toán lớp 5 trang 116 117

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 116 117

Video chỉ dẫn giải

Viết nhập dù trống trải (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Để gọi (hoặc viết) những số đo thể tích tớ gọi (hoặc viết) số đo trước rồi đọc (hoặc viết) thương hiệu đơn vị chức năng đo thể tích.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập khu vực trống:

a) 1dm3 = ....cm3                                            375dm3  = ....cm3

    5,8dm3 = ....cm3                                         \(\dfrac{4}{5}\)dm3= .....cm3 

Xem thêm: truyện yêu em tự khi nào

b) 2000cm3 = .....dm3                                            154 000cm3 = .....dm3

    490 000cm3 = ......dm3                                       5100cm3 = .....dm3

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội thay đổi : 1dm3 = 1000cm3   

Lời giải chi tiết:

a) 1dm3 = 1000cm3                                        375dm3  = 375 000cm3

    5,8dm3 = 5800cm3                                     \(\dfrac{4}{5}\)dm= 800cm3 

b) 2000cm3 = 2dm3                                                154 000cm3 = 154dm3

    490 000cm3 = 490dm3                                       5100cm3 = 5,1dm3

Lý thuyết

Để đo thể tích người tớ rất có thể người sử dụng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

a) Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương đem cạnh nhiều năm 1cm.

    Xăng-ti-mét khổi ghi chép tắt là cm3.

b) Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương đem cạnh nhiều năm 1dm.

Xem thêm: trang chủ chú bé rồng

    Đề-xi-mét khối ghi chép tắt là dm3.

c) Hình lập phương cạnh 1dm gồm: 10 × 10 × 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. Ta có:

                    1dm3 = 1000cm3