nhân vật chính của my hero academia

Dưới đấy là vấn đề những anh hùng vô My Hero Academia Manga và Anime.

Cao Trung U.A

Đội ngũ Nhân sự

Maijima Higari

Power Loader

Khoa Anh hùng

Shouda Nirengeki

Shouda Nirengeki

Các Khoa khác

Anh hùng thường xuyên nghiệp

Crust

Crust

Wash

Wash

Backdraft

Backdraft

Death Arms

Death Arms

Slugger

Slug

Crimson Riot

Crimson Riot

Gunhead

Gunhead

Mizushima Masaki

Manual

Fourth Kind

Fourth Kind

Slugger

Uwabami

Native

Native

Kesagiriman

Kesagiriman

Chatora Yawara

Tiger

Tội Phạm

Tội phạm độc lập

Tobita Danjuro

Gentle

Liên minh Tội phạm

Giran

Giran

Nomu Hosu (1)

Nomu Hosu (1)

Nomu Hosu (2)

Nomu Hosu (2)

Yakuza

Kurono Hari

Chronostasis

Irinaka Joi

Mimic

Rappa Kendo

Rappa Kendo

Tengai Hekiji

Tengai Hekiji

Nemoto Shin

Nemoto Shin

Katsukame Rikiya

Katsukame Rikiya

Hojo Yu

Hojo Yu

Tabe Soramitsu

Tabe Soramitsu

Học viện Ketsubutsu

Bản mẫu:Ketsubutsu Academy Gallery

Cao trung Shiketsu

Bản mẫu:Shiketsu High Gallery

Học viện Isamu

Bản mẫu:Isamu High Gallery

Cao trung Seijin

Bản mẫu:Seijin High School Gallery

Học viện Seiai

Bản mẫu:Seiai Academy Gallery

Tiểu học tập Masegaki

Bản mẫu:Masegaki Primary School Gallery

Anh hùng thường xuyên nghiệp

Bản mẫu:Pro Heroes Gallery Bản mẫu:Pussycats Gallery Bản mẫu:Team Idaten Gallery Bản mẫu:Oki Mariner Crew Gallery Bản mẫu:Sir Nighteye's Hero Office Gallery Bản mẫu:Former Pro Heroes Gallery Bản mẫu:Sidekicks Gallery

Tội phạm

Bản mẫu:Villains GalleryBản mẫu:Street Thieves Gallery

Liên minh Tội phạm

Bản mẫu:League of Villains Gallery

Yakuza

Bản mẫu:Yakuza Gallery

Xem thêm: võ hạ trâm là ai

Lực lượng cảnh sát

Bản mẫu:Police Force Gallery

Ủy ban an toàn và tin cậy công cộng

Bản mẫu:Safety Commission Gallery

Thường dân

Bản mẫu:Individuals Gallerypl:Postacie ru:Персонажи pt-br:Lista de Personagens