thiên đồng cung phu thê

 • Trang chủ
 • Học tử vi

Thiên Đồng công ty về phần mình white tạo nên sự, tức vứt không còn sự nghiệp đang xuất hiện rồi mới mẻ tự động lập nên sự nghiệp mới mẻ. Mang chân thành và ý nghĩa này cất cánh vô cung phu thê thì trở thành nhị lượt nhân duyên. Nhất là ở thời thượng cổ, hôn nhân gia đình nên qua loa mai nguyệt lão (tương đương với "sự nghiệp đang được có"), cho nên vì vậy Thiên Đồng ở cung phu thê phần nhiều công ty về hấp thụ thiếp (tương đương với "tự lập nên sự nghiệp mới"). Tại thời tân tiến, thông thường thường xuyên trước hôn nhân gia đình đă từng ở cộng đồng cùng nhau hoặc sở hữu thương yêu nổng cháy, sau thời điểm xa cách nhau mới mẻ tái mét hợp ý. Cần nên hiểu được ý nghĩa, mới mẻ rất có thể luận đoán cụ thể.
Hễ Thiên Đồng ở cung phu thê, đều công ty về lấy bà xã nhỏ tuổi hạc, hoặc lấy ông chồng rộng lớn tuổi hạc, tuổi thọ chênh chéo nhau nhiều mới mẻ rất có thể trở nên bà xã ông chồng. Nếu ko, phái nữ mệnh công ty về thực hiện nhị chống. Đây cũng chính là đạo "xu cát tị nạnh hung".
"Thiên Đồng, Thái Âm" đồng chừng ở nhị cung Tí hoặc Ngọ, phái nam mệnh công ty về lấy bà xã đẹp; phái nữ mệnh lấy ông chồng sở hữu phong thái. Gặp những sao khoa văn, hoặc những sao khoan hoa, công ty về người một nửa yêu thương được người không giống giới nhằm ý, ưu tiên.
"Thiên Đồng, Thái Âm" thủ cung phu thê, tuy nhiên Thái Âm Hóa Kị, công ty về tái mét thơm thì cát lợi, rất có thể sinh sống cho tới bạc đầu. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, tái mét thơm cũng ko như ý cát tường. Hội Cự Môn Hóa Kị thì vô kể tai tiếng, dễ dàng li hôn. Hội Thái Dương Hóa Kị, công ty về bà xã nhiều ngờ, hoặc ông chồng nhiều dịch.
"Thiên Đồng, Thái Âm" bắt gặp sao lộc, nhất là Thiên Đồng Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Lộc, công ty về phiên bản thân mật mệnh tạo nên thông thường sinh lòng phía ngoại; bắt gặp "sao lẻ" phụ, tá thì sẽ càng dễ dàng sở hữu tình yêu bên phía ngoài.
"Thiên Đồng, Thái Âm" đồng chừng ở nhị cung Tí hoặc Ngọ, bắt gặp những sao sát, kị, hình, công ty về sinh li tử biệt, hoặc bắt gặp nhau không nhiều tuy nhiên xa cách nhau nhiều. Các cung hạn "Thái Dương, Cự Môn", "Liêm Trinh, Phá Quân", "Thiên Cơ, Thiên Lương" thủ cung phu thê là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung sở hữu tính then chốt.
"Thiên Đồng, Cự Môn" ở nhị cung Sửu hoặc Mùi, bắt gặp Hóa Kị, Hóa Lộc, đều dễ dàng bị đau nhức cực khổ vì như thế tình, sở hữu thương yêu ko thông thường, hoặc yêu thương đơn phương. Nếu Cự Môn Hóa Kị, bà xã ông chồng hoặc giành cãi tiếng ồn. Trường hợp ý bắt gặp những sao phụ, tá cát, mà còn phải trở thành song hội nhập, mới mẻ công ty về hôn nhân gia đình ổn định toan. Nếu bắt gặp "sao lẻ", nếu như từng ở cộng đồng, hoặc bỏ vứt thơm ước thì rất có thể rời nên trải qua loa nhị, tía lượt nhân duyên; nên kết duyên muộn, phái nữ mệnh còn công ty về thực hiện nhị chống hoặc nối tiếp thất. Đến cung hạn phu thê "Liêm Trinh, Thiên Phủ" đối nhau với "Vũ Khúc, Thiên Tướng", phần nhiều yêu thương người vẫn kết duyên. Xem những sao khoan hoa, hoặc những sao khoa văn ở cung này nhằm xác lập.
"Thiên Đồng, Cự Môn" đồng chừng ở nhị cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung phu thê, cung mệnh là cơ hội "Dương Lương Xương Lộc"; ở cung Mão ưu rộng lớn ở cung Dậu, tuy nhiên đều công ty về người một nửa yêu thương sở hữu sự nghiệp riêng rẽ. Vì vậy nên thực hiện không giống nghề ngỗng, không giống khu vực thao tác, nếu như không sẽ có được nhiều tai tiếng, rối ren.
