trường bản lườm đã vận

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Tổng số phần đều nhau là:

3+1=4 (phần)

Số em phái đẹp ngôi trường hoạt động được là:

36:4x3 = 27 (em)

Số em nam trường hoạt động được là:

36 - 27 = 9 (em)

Tự đáp số nhé

nữ: 3 phần

nam :1 phần

nam+nữ=36 em

Tổng số phần vị nhau: 3+1=4 (phần)

Giá trị 1 phần: 36:4= 9(em)

Số học viên nam: 9x1=9 (em)

Số học viên nữ: 36-9= 27(em)

Đáp sô: 9 phái nam, 27 nữ

trường hoạt động được số em phái nam là 36:(3+1)=9 (em)

trường hoạt động được số em phái nam là 9.3=27 (em)

 đ/s......

Tổng số phần đều nhau của số em phái đẹp và số em phái nam là: 3 + 1 = 4 (phần)

Giá trị một trong những phần là: 36 : 4= 9 (em)

Trường vẫn hoạt động được số em phái nam là: 9 x 1= 9 (em)

Trường vẫn hoạt động được số em phái đẹp là: 9 x 3 = 27 (em)

Tổng - tỉ:

Nam: |----|

Nữ:   |----|----|----|

tổng số phần đều nhau là:

1+3=4 (phần)

số em phái nam là:

36 : 4 x 1 = 9 (em)

số em phái đẹp là:

36 - 9 = 27 (em)

đáp số:...

Giải

Tổng số phần đều nhau là : 3+1=4 ( phần)

Số em phái nam là:  36:4=9 (em)

Số em phái đẹp là: 36-9=27 (em)

Đ/S: 9 em nam

        27 em nữ

THANKS .......ỦNG HỘ NHÉ

Tóm tắt

Xem thêm: khỏi vắt óc nghĩ món an mỗi ngày

Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5

Tổng số phần vị nau của số em phái nam và em phái đẹp là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em phái nam là:

36 : 4 × 1 = 9 (nam)

Số em phái đẹp là:

36 : 4 × 3 = 27 (nữ)

hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 phái nam, 27 phái đẹp.

Tổng số phần đều nhau là:

3 + 1 = 4 ( phần )

Trường Bản Lườm đem số em phái nam là:

36 : 4 x 1 = 9 ( em phái nam )

Trường Bản Lườm đem số em phái đẹp là:

36 - 9 = 27 ( em )

Đáp số: 

Có 27 em phái đẹp và 9 em phái nam nhé.

nữ: 3 phần

nam :1 phần

nam+nữ=36 em

Tổng số phần vị nhau: 3+1=4 (phần)

Giá trị 1 phần: 36:4= 9(em)

Số học viên nam: 9x1=9 (em)

Số học viên nữ: 36-9= 27(em)

Đáp sô: 9 phái nam, 27 nữ

nam : 1phan 

nữ : 3phan

cả nhì = 36 em 

Tổng số phần đều nhau là 1+3=4 phần

Số học viên phái nam đem số em là 36:4=9 em

Số học viên phái đẹp đem số em là 36-9=27 em

                         Đáp số phái nam 9 em , phái đẹp 27 em

Trường vẫn hoạt động được số em phái đẹp là : 36 : ( 3 + 1 ) . 3 = 27 ( em )

Trường vẫn hoạt động được số em phái nam là : 36 - 27 = 9 ( em )

                          BÀI GIẢI

 Có số em phái nam đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường là:

         36 : ( 3 + 1 ) = 9 (em)

Có số em phái đẹp đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường là :

       36 - 9 = 27 (em) 

Xem thêm: tranh cửu huyền thất tổ

                            ĐÁP SỐ :

                 9 EM NAM VÀ 27 EM NỮ