như lời ngài đã hứa

Lời Cha phán [C]hứa: “ Hỡi [G/B]Con, chớ kinh hoảng [Am]chi!”

Vì Ta mặt mày [Em]con Khi [F]đứng hoặc Khi [G]ngồi

Bạn đang xem: như lời ngài đã hứa

Và con cái phía trên [F]sẽ ko bao [G]giờ đơn cái.

[Em]Bởi Ta mặt mày [Am]cạnh con cái phía trên.

Hỡi [F]con, còn [Dm7]lo lắng [G]chi?

Lòng con cái tin cẩn [C]quyết: Có [G/B]Cha luôn luôn hằng [Am]bên

Và ko nao [Em]núng Khi [F]sống ở nhập [G]Ngài.

Cậy coi điểm [F]Chúa từng bước một [G]

đường con cái lên đường, [Em]có Cha kinh hoảng [A7]gì nguy khốn.

Xem thêm: ngô kiến huy giả vờ yêu

Chúa [Dm]ơi! Đời [F]con [G]cần [F]Cha

ĐK:

Vì sở hữu Giê-[C]Su lòng con cái thái [G]an.

Có Giê-[Em]Su lòng phấn chấn chứa chấp [Am]chan.

Ngài [F]là mức độ [Dm7]mới mang đến [G]con.

Xem thêm: hút bể phốt hà nội khoán

Vì sở hữu Giê-[C]Su lòng ko khiếp [G]kinh.

Có Giê-[Em]xu lòng con cái vững vàng [Am]tin.

[F]Duy Giê-Su là [G]chính năng lượng của [C]con