nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

 • Reads 709,672
 • Votes 56,142
 • Parts 73

Ongoing, First published May 22, 2017

Bạn đang xem: nhân vật phản diện mỉm cười tà mị

Table of contents

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

  Xem thêm: thiếu niên ca hành ngoại truyện

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Sun, May 28, 2017

  Xem thêm: em em là của anh

 • Sun, May 28, 2017

 • Sun, May 28, 2017

Tên đái thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười cợt cùn mị;
  Tên gốc: Phản phái cùn mị nhất tiếu;
  Tác giả: Tây Tử Tự;
  Nguồn: convert	Slytherin House;
  Dịch: Qick Trans;
  Editor: Cici;
  Tình trạng: trả 97 chương (6 PN);
  Thể loại: Xuyên qua chuyện - huyền huyễn - tu chân - chăm sóc trở nên - HE; phúc hắc điềm tĩnh vặn vẹo vươn lên là thái công x Khổ bức kiên lăm le yếu ớt thụ;
  Nhân vật chính: Tần Khai Dịch x Thẩm Phi Tiếu
   
  Giới thiệu
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu đái thuyết của tớ, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực đè nén rất rộng.
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu đái thuyết của tớ, lại xuyên nhập hero phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực đè nén rất là rộng lớn.
  
  Làm một người xuyên nhập chủ yếu đái thuyết của tớ, lại xuyên nhập hero phản diện, lại nên dẫn dắt nội dung đái thuyết theo như đúng phía chuồn, Tần Khai Dịch tỏ vẻ bản thân ko lúc nào mong muốn viết lách đái thuyết nữa.
  
  Tần Khai Dịch: "Đậu xanh rì, vẫn xuyên trở nên hero phản diện rồi mà còn phải nên bám theo nội dung thì coi như đoạn chuồn. Thẩm Phi Tiếu, đỗ xanh mái ấm ngươi hoàn toàn có thể kể từ bên trên người của tớ xuống ko chẳng không?"
  
  Thẩm Phi Tiếu: "Sư huynh, tớ không thích."

#547sung