toán lớp 5 trang 178


Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Phần 1: Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng: 

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 178

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

\(0,8\% = \) ?

A. \(\dfrac{8}{10}\)                                      B. \(\dfrac{8}{100}\)

C. \(\dfrac{8}{1000}\)                                  D. \(\dfrac{8}{10000}\)

Phương pháp giải:

Viết \(0,8\% \) bên dưới dạng phân số thập phân phụ thuộc đặc thù \(1\%=\dfrac{1}{100}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có:   \(0,8\% =\dfrac{8}{1000}\).

Chọn đáp án C. 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Biết 95% của một vài là 475, vậy \(\dfrac{1}{5}\) của số bại liệt là:

A. 19                                          B.95

C. 100                                        D. 500

Phương pháp giải:

- Tìm số bại liệt tao lấy 475 phân chia cho tới 95 rồi nhân với 100 hoặc lấy 475 nhân với 100 rồi phân chia cho tới 95.

- Tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số bại liệt tao lấy số bại liệt nhân với \(\dfrac{1}{5}\)

Lời giải chi tiết:

Số bại liệt là:                 475 ×  100 : 95 = 500.

 \(\dfrac{1}{5}\) của 500 là:         500 \(\times \,\dfrac{1}{5}\) = 100.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Người tao xếp những hình lập phương nhỏ trở thành những khối. Trong những khối tiếp sau đây, khối nào là sở hữu chứa được nhiều hình lập phương nhất ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi kiểm điểm số hình lập phương nhỏ của từng hình tiếp sau đó đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khối A sở hữu 24 hình lập phương, khối B sở hữu 22 hình lập phương; khối C sở hữu 24 hình lập phương; khối D sở hữu 28 hình lập phương.

Vậy khối D sở hữu chứa được nhiều hình lập phương nhất.

Chọn đáp án D.

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1 trang 179

Một tấm bìa hình vuông vắn đã và đang được tô màu sắc như hình vẽ mặt mũi. Tính:

a) Diện tích của phần đang được tô màu sắc.

b) Chu vi của phần ko tô màu sắc.

Xem thêm: duy ngã độc tôn là gì

Phương pháp giải:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc vày diện tích S của hình trụ nửa đường kính 10cm. sát dụng công thức C = r x 2 x 3,14

Chu vi của hình trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc. Áp dụng công thức S = r x r x 3,14

Lời giải chi tiết:

Diện tích của phần đang được tô màu sắc vày diện tích S của hình trụ nửa đường kính 10cm.

a) Diện tích phần đang được tô màu sắc là:

           10 ×  10 × 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình trụ 10cm đó là chu vi của phần ko tô màu sắc.

Chu vi của phần ko tô màu sắc là:

          10 ×  2 ×  3,14 = 62,8 (cm)

                                 Đáp số: a) 314cm2 ;

                                              b) 62,8cm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mẹ mua sắm gà và cá không còn 88 000 đồng. Số chi phí mua sắm cá vày 120% số chi phí mua sắm gà. Hỏi u mua sắm cá không còn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm cá vày 120% số chi phí mua sắm gà nên tao sở hữu tỉ số thân thuộc số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

        \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

- Tìm số chi phí mua sắm cá phụ thuộc vấn đề mò mẫm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại liệt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cá và gà : 88000 đồng

Số chi phí cá vày 120% số chi phí gà

Cá : ? đồng

Bài giải:

Số chi phí mua sắm cá vày 120% số chi phí mua sắm gà nên tao sở hữu tỉ số thân thuộc số chi phí mua sắm cá và mua sắm gà là:

                  \(\displaystyle 120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu như số chi phí mua sắm gà là 5 phần thì số chi phí mua sắm cá là 6 phần như vậy.

Tổng số phần cân nhau là:

           5 + 6 = 11 (phần)

Số chi phí mua sắm cá là:

           88000 : 11 × 6 = 48000 (đồng)

                               Đáp số: 48000 đồng. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một xe hơi chuồn được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp bại liệt xe hơi chuồn được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã từng đi cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Một phi thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền chuồn xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền chuồn ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng đàng như Lúc xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Trong phụ vương ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng bại liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng bại liệt. Hỏi ngày loại phụ vương cửa hàng bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 trang 117 118

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.