"Thiên Đồng, Thiên Lương" đồng chừng ở nhị cung Dần hoặc Thân, phái nam mệnh công ty về sau thời điểm li thơm, lấy được bà xã không giống xinh đẹp; phái nữ mệnh công ty về sau thời điểm tái mét giá bán lấy được ông chồng mới mẻ sở hữu sự nghiệp đảm bảo chất lượng rộng lớn. Nam nên lấy bà xã nhỏ tuổi hạc, phái nữ nên lấy ông chồng rộng lớn tuổi hạc. Nếu ko tái mét thơm, công ty về bà xã ông chồng vì như thế yếu tố hoàn cảnh tuy nhiên li giã, tiếp sau đó mới mẻ tái mét hợp ý.
"Thiên Đồng, Thiên Lương" đồng chừng ở nhị cung Dần hoặc Thân, bắt gặp "sao lẻ" phụ, tá, ắt công ty về tái mét hôn; bắt gặp những sao sát, kị, hình, tiếp tục công ty về bà xã ông chồng đơn giản hư hỏng danh, hoặc bị "hình khắc". Đến cung hạn phu thê Liêm Trinh Hóa Kị hội Vũ Khúc Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm người một nửa yêu thương bị nàn tai; ở cung hạn phu thê Thái Dương Hóa Kị hội Thái Âm Hóa Kị, phần nhiều ứng nghiệm bà xã ông chồng sinh li.
Thiên Đồng độc tọa ở nhị cung Mão hoặc Dậu, thủ cung phu thê, đối cung là Thái Âm, cũng công ty về người một nửa yêu thương xinh đẹp mắt, tuấn tú. Được cát hóa, sở hữu sao cát, công ty về hôn nhân gia đình niềm hạnh phúc, nhất là tình huống từng ở cộng đồng, tiếp sau đó mới mẻ đầu tiên kết duyên thì sẽ càng đích. Nếu sở hữu những sao sát, kị, hình tụ hội, công ty về nhị, tía lượt hôn nhân gia đình. Nữ mệnh công ty về thực hiện nhị chống hoặc nối tiếp thất.
Thiên Đồng ở cung Mão, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Hợi; hoặc Thiên Đồng ở cung Dậu, hội Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Tị; tuy nhiên sở hữu Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng chừng với Thiên Đồng, công ty về vì như thế yếu tố hoàn cảnh khách hàng quan lại tuy nhiên bà xã ông chồng phân chia li.
Thiên Đồng ở nhị cung Mão hoặc Dậu, bắt gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp; còn tồn tại những tạp diệu Giải Thần (Niên Giải, Nguyệt Giải), Quả Tú, Đại Hao, Thiên Hư đồng chừng, công ty về bà xã ông chồng hữu danh vô thực.
Nam mệnh cung phu thê là Thiên Đồng ở nhị cung Mão hoặc Dậu, cũng tránh việc bắt gặp Thiên Diêu, Âm Sát, Kiếp Sát, công ty về bà xã sở hữu thủ đoạn.
Đối với Thiên Đồng ở nhị cung Mão hoặc Đậu, những cung hạn phu thê Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, "Liêm Trinh, Thiên Tướng" là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung sở hữu tính then chốt.
Thiên Đồng độc tọa ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung phu thê, đối nhau với Cự Môn, tình hình phiên phiến tương tự động như "Thiên Đồng, Cự Môn". Lây những cung hạn phu thê Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Tướng, "Liêm Trinh, Thất Sát" thực hiện đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung sở hữu tính then chốt.
Thiên Đồng ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, bắt gặp những sao khoan hoa, hoặc những sao khoa văn, trở thành cơ hội viên "phản bối", công ty về tái mét thơm đảm bảo chất lượng rộng lớn hôn nhân gia đình lần thứ nhất. Nam mệnh còn công ty về được gia sản nhờ bà xã, hoặc được nhạc gia đưa đường nên sự nghiệp trở thành tựu.
Thiên Đồng độc tọa ở nhị cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, đối nhau với Thiên Lương, đặc thù phiên phiến tương tự động như "Thiên Đồng, Thiên Lương". Lấy những cung hạn phu thê "Vũ Khúc, Thiên Phủ", "Thái Âm, Thái Dương", Liêm Trinh, thực hiện đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung sở hữu tính then chốt.
Thiên Đồng ở nhị cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, sở hữu Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu hoặc đồng chừng, đều công ty về bà xã ông chồng bắt gặp nhau không nhiều tuy nhiên xa cách nhau nhiều, hoặc bà xã ông chồng từng người một nơi; bắt gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì sẽ càng đích.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Các nội dung bài viết khác:
 • Vòng Lộc tồn
 • Làm thế này rất có thể bắt gặp hung hóa cát?
 • Tướng diện Khi sao Thiên đồng thủ mệnh
 • Bật Mí Ý Nghĩa 12 Cung Vô Chính Diệu Trên Lá Số Tử Vi
 • Tại sao biết người cơ phát triển sẽ tiến hành đảm bảo chất lượng đẹp?
 • Dùng nhiều đối chiếu 5 nhân tố vô tử vi: lợi chưa ổn hại
 • Tham Lang ở cung tử nữ
 • Phá Quân ở cung điền trạch
 • Trung Châu Tử vi sơ cấp cho giảng nghĩa luận cung Phụ mẫu
 • Tướng diện Khi sao Thiên bổng thủ mệnh
 • Vũ Khúc ở cung phụ mẫu
 • Không lấy bà xã thế tuy nhiên cung vẫn thực hiện từng mang đến đàn bà