toán lớp 4 trang 123 124

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 123 124

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số tương thích nhằm viết lách nhập điểm chấm sao cho:

a) 75... phân tách không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 5.

b) 75... phân tách không còn mang đến 2 và phân tách không còn mang đến 5.

 Số tìm ra sở hữu phân tách không còn mang đến 3 không?

c) 75... phân tách không còn mang đến 9

Số tìm ra sở hữu phân tách không còn mang đến 2 và 3 không?

Phương pháp giải:

Áp dụng những tín hiệu phân tách không còn mang đến 2; 5; 9; 3:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

a) cũng có thể viết lách nhập điểm chấm một trong số chữ số: 2; 4; 6; 8 tức là:

           752, 754, 756, 758

b) Số phân tách không còn mang đến 2 và phân tách không còn mang đến 5 thì chữ số tận nằm trong của số ê nên là 0. Vậy viết lách 0 nhập điểm chấm:

          750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 phân tách không còn mang đến 3.

Vậy số 750 là số phân tách không còn mang đến 3. 

c) Để số 75... phân tách không còn mang đến 9 thì 7 + 5 + ... nên phân tách không còn mang đến 9, hoặc 12 + ... nên phân tách không còn mang đến 9.

Vậy tớ điền số 6 nhập điểm chấm:     756

Số 756 sở hữu chữ số tận nằm trong là 6 nên phân tách không còn mang đến 2, số 756 phân tách không còn mang đến 3 (vì số 756 sở hữu tổng những chữ số là 18 và 18 phân tách không còn mang đến 3).

Vậy số 756 phân tách không còn cho tất cả 2 và 3.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mỗi lớp học tập sở hữu \(14\) học viên trai và \(17\) học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập ê.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập ê.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số học viên của lớp học tập ê.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học viên gái) nhập số học viên của lớp học tập ê sở hữu tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và khuôn số là tổng số học viên của lớp học tập.

Lời giải chi tiết:

 Số học viên của lớp học tập này đó là :

                \(14 + 17 = 31\) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập ê là:  \(\dfrac{14}{31}\).

b) Phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập ê là:   \(\dfrac{17}{31}\).

Bài 3

Trong những phân số  \( \dfrac{20}{36}; \;\dfrac{15}{18} ; \;\dfrac{45}{25}; \;\dfrac{35}{63}\) phân số nào là bằng \(\dfrac{5}{9}\) ?  

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở nên phân số tối giản. Các phân số vày phân số \(\dfrac{5}{9}\) thì rút gọn gàng được trở nên phân số tối giản là \(\dfrac{5}{9}\).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến, tớ có:

\(\dfrac{20}{36}=\dfrac{20:4}{36:4}=\dfrac{5}{9}\);                                 \(\dfrac{15}{18}=\dfrac{15:3}{18:3}=\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{45}{25}=\dfrac{45:5}{25:5}=\dfrac{9}{5}\);                                 \(\dfrac{35}{63}=\dfrac{35:7}{63:7}=\dfrac{5}{9}\)

Vậy những phân số bằng \(\dfrac{5}{9}\) là: \(\dfrac{20}{36};\dfrac{35}{63}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số: \(\dfrac{8}{12};\dfrac{12}{15};\dfrac{15}{20}\) theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu.

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số đang được mang đến trở nên phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau khoản thời gian rút gọn gàng bằng phương pháp quy đồng khuôn số những phân số ê.

- So sánh những phân số ban sơ rồi bố trí theo thứ tự động kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{8}{12}=\dfrac{8:4}{12:4}=\dfrac{2}{3}\);             \(\dfrac{12}{15}=\dfrac{12:3}{15:3}=\dfrac{4}{5}\);             \(\dfrac{15}{20}=\dfrac{15:5}{20:5}=\dfrac{3}{4}\)

Quy đồng khuôn số những phân số: \(\dfrac{2}{3};\dfrac{4}{5};\dfrac{3}{4}\) tớ có:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 5 \times 4}{3 \times 5 \times 4}=\dfrac{40}{60}\);          \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\);         \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\)

Vì \( \dfrac{48}{60}> \dfrac{45}{60}>\dfrac{40}{60}\) nên \(\dfrac{4}{5} >\dfrac{3}{4}>\dfrac{2}{3}\).

Hay \(\dfrac{12}{15}> \dfrac{15}{20}> \dfrac{8}{12}\).

Vậy những phân số đang được mang đến xếp theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu như sau:   \(\dfrac{12}{15};\;\dfrac{15}{20};\;\dfrac{8}{12}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Hai hình chữ nhật sở hữu phần cộng đồng là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải quí tại vì sao hình tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy nhiên.

b) Đo phỏng  dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi đánh giá coi từng cặp cạnh đối lập sở hữu cân nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có tính lâu năm lòng DC là 4cm, độ cao AH là 2cm. Tính diện tích S của hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo phỏng lâu năm những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút rời khỏi đánh giá.

- Muốn tính diện tích S hình bình hành tớ lấy phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD nằm trong nhị cạnh đối lập của hình chữ nhật ở ngang nên bọn chúng tuy nhiên song cùng nhau.

Cạnh DA và cạnh BC nằm trong nhị cạnh đối lập của hình hình chữ nhật đặt điều chéo cánh nên bọn chúng tuy nhiên song nhau.

b) Đo phỏng lâu năm những cạnh của hình tứ giác ABCD tớ có:

AB = 4cm;                                DA = 3cm;  

CD = 4cm;                                BC = 3cm

Do đó AB = CD và DA = BC.

Vậy tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập cân nhau.

Xem thêm: thám tử lừng danh conan movie 19

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

                   4 × 2 = 8 (cm2

Loigiaihay.com