phu nhân xin tự trọng

(Chinhphu.vn) - Mẫu đơn ý kiến đề nghị nhập cuộc lực lượng nhập cuộc bảo đảm bình an, trật tự động ở hạ tầng theo đuổi Thông tư 14/2024/TT-BCA.

Theo Thông tư 14/2024/TT-BCA, hồ sơ tuyển chọn chọn Tổ viên Tổ bảo đảm bình an, trật tự động ở cơ sở gồm:

Bạn đang xem: phu nhân xin tự trọng

+ Đơn ý kiến đề nghị nhập cuộc lực lượng nhập cuộc bảo đảm bình an, trật tự động ở hạ tầng (

);

+ Bản khai sơ yếu ớt lý lịch;

+ Chứng nhận của hạ tầng ngục thất bệnh dịch, trị bệnh dịch được xây dựng, sinh hoạt theo đuổi quy lăm le của pháp lý về sự với vừa đủ sức khoẻ;

+ bằng phẳng đảm bảo chất lượng nghiệp hoặc tiếp tục triển khai xong lịch trình dạy dỗ trung học tập hạ tầng trở lên trên hoặc tiếp tục học tập hoàn thành lịch trình dạy dỗ tè học tập theo đuổi quy lăm le bên trên khoản 3 Điều 13 Luật Lực lượng nhập cuộc bảo đảm bình an, trật tự động ở hạ tầng.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_____________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THAM GIA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ

AN NINH, TRẬT TỰ Tại CƠ SỞ

Xem thêm: sát thương chí mạng là gì

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban dân chúng …………..(1)…

Họ và thương hiệu công dân đề nghị: ………………………….………………

Hiện đang được thông thường trú (tạm trú) tại:………………………………………

Số năng lượng điện thoại:………….

Tôi ý kiến đề nghị được nhập cuộc lực lượng nhập cuộc bảo đảm bình an, trật tự động ở hạ tầng.

Gửi tất nhiên đơn này làm hồ sơ tuyển chọn lựa chọn theo đuổi quy định:……………….

………………………………………………………………………….

Kính ý kiến đề nghị cấp cho với thẩm quyền kiểm tra, đưa ra quyết định.

Tôi van lơn trân trọng cảm ơn!

....(2).... ngày .... mon.... năm…..
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Xem thêm: những câu chuyện cổ tích hay

Ghi chú:

(1) Ghi ví dụ thương hiệu Ủy ban dân chúng cấp cho xã (hoặc Ủy ban dân chúng thị trấn điểm ko tổ chức triển khai đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã).

(2) Địa danh.

  • bảo đảm an ninh
  • đơn đề nghị
  • Thông tư 14/2024/TT-BCA
  • Sở Công an