách 2:

Số phần quãng đàng anh Hải còn nên chuồn là:

       \( \displaystyle1 - {2 \over 3} = {1 \over 3}\) (quãng đường)

Số ki-lô-mét anh Hải còn nên chuồn là:

       \( \displaystyle15 \times {1 \over 3} = 5\,\,(km)\)

                                  Đáp số: \( \displaystyle5km\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tao kéo ra \(32\; 850l\) xăng, phiên sau kéo ra bởi vì \(\dfrac{1}{3}\) lần thứ nhất thì nhập kho sót lại \(56\; 200 l\) xăng. Hỏi khi đầu nhập kho sở hữu từng nào lít xăng?

Phương pháp giải:

- Tính số lít xăng kéo ra phiên loại nhì tao lấy \(32\; 850l\) nhân với \(\dfrac{1}{3}\).

- Số xăng khi đầu nhập kho = số xăng kéo ra lần thứ nhất \(+\) số xăng kéo ra phiên sau \(+\) số xăng sót lại nhập kho.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần đầu: 32 850 lít

Lần sau: \(\dfrac{1}{3}\) phiên đầu

Còn lại: 56 200 lít

Lúc đầu: .... lít?

Bài giải

Số lít xăng phiên sau kéo ra là:

         \( \displaystyle 32\;850 \times {1 \over 3} = 10\;950\) (lít)

Lúc đầu nhập kho sở hữu số lít xăng là: 

Xem thêm: không được yêu bạn thân

         \( \displaystyle32 \;850 + 10\; 950 + 56\; 200= 100\; 000 \) (lít)

                                   Đáp số: \( \displaystyle100 \;000 \) lít.

Loigiaihay.